iPlayer Radio What's New?

Ghazalaw - uno cerddoriaeth Cymru ac India

Dydd Sadwrn 26 Hydref 2013, 13:00

Owain Gruffudd Owain Gruffudd Gohebydd WOMEX

Wrth edrych yn ôl ar y Showcase neithiwr, mae un perfformiad yn sefyll allan yn benodol – sef Ghazalaw, oedd yn cau llwyfan Theatr Donald Gordon.

I’r rheiny sydd ddim yn gyfarwydd â Ghazalaw, mae’n brosiect sydd yn uno dwy wlad, gan gymysgu caneuon gwerin Cymru gyda cerddoriaeth Ghazala India. Mae’r prosiect yn cael ei arwain gan Tauseef Akhtar a Gwyneth Glyn, ac mae hefyd yn cynnwys Georgia Ruth a thri cherddor arall o India. Prosiect ar y cyd rhwng Gwyneth Glyn a Tauseef Akhtar o India yw Ghazalaw

Roeddem ni wedi cael blas o waith Ghazalaw wrth iddyn nhw berfformio cân yn y seremoni agoriadol. Roedd hi’n anhygoel gweld pa mor dda roedd y ddau arddull yn uno. A’r ffordd wnaeth hyn lwyddo i weithio oedd fod y chwech aelod yn gerddorion mor dda.

Ar adegau roeddwn i’n canu ymlaen (yn fy mhen, wrth gwrs) gyda caneuon fel ‘Moliannwn’ cyn iddo uno i fewn i gerddoriath Ghazala. Profiad anhygoel ac unigryw!

Dwi’n teimlo bod y ffaith fod y band yma wedi cael eu dewis i chwarae fel rhan o WOMEX yn arwyddocaol o prif darged yr ŵyl – i weld pobl o wahanol gefndiroedd ar draws y byd yn cyfarfod a cydweithio trwy gerddoriaeth. Mae’n brosiect eithaf gwahanol a’r math o beth diddorol roeddwn yn gobeithio dod ar ei draws wrth edrych ymlaen at WOMEX.

Byddwn i’n mynd yn ôl i fy amserlen arferol yn ddigon hapus ar ôl Ghazalaw, ond newydd da ydi bod ‘na un noson olaf o Showcases i ddod heno!

Sylwadau

Rhowch y sylw cyntaf

Mwy o gofnodion

Blaenorol
Ffair y Motorpoint Arena

Dydd Sadwrn 26 Hydref 2013, 11:14

Nesaf
Sesiwn Fach: Dydd Sadwrn yn Womex

Dydd Sul 27 Hydref 2013, 09:35

Ynglŷn â’r blog

Mae Blog Radio Cymru yn cynnwys newyddion, gwybodaeth am raglenni, cyflwynwyr a lluniau.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Podlediadau

Podlediadau Radio Cymru Mae Radio Cymru nawr yn cynnig dewis ehangach o bodlediadau.

Podlediadau Radio Cymru

Dilyn Radio Cymru

Dilynwch BBC Radio Cymru (@bbcradiocymru) ar Twitter neu ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf am raglenni a dolenni diddorol.

Radio Cymru ar Twitter

Radio Cymru ar Facebook