iPlayer Radio What's New?

Digwyddiadur Radio Cymru 4 - 18 Mawrth

Dydd Mawrth 4 Mawrth 2014, 12:14

 Digwyddiadau Digwyddiadau

Digwyddiadau yn Ninas Mawddwy,  Pwllheli a Chaerfyrddin heddiw!

 

Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

 

 

http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

 

 

Dydd Mawrth 4 Mawrth

10.45

Pedr a’r Blaid – Ensemble Cymru

Neuadd Dwyfor, Pwllheli

£7 a £6 i blant

Tocynnau drwy ffonio 01758 704088

Cerddorfa 30 offeryn yn llwyfannu perfformiad byw a’r clasur hwn gan Prokofiev. Adroddir hanes y stori yn y Gymraeg gan Rhys Ifans. Gyda Dona Direidi.

12.45

Pedr a’r Blaid – Ensemble Cymru

Neuadd Dwyfor, Pwllheli

£7 a £6 i blant

Tocynnau drwy ffonio 01758 704088

Cerddorfa 30 offeryn yn llwyfannu perfformiad byw a’r clasur hwn gan Prokofiev. Adroddir hanes y stori yn y Gymraeg gan Rhys Ifans. Gyda Dona Direidi.

18.30

Noson Grempog

Neuadd Dinas Mawddwy

£5

A sêl pen bwrdd.

19.00

Recordio’r Talwrn

Neuadd y Gad, Castell y Rhingyll, Caerfyrddin

Y Fforddolion yn erbyn Ffostrasol a’r Ffoaduriaid yn erbyn Tïm y Diwc. Croeso cynnes i bawb.

19.30

Twmpath Dawns Gŵyl Dewi

Clwb Rygbi Aberystwyth

Am ddim

Noson llawn hwyl gyda Erwyd Howells a chyfle i ddawnsio. Croeso i bawb. Am ragor o wybodaeth cysylltwch ar 01970 611220.

19.30

Darlith

Llyfrgell Caernarfon

£1

Tocynnau drwy ffonio 01286 679463 neu llyfrgell@gwynedd.gov.uk

Angharad Price yn traddodi ar T H Parry Williams.

19.30

Noson gyda Ffermwyr Ifanc Llangybi

Y Ganolfan, Trefor

£2 a phlant am ddim

Elw at achos da

Am ragor o wybodaeth ffoniwch 01286 660340.

Dydd Mercher 5 Mawrth

09.00-12.45

Hyfforddiant Diogelu Plant

Stiwdio 1, Galeri, Caernarfon

£10

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01286 679721

13.00

Tu Ol i’r Tabla

Siop Pontio, Stryd Fawr, Bangor

Am ddim

13.15

Noel Chanan yn cyflwyno darlith a darluniau

Llyfrgell Genedlaethol Aberystwyth

01970 632548

14.00-16.00

Cwrs pwytho a brodwaith

Llyfrgell Bangor

Cwrs cyfan yn yn £40 y pen yn cynnwys deunyddiau, neu £10 y sesiwn.

Bydd y cwrs chwe wythnos yn gyfle i gynllunio a chreu eitemau bychain gan ddefnyddio ffabrig, ffelt a phwythau.

Mae angen neilltuo eich lle ymlaen llaw felly os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â Llyfrgell Bangor ar 01248 353479 neu ebostiwch: Llbangor@gwynedd.gov.uk

18.30

Pedr a’r Blaid – Ensemble Cymru

Theatr Mwldan, Aberteifi

£7 a £6 i blant

Cerddorfa 30 offeryn yn llwyfannu perfformiad byw a’r clasur hwn gan Prokofiev. Adroddir hanes y stori yn y Gymraeg gan Rhys Ifans. Gyda Dona Direidi.

19.00-21.30

Awen Lawen

Capel Hebron, Ffordd Abergele, Hen Golwyn

Sgwrs gan Meirion MacIntyre Huws

£4

20.00

Cyngerdd gyda Bois y Gilfach

Capel Seion, Aberystwyth

£5 ar gael wrth y drws

Elw at Neuadd Capel Seion

 

Dydd Iau 6 Mawrth

 

10.00

Pedr a’r Blaid – Ensemble Cymru

Theatr Mwldan, Aberteifi

£7 a £6 i blant

Cerddorfa 30 offeryn yn llwyfannu perfformiad byw a’r clasur hwn gan Prokofiev. Adroddir hanes y stori yn y Gymraeg gan Rhys Ifans. Gyda Dona Direidi.

 

17.00

Seminar

Ystafell Seminar y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Aberystwyth

Ar y testun ‘Hugh Davies a Thomas Pennant’ gan Dr Gareth Griffith.

 

19.00

Cymdeithas Owain Cyfeiliog

Gwesty Belmont, Wrecsam

Cinio ac adloniant Gŵyl Ddewi gyda Sian Parry a Sian o Gerrig y Drudion.

 

19.30

Sioe Teyrnged ‘Dirty Dancing’

Blackwood Miners Institute

£17

Tocynnau drwy ffonio 01495 227 206

Cynhyrchiad newydd sbon llawn hwyl a dawnsio.

 

19.30

Cymdeithas Clotas Cribyn yn cyflwyno Ysgol Farddol

Ysgol Cribyn

Gyda Mererid Hopwood a Tudur Dylan.

19.30

Noson Agoriadol Clwb Garddio Felinwnda

Canolfan Bro Llanwnda

£2

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01286 830615 neu 01286 830913

 

19.30

Cyngerdd

Neuadd y Coroniaid, Pumsaint

Hanner awr adloniant Clwb Ffermwyr Ifanc Dyffryn Cothi.

 

19.30

Clwb Garddio

Canolfan Bro, Llanwnda

Gyda Dafydd Wigley. Croeso cynnes i bawb.

 

20.00

Cerddoriaeth ym Mangor: Tableaux gyda Shawn Mativetsky

Neuadd Powys, Prifysgol Bangor

£10, £7, £3

19.30

Darlith gan Bob Morris

Cymdeithas y Fainc Sglodion, Y Ganolfan Gymdeithasol, Blaenau Ffestiniog

 

Dydd Gwener 7 Mawrth

13.00

Pedr a’r Blaid – Ensemble Cymru

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

£8 a £5 i blant

Tocynnau drwy ffonio 029 2087 8444

Cerddorfa 30 offeryn yn llwyfannu perfformiad byw a’r clasur hwn gan Prokofiev. Adroddir hanes y stori yn y Gymraeg gan Rhys Ifans. Gyda Dona Direidi.

17.30

Pedr a’r Blaid – Ensemble Cymru

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

£8 a £5 i blant

Tocynnau drwy ffonio 029 2087 8444

Cerddorfa 30 offeryn yn llwyfannu perfformiad byw a’r clasur hwn gan Prokofiev. Adroddir hanes y stori yn y Gymraeg gan Rhys Ifans. Gyda Dona Direidi.

19.30

Bür Hoff Bau yn Fyw

Galeri, Caernarfon

£8-£10

Tocynnau drwy ffonio 01286 685222

Cyfle arbennig i weld y band yn perfformio am y tro cyntaf ers 40 mlynedd.

19.30

Opera Dinas Abertawe

Neuadd Dwyfor Pwllheli

£15/£12

19.30

Cyngerdd Dafydd Iwan

Neuadd Goffa Caerwedros

£7.50

Tocynnau ar gael o Hafod Trailers a Siop Emma Cross Inn

19.30

‘Agweddau atr Thomas Parry’ gan Derec Llwyd Morgan

Festri Capel y Drindod, Pwllheli

19.30

Noson o Adloniant

Cartio Mon

£12

Tocynnau wrth ffonio 01407 741144 / 01407 720867

Gyda Chôr Cymysg Adlais, Bach a Mawr

19.30

Cyngerdd

Neuadd Goffa Pontargothi

£5 a phlant cynradd am ddim

Elw at Apêl Llifogydd Somerset

Gyda Clwb Ffermwyr Ifanc Dyffryn Tywi yn perfformio Hanner Awr Adloniant sef ‘Selbriti Sgwosh’ ac eitemau eraill. Raffl ar y noson.

19.30

Cawl a Chân

Sefydliad Prichard Jones, Niwbwrch

£5

Tocynnau wrth y drws yn cynnwys bwyd.

19.30

Cawl a Chân

Clwb Rygbi Llanbed

£15

Elw at Sefydliad Prydeinig y Galon.

‘Wet Sounds’

Pwll Nofio Bangor

£10/£7

Tocynnau ar gael drwy ffonio Pontio ar 01248 382828

Digwyddiad cerddorol unigryw.

 

Dydd Sadwrn 8 Mawrth

10.30-11.30

Gweithdy Caru Cerdd i blant 7-11 oed

Llyfrgell Tywyn, Meirionydd

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01286 685230

12.00

Sesiwn Gerddoriaeth Werin Gymareg

Tafarn y Shepherd, Felindre

14.00-15.00

Gweithdy Caru Cerdd i blant 7-11 oed

Llyfrgell Dolgellau

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01286 685230

19.00

Noson Lawen

Neuadd Cwmllynfell

Yng nghwmni Noel James, Rhian Madame Rygbiu a Chôr Meibion Dyffryn Aman.

£5

19.30

Cyngerdd Elusennol

Galeri, Caernarfon

£12

Tocynnau drwy ffonio 01286 685222

Dei Tomos yn cyflwyno noson elusennol Cadeirydd Cyngor Gwynedd gyda Sara Gibson, Trio, Annette Bryn Parri, Seindorf Deiniolen, Côr Meibion Caernarfon a Piantel.

 

Dydd Mawrth 11 Mawrth

17.15

Seminar Ymchwil

Ystafell 1.69 Adeilad John Percival, Prifysgol Caerdydd

19.00-20.00

Darlith ‘Yr Ysgol Sul a’i Llenyddiaeth’ gan Huw John Hughes

Canolfan Bodffordd

 

Dydd Mercher 12 Mawrth

11.00-13.00

Sbardun Sgwennu

Siop Pontio, Stryd Fawr Bangor

 

Dydd Iau 13 Mawrth

 

14.30

Band Jazz Ysgol Tryfan

Galeri, Caernarfon

£3-£5

 

20.00

Rich Hall

Galeri, Caernarfon

£16

Tocynnau drwy ffonio 01286 685222

 

Dydd Gwener 14 Mawrth

19.00

‘Steddfod y Dysgwyr’

Clwb Canol Dre, Caernarfon

Am ddim

 

19.00

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Theatr y Grand, Abertawe

Am docynnau ffonwich 0800 052 1812 neu 01792 475715

 

19.30

Darlith am fywyd ‘Murray the Hump’

Acapela, Pentyrch

£5

Elw at Hosbis Plant Ty Hafan

Darlith Gymraeg gan Dafydd Wigley am fywyd Llewelyn Morris Humphreys.

19.30

Cyngerdd Clwb Ffermwyr Ifanc Llanllwni

Ysgol Dyffryn Teifi, Llandysul

Croeso cynnes i bawb.

 

20.00

Bryn Fôn a Brigyn

Clwb y Diwc, Caerdydd

£10

Tocynnau ar gael o Caban

 

Dydd Sadwrn 15 Mawrth

10.30-15.00

Sadwrn Gwneud a Chreu

Siop Pontio, Stryd Fawr, Bangor

Gweithdy Crefft a dylunio yn arbennig ar gyfer plant o dan 12 oed.

 

Dydd Mawrth 18 Mawrth

 

19.30-21.00

Cylch Llenyddol Caernarfon a Gwyrfai

Ystafell Gymuned Llyfrgell Caernarfon

Bedwyr Rees yn cyflwyno ‘Y broses o greu drama ar gyfer y llwyfan a’r sgrin fach’

Sylwadau

Rhowch y sylw cyntaf

Mwy o gofnodion

Blaenorol
Cwpan Cymru - y Rownd gyn-derfynol

Dydd Llun 3 Mawrth 2014, 14:09

Nesaf
Geirfa Podlediad Pigion i Ddysgwyr - 4ydd o Fawrth 2014

Dydd Mawrth 4 Mawrth 2014, 16:30

Ynglŷn â’r blog

Mae Blog Radio Cymru yn cynnwys newyddion, gwybodaeth am raglenni, cyflwynwyr a lluniau.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Podlediadau

Podlediadau Radio Cymru Mae Radio Cymru nawr yn cynnig dewis ehangach o bodlediadau.

Podlediadau Radio Cymru

Dilyn Radio Cymru

Dilynwch BBC Radio Cymru (@bbcradiocymru) ar Twitter neu ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf am raglenni a dolenni diddorol.

Radio Cymru ar Twitter

Radio Cymru ar Facebook