iPlayer Radio What's New?
Gwrando
Yn Fyw : Sgersli Bilif
Cyfres 2 - 4. Pennod 4

Digwyddiadur Radio Cymru 3 Ionawr

Dydd Gwener 3 Ionawr 2014, 10:26

 Digwyddiadau Digwyddiadau

Digwyddiadau yn Llangeitho, a Phenygroes heddiw!

 

Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

 

 

http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

 

 

Dydd Gwener 3 Ionawr

 

19.00

Y Bandana a’r Reu

Neuadd Ysgol Dyffryn Nantlle, Penygroes

£4 a £2 i blant a phobl ifanc.

 

19.30

Gwasanaeth Carolau

Eglwys Sant Ceitho, Llangeitho

£3 am ddim i aelodau Clwb Ffermwyr Ifanc Llangeitho a phlant ysgol gynradd

Elw at Sefydliad y Galon Brydeinig

Gydag Eluned James, Miss Einir Ryder, a Mr Howard Morse.

 

 

Dydd Sul 5 Ionawr

 

18.00

Gwasanaeth Plygain

Eglwys Santes Fair, Caernarfon

Am ragor o wybodaeth ffoniwch y Canon Roger Donaldson ar 01286 673750.

 

18.30

Cyngerdd

Capel Cadog, ger Betws y Coed

Gyda Côr Plwyf Penmachno. Croeso cynnes i bawb.

 

20.00

Plygain

Capel Bethel Hen, Llanrhyddlad Ynys Mon.

 

Dydd Llun 6 Ionawr

 

18.30

Gwasanaeth Undebol Dechrau’r Flwyddyn

Eglwys Santer Mair, Llannerchymedd

Gyda’r Parchedig Deiniol Prys. Gwahoddir holl Eglwysi’r Deoniaethau ac Enwadau’r ardal i gyd-ymuno.

 

Dydd Mawrth 7 Ionawr – Dydd Mercher 8 Ionawr

 

10.00 a 13.00

Pantomeim: Cawr y Gilfach

Neuadd John Phillips, Prifysgol Bangor

£7

 

Dydd Mercher 8 Ionawr

 

19.00

Plygain Traddodiadol

Eglwys Darowen

Am ragor o wybodaeth ffoniwch y Parchedig Roland Barnes ar 01650 531650.

 

Dydd Iau 9 Ionawr

 

19.00

Gwasanaeth y Plygain

Eglwys Dewi Sant, Abergynolwyn

Croeso cynnes i bawb.

 

Cymdeithas Owain Cyfeiliog

Gwesty Belmont, Wrecsam

Sgwrs gan y Parchedig Tom Wright.

 

Noson o Ddramau

Neuadd Sarnau, Y Bala

 

Dydd Gwener 10 Ionawr

 

Cwis

Clwb Rygbi Cwmafan

 

Dydd Sadwrn 11 Ionawr

 

20.00

Steve Eaves a Rhai Pobl

Gwesty Marine, Cricieth

£10

Tocynnau drwy ffonio Siop DJ ar 01766 522308 neu Siop Eifionydd Porthmadog ar 01766 514045 neu Tonnau, Pwllheli ar 01758 612806.

 

Noson Adloniant gydag Wil Tân

Bedol, Bethel

£10 yn cynnwys bwffe

Elw at Ward Alaw Ysbyty Gwynedd

Tocynnau ar gael gan Mair Amlwch ar 01407 832203

 

Dydd Llun 13 Ionawr

 

19.00

Plygain Traddodiadol

Eglwys Mallwyd

Am ragor o wybodaeth ffoniwch y Parchedig Roland Barnes ar 01650 531650.

 

19.30

Darlith gan Gwyn Llewelyn - Pobol Cwr y Coed

Ysgoldy Porthmadog

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Meryl Pike ar 01766 512578.

 

Dydd Mercher 15 Ionawr

 

19.30

Trafodaeth ar y Gynghanedd

Y Glyndwr, Caerfyrddin

Cysylltwch ag Aled Evans ar 01267 231613

 

Dydd Iau 16 Ionawr

 

19.30

Annwyl Kate Annwyl Saunders

Festri Capel Ebeneser, Llanfairpwll

Noson yng nghwmni John Ogwen a Maureen Rhys fydd yn darllen llythyrau Kate Roberts a Saunders Lewis. Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01248 714720

 

Dydd Gwener 17 Ionawr

 

19.00

Cylch Llyfryddol Caerdydd

Ystafell 0.31 Adeilad y Dyniaethau, Safle Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd

Sgwrs gan Allan James, un o enillwyr gwobrau Llyfr y Flwyddyn 2012, ar y testun ‘Cofio John Morris-Jones.’

 

19.15

Noson Brethyn Cartref – Cymdeithas Cymry Casnewydd

Capel Ebenezer, Casnewydd

 

Dydd Sadwrn 18 Ionawr

 

11.00-15.00

Be Nesa?

Canolfan Hanes Uwchgwyrfa,  Clynnog Fawr

Diwrnod i gynorthwyo â’r gwrthsafiad yn erbyn dadfeiliad y Gymru Gymraeg yng nghwmni Simon Brooks a Richard Glyn Roberts.  

Pawb i ddod i fwyd ei hun a darperir te yn Neuadd y Pentref gerllaw.

 

12.30 a 18.00

Eisteddfod Gadeiriol Chwilog

Neuadd Goffa Chwilog

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Gwyn Parry Williams ar 01766 810717.

 

Dydd Llun 20 Ionawr

 

19.30

Fy Ngweithiau Llenyddol

Y Faenol Fawr, Bodelwyddan

Darlith gan Aled Jones Williams.

 

Dydd Mawrth 21 Ionawr

 

Cyngerdd Dathliad Pumlwyddiant

Neuadd Hoddinott, Caerdydd

£15

Tocynnau drwy ffonio 029 2063 6464 neu 0800 052 1812

Gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC. Dathlu pumlwyddiant Neuadd Hoddinott yn edrych ar yr uchafbwyntiau gyda Rosemary Joshua a Grant Llewellyn yn arwain.

 

Dydd Iau 23 Ionawr

 

17.00

Seminar

Ystafell Seminar y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Aberystwyth

 

Dydd Gwener 24 Ionawr

19.30

Brigyn

Clwb Rygbi, Mynyddygarreg

 

19.30

Cyngerdd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

£10 -£29

Tocynnau drwy ffonio 029 2087 8444 neu www.stdavidshallcardiff.co.uk

Darnau Honegger, Rachmaninov a Fauré dan arweiniad Thierry Fischer gyda Yvgenny Sudbin ar y piano ac Elin Manahan Thomas a Roderick Williams. Corws Cenedlaethol Cymreig y BBC ac Aelwyd Waun Ddyfal.

 

 

Dydd Mawrth 28 Ionawr

 

19.00

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

£8 - £10

Am docynnau ffoniwch 0800 0521812

Symphony Antiphony gyda Thomas Søndergård a cherddorfa newydd yn cyflwyno rai o’i hoff gyfansoddwyr o Lychlyn.

 

Dydd Iau 30 Ionawr

 

19.30

Darlith

Canolfan Gymraeg Ty Tawe, Abertawe

Am ddim

Yr Athro Emeritws Prys Morgan yn cyflwyno darlith Gymraeg gyhoeddus i nodi 200 mlwyddiant lansiad papur newydd Cymraeg cyntaf ‘Seren Gomer.’ Cyfle i gymdeithasu dros luniaeth. Am ragor o wybodaeth ffoniwch 01792 798162.

 

Dydd Gwener 31 Ionawr

 

19.30

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Theatr y Grand, Abertawe

£12.50 - £15.50

Tocynnau drwy ffonio 0800 052 1812 neu 01792 475715

Liszt – Prometheus; Rózsa – Concerto Fiola  Dvořák – Symffoni Rhif 9 (The New World).

 

 

Dydd Iau 6 Chwefror

 

17.00

Seminar ‘Hawddamawr... i feibion, lleodron, llên’: addysg a dysg yn Llanelwy yn yr Oesoedd Canol diweddar

Ystafell Seminar y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Aberystwyth

Dr Rhun Emlyn o Brifysgol Aberystwyth.

 

Cymdeithas Owain Cyfeiliog

Gwesty Belmont, Wrecsam

Dorothy Selleck yn cyflwyno sgwrs am ei gyrfa ei gwreiddiau ym Meirionydd a’i diwylliant.

 

Dydd Gwener 7 Chwefror

 

19.30

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Mahler 9 gyda Sondergard

Neuadd Dewi Sant, Bae Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812.

 

Dydd Iau 13 Chwefror

 

19.30

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Tocynnau: £13-£19

0800 052 1812, or 01970 623232

www.aber.ac.uk/artscentre

 

Dydd Gwener  14 Chwefror

 

19.30

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Prichard-Jones, Bangor

Tocynnau: £12.50

0800 052 1812

www.bangor.ac.uk

 

Dydd Sadwrn 15 Chwefror

 

19.30

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd William Aston, Wrecsam

Tocynnau: £9.25-£15.50

0800 052 1812, or 01978 293293

glyndwr.ticketsolve.com

 

Dydd Sul 16 Chwefror

 

15.00

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Venue Cymru, Llandudno

Tocynnau: £11-£20

0800 052 1812, or 01492 872000

www.venuecymru.co.uk

 

Dydd Iau 20 Chwefror

 

17.00

Seminar

Ystafell Seminar y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Aberystwyth

 

Dydd Gwener 21 Chwefror

 

19.00

Cylch Llyfryddol Caerdydd

Ystafell 0.31 Adeilad y Dyniaethau, Safle Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd

Sgwrs gan Dr David Jenkins o Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, ar y testun ‘O ddraintewion i’r Barri - Cefndir Diwydiannol Teulu Davies Llandinam.’

 

19.30

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Theatr y Grand, Abertawe

Tocynnau: £12.50-£15.50

0800 052 1812, or 01792 475715

www.swanseagrand.co.uk

 

Dydd Mawrth 25 Chwefror

 

17.15

Darlith ‘Griffith John Williams ac Iolo Morganwg’

Ystafell 1.69, Ysgol y Gymraeg, Adeilad John Percival, Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd, CF10 3EU

Darlith gan yr Athro Prys Morgan.

 

19.30

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

Tocynnau: £8-£10

0800 052 1812, or 02920 636464

www.wmc.org.uk

 

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 0521812

Pierre Boulez Domaines gyda Pascal Rophé a Robert Plane. Cerddoriaeth gyfoes o Ffrainc.

 

Dydd Sadwrn 1 Mawrth

 

19.00

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Gala Dydd Gwyl Dewi

Neuadd Dewi Sant, Bae Caerdydd

Am docynnau ffonwich 0800 052 1812.

 

Cyngerdd

Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog

Yng nghwmni Cor Gore Glas a Dilwyn Morgan.

 

Dydd Iau 6 Mawrth

 

17.00

Seminar

Ystafell Seminar y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Aberystwyth

 

19.30

Sioe Teyrnged ‘Dirty Dancing’

Blackwood Miners Institute

£17

Tocynnau drwy ffonio 01495 227 206

Cynhyrchiad newydd sbon llawn hwyl a dawnsio.

 

Cymdeithas Owain Cyfeiliog

Gwesty Belmont, Wrecsam

Cinio ac adloniant Gŵyl Ddewi gyda Sian Parry a Sian o Gerrig y Drudion.

 

Dydd Iau 20 Mawrth

 

17.00

Semminar

Ystafell Seminar y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Aberystwyth

 

Dydd Gwener 21 Mawrth

 

19.00

Cylch Llyfryddol Caerdydd

Ystafell 0.31 Adeilad y Dyniaethau, Safle Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd

Sgwrs gan yr Athro D Densil Morgan ar y testun “Thomas Charles a’i Weithiau” i goffau 200 mlwyddiant mawr Thomas Charles o’r Bala.  Croeso cynnes i bawb.

 

19.30

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Concerto Bartok i’r Gerddorfa

Neuadd Dewi Sant, Bae Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812.

 

Dydd Mawrth 25 Mawrth

 

19.00

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

Am ddim

Jac van Steen yn arwain noson o gerddoriaeth newydd gyffrous o Gymru.

 

Dydd Mawrth 29 Ebrill

 

14.00

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

£9-£12

Tocynnau drwy ffonio 0800 0521812

Doniau cerddorol newydd a ddarganfuwyd gan gynllun Artistiaid y Genhedlaeth Newydd Radio 3 yn perfformio ochr yn ochr a’r Gerddorfa. Yn fyw ar Radio 3. Arweinydd fydd Christoph König.

 

Dydd Gwener 9 Mai – Dydd Sul 11 Mai

 

Sioe Garafanau a Chartrefi Modur De a Gorllewin Cymru

Maes Sioe’r Siroedd Unedig, Caerfyrddin

 

Dydd Gwener 9 Mai

 

19.30

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - John Lill yn Chwarae Brahms

Neuadd Dewi Sant, Bae Caerdydd

Am docynnau ffonwich 0800 052 1812.

 

Dydd Gwener 23 Mai

 

19.00

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Now it’s your Turn!

Neuadd Dewi Sant, Bae Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812.

 

Mai – Tachwedd

 

Odyssey Dylan

Cyfres  o deithiau unigryw wedi eu hysbrydoli gan Dylan Thomas

£7 - £47

Am ragor o wybodaeth ac am raglen llawn ewch i www.llenyddiaethcymru.org neu ffonio 029 2047 2266.

 

Dydd Mawrth 3 Mehefin

 

14.00

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

£9-£12

Tocynnau drwy ffonio 0800 0521812

Doniau cerddorol newydd a ddarganfuwyd gan gynllun Artistiaid y Genhedlaeth Newydd Radio 3 yn perfformio ochr yn ochr a’r Gerddorfa. Yn fyw ar Radio 3. Arweinydd fydd Thomas Søndergård.

 

Dydd Gwener 13 Mehefin

 

19.30

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Requiem Brahms gyda Sondergard

Neuadd Dewi Sant, Bae Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812.

Sylwadau

Rhowch y sylw cyntaf

Mwy o gofnodion

Blaenorol
Blwyddyn Newydd Dda !

Dydd Gwener 3 Ionawr 2014, 10:02

Nesaf
3edd Rownd Cwpan FA Lloegr

Dydd Llun 6 Ionawr 2014, 10:22

Ynglŷn â’r blog

Mae Blog Radio Cymru yn cynnwys newyddion, gwybodaeth am raglenni, cyflwynwyr a lluniau.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Podlediadau

Podlediadau Radio Cymru Mae Radio Cymru nawr yn cynnig dewis ehangach o bodlediadau.

Podlediadau Radio Cymru

Dilyn Radio Cymru

Dilynwch BBC Radio Cymru (@bbcradiocymru) ar Twitter neu ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf am raglenni a dolenni diddorol.

Radio Cymru ar Twitter

Radio Cymru ar Facebook