Digwyddiadur Radio Cymru 26 Awst - 9 Medi

Dydd Mawrth 26 Awst 2014, 11:46

 Digwyddiadau Digwyddiadau

Digwyddiadau ym Meddgelert, Y Bala  a Chaerdydd wythnos yma!

 

Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

 

http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

 

 

Dydd Mawrth 26 Awst

 

13.00

Taith Gerdded Goch

Cychwyn ger Canolfan Hebog, Beddgelert

Taith gerdded llwybr Gwyrfai i Rhyd Ddu

£5 i oedolion, £2 i blant

Elw at Elusen Tiwmor yr Ymennydd.

 

19.30

‘Brain Quiz’

Prince Llywelyn, Beddgelert

£1.50

Elw at Elusen Tiwmor yr Ymennydd.

 

Dydd Mercher 27 Awst

 

Sioe Sir Meirion

Y Bala

 

Rhwyfo Elusennol

Canol Caerdydd – Stryd Working

Elw at Cardiac Risk in the Young a Chlwb Rhwyfo Dinas Caerdydd

Er mwyn rhoi clod i Gemau’r Gymanwlad bydd y Clwb yn ceisio rhwyfo o Gaerdydd i’r Alban mewn diwrnod (637km). Dewch i gefnogi. Am ragor o wybodaeth ewch i www.cardiffcityrc.com

 

Dydd Iau 28 Awst

 

20.00

Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru

Theatr y Sherman, Caerdydd

Tocynnau drwy ffonio 029 2064 6900.


Dydd Gwener 29 Awst – Dydd Sadwrn 30 Awst

 

Gwyl Gwydir 2014

 

Dydd Gwener 29 Awst

 

Bwyd-Lên

Galeri, Caernarfon

Pryd o fwyd tri chwrs gyda Karen Owen a Geraint Lovgreen yn eich tywys fesul cwrs gyda cherddi dethol, ambell anecdote a chân

Tocynnau ar gael trwy ffonio 01286 685222.

 

Meinir Gwilym a Disgo

Gwesty Queens, Porthmadog

 

Dydd Sadwrn 30 Awst

 

14.30

Sioe Flynyddol Llangernyw

Canolfan Bro Cernyw

 

19.30

Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru

Clwyd Theatr Cymru, Yr Wyddgrug

Tocynnau drwy ffonio 0845 330 3565.

 

Sister Sledge a The Real Thing

Gwesty Corran, Talacharn

£42.50

Tocynnau ar www.liveatthecorran.com

 

Gwyl Aberteifi 2014

Penparc

Elw at Ambiwlans Awyr Cymru

Gyda ffair am ddim, pabell dawnsio, llwyfan cerddoriaeth fyw a mwy. Am ragor o wybodaeth ewch i www.cardiganfestival.co.uk

 

Dydd Mercher 3 Medi

 

13.00

Cyngerdd

Eglwys Holy Trinity, Llandudno

Deuawd piano o waith Schubert.

 

Dydd Iau 4 Medi

 

19.00

Cymdeithas Owain Cyfeiliog

Gwesty’r Belmont, Wrecsam

Trafod cyfansoddiadau Eisteddfod Sir Gâr 2014 gyda Dafydd Ffranklin Jones a Gwilym Owen.

 

Dydd Sadwrn 6 Medi

 

10.00-12.00 a 12.30-14.30

Gweithdy Llunio Llyfr gydag Angharad Tomos

Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, Bangor, LL57 1DT

Tocynnau: 01248 353 368

Cyfle arbennig i blant gael eu ysbrydoli i greu llyfr llun a stori.  Mae'r gweithdy yn cyd fynd ag Arddangosfa Mildred Eldridge sydd yn cynnwys enghreifftiau o'r llyfrau plant a ddarluniodd. Dewch a'ch hoff lyfr efo chi neu bydd cyfle i bori drwy lyfrau'r llyfrgell am ysbrydoliaeth! Archebu lle yn hanfodol, ffoniwch 01248 353 368 am fwy o wybodaeth.

 

10.30-16.30

‘Dau iaith, dau ddiwylliant?’

Ystafell y Cyngor, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth.

 

14.00

Cymdeithas Cymru-Ariannin Cangen y De yn cynnal picnic

Capel Bethel, Rhiwbeina

£2

Dewch â phlatiad o rywbeth blasus i’w rannu!

 

19.00

Cyngerdd Arbennig

Clwb Rygbi Cymry Caerdydd

£10, £5, tocyn teulu o 4 £25

Elw at Apêl Dylan Rees

Gyda Mynediad am Ddim, Huw Chiswell, Caryl Parry Jones, Ryland Teifi, Sioned Terry, Huw Euron a Chôr Rygbi Aberteifi.

 

19.30

Cyngerdd Simffonia Gymreig

Eglwys Gadeiriol Bangor

£12 a £10, £5 i fyfyrwyr

Tocynnau drwy ffonio 01286 672232 neu www.welshsinfonia.co.uk neu wrth y drws

Cychwyn taith o saith cyngerdd cenedlaethol.

 

Dydd Llun 8 Medi – Dydd Sadwrn 13 Medi

 

Ysgrifennu i Blant

Ty Newydd, Llanystumdwy

Gyda Manon Steffan Ros a Bethan Gwanas. Am ragor o fanylion ac i gofrestru ffoniwch 01766 522811 neu tynewydd@llenyddiaethcymru.org

Sylwadau

Rhowch y sylw cyntaf

Mwy o gofnodion

Blaenorol
Siart Fawr Yr Haf

Dydd Llun 25 Awst 2014, 15:42

Nesaf
Geirfa Podlediad Pigion i Ddysgwyr - Awst 26, 2014

Dydd Mawrth 26 Awst 2014, 14:22

Ynglŷn â’r blog

Mae Blog Radio Cymru yn cynnwys newyddion, gwybodaeth am raglenni, cyflwynwyr a lluniau.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Podlediadau

Podlediadau Radio Cymru Mae Radio Cymru nawr yn cynnig dewis ehangach o bodlediadau.

Podlediadau Radio Cymru

Dilyn Radio Cymru

Dilynwch BBC Radio Cymru (@bbcradiocymru) ar Twitter neu ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf am raglenni a dolenni diddorol.

Radio Cymru ar Twitter

Radio Cymru ar Facebook