iPlayer Radio What's New?

Digwyddiadur Radio Cymru 10 Chwefror

Dydd Llun 10 Chwefror 2014, 10:57

 Digwyddiadau Digwyddiadau

Digwyddiadau ym Methesda, Llanelli a Llanrwst wythnos yma!

 

Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

 

 

http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

 

 

Dydd Llun 10 Chwefror

 

19.00

Cymdeithas Hanes Dyffryn Ogwen

Festri Capel Jerusalem, Bethesda

Sgwrs gan Arwel Jones ar y testun ‘Cythraul y Bel Gron.’

Croeso cynnes iawn i bawb.

 

Dydd Mawrth 11 Chwefror – Dydd Mercher 12 Chwefror

 

19.30

Blodeuwedd – Cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru

Y Ffwrnes, Llanelli

Theatrausirgar.co.uk / 0845 226 3510

 

Dydd Mawrth 11 Chwefror

 

09.30-16.00

Digwyddiad Gwirfoddoli Mawr CVSC

Gwesty’r Eagles, Llanrwst

 

19.00

Arddangosfa

Canolfan Chapter, Caerdydd

£3

Tocynnau drwy ffonio 029 2030 4400

Cyfle i drafod yr arddangosfeydd a sgwrsio a rhannu barn. Croeso i bawb.

 

19.30

Priodferch Utah

Galeri, Caernarfon

£6 - £9

Tocynnau drwy ffonio 01286 685222

Sharon Morgan a Sara Lloyd-Gregory mewn drama gan Carmen Medway-Stephens.

 

19.30

Manon Steffan Ros yn trafod ei gwaith

Ysgoldy Llanuwchllyn

Am ragor o wybodaeth ffoniwch 01678 540283.

 

19.30

Cymdeithas Hanes y Tair Llan

Canolfan Bro Llanwnda, ger Ysgol Felinwnda

Gareth Roberts yn trafod  'Cerdded a Darganfod - Mapio Hanes'. Croeso cynnes i bawb

£2 i rai nad ydynt yn aelodau, yn cynnwys paned.

 

Dydd Mercher 12 Chwefror

 

11.00-13.00

Sbardun – Sgwennu gyda Martin Daws

Siop Pontio, Bangor

Am ddim

Sesiwn tiwtora ysfrifennu creadigol dwyieithog un-i-un, wedi ei hwyluso gan Fardd Ieuenctid Cymru.

 

19.30

Cymdeithas Cymru Ariannin

Eglwys Unedig Treganna, Caerdydd

Gyda Arwel a Sandra de Pol yn son am eu profiadau o ddysgu yn y Wladfa. Am ragor o wybodaeth ffoniwch 07720009902.

 

20.00

Noson yng Nghwmni Gareth Wyn Jones

Y Ganolfan, Ffordd yr Alwen, Cerrigydrudion

Trefnir gan Merched y Wawr. Am ragor o wybodaeth ffoniwch 01970 632565.

 

Dydd Iau 13 Chwefror

 

13.15

Llyfr Du Caerfyrddin – Y Gair ar Gof gan Mererid Hopwood a Tudur Dylan Jones

Y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

Am ragor o wybodaeth ffonwich 01970 632565.

 

14.00

Harri Parri – Y Clwy Sgwennu ‘Ma

Galeri, Caernarfon

£3-£5

Tocynnau drwy ffonio 01286 685222

Harri Parri yn trin a thrafod ei waith a’i fywyd mewn sesiwn arbennig.

 

14.00

Darlith

Canolfan Chapter, Caerdydd

£6

Tocynnau wrth y drws

Sgwrs ar y pwnc ‘Y defnydd o Bapur Wal mewn Cartrefi Prydeinig 1685 – presennol’ gyda Diana Lloyd. Traddodir y ddarlith yn Saesneg.

 

19.30

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Tocynnau: £13-£19

0800 052 1812, or 01970 623232

www.aber.ac.uk/artscentre

 

Dydd Gwener 14 Chwefror – Dydd Sadwrn 15 Chwefror

 

19.30

Blodeuwedd – Cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru

Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth

Aberystwythartscentre.co.uk / 01970 623232

 

Gwyl Cerddoriaeth

Canolfan Chapter, Caerdydd

£10 - £20

Tocynnau drwy ffonio 029 2040 440

Gydag artistiaid Cymreig a rhyngwladol megis Euros Childs a Rhodri Davies.

 

Dydd Gwener  14 Chwefror

 

19.00

Noson Cwis

Neuadd Cwmllynfell

£1 y pen

Gydag Edwyn Williams.

 

19.00

Sgwrs gan Arwyddfardd yr Eisteddfod Genedlaethol Dyfrig Hughes-Roberts (Dyfrig ab Ifor)
Festri Capel Bethel, Melin y Coed
Ceir paned i ddilyn.

 

19.30

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Prichard-Jones, Bangor

Tocynnau: £12.50

0800 052 1812

www.bangor.ac.uk

 

19.30

Noson Flynyddol

Canolfan Gymdeithasol Alma

Croeso cynnes i bawb.

 

19.30

Cymdeithas Lenyddol Bro Goronwy

Ysgol Goronwy Owen, Benllech

‘Cynan y Sensor’ gan Gerwyn Williams

Noddir gan Llenyddiaeth Cymru

 

20.00

Delwyn Sion a Gareth Bonello

Clwb y Diwc, Caerdydd

£8

Tocynnau  ar gael o Caban

 

20.30

Byd y Beirdd

Llew Gwyn, Talybont

Gydag Eurig Salisbury, Aneirin Karadog, Iwan Rhys, Osian Rhys Jones a Hywel Griffiths. Croeso i bawb.

 

Dydd Sadwrn 15 Chwefror

 

10.00-13.00

Marchnad

Neuadd Llansawel

Am ddim a £5 am fwrdd

Deunyddiau crefft, bwyd, persawr a chornel chwarae plant. Am ragor o wybodaeth ffoniwch ar 01558 685696.

 

10.30

Diwrnod Lleol

Rheilffordd Talyllyn

£5 a £2 i blant

Dweud diolch i’r gymuned am eu cymorth. Am ragor o wybodaeth ffoniwch 01654 710472.

 

11.00

Diwrnod Hijinx

Galeri, Caernarfon

Am ddim

Gweithdai i actorion dros 18 oed a thrafodaethau ar waith y cwmni.

 

11.00-16.00

Ffair Recordiau

Palas Print Bangor

 

19.30

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd William Aston, Wrecsam

Tocynnau: £9.25-£15.50

0800 052 1812, or 01978 293293

glyndwr.ticketsolve.com

 

19.30

Priodferch Utah

Neuadd Les, Ystradgynlais

Addasiad Cymraeg gan Sharon Morgan dan gyfarwyddyd Wyndham Price. Gyda Sharon Morgan a Gwawr Loader.

 

Noson Wobrau’r Selar

Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth

£8

Tocynnau o Sadwrn.com neu www.y-selar.com

Gyda Yr Ods, Candelas , Sŵnami, Kizzy Crawford, Casi Wyn, Yr Eira a Bromas.

 

Dydd Sul 16 Chwefror

 

12.30

Cyngerdd gyda’r brodyr Lovell Jones o Gaerdydd

Coleg Meirion Dwyfor Dolgellau. 

Cyngerdd wedi ei drefnu gan Bwyllgor Cerdd Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd

Tocynnau yn £10 ar gael trwy gysylltu efo Iwan Parry 07850 513 1108 neu 01341 422 212.

 

15.00

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Venue Cymru, Llandudno

Tocynnau: £11-£20

0800 052 1812, or 01492 872000

www.venuecymru.co.uk

 

19.00

‘Atgof o’r Sêr’ gan Robat Arwyn

Capel Newydd, Llandeilo

£6 a phlant ysgol am ddim

Tocynnau drwy ffonio 01558 822613

Gyda Chôr Sainteilio a Chôr Aelwyd Llyn y Fan.

 

Dydd Llun 17 Chwefror

 

19.30

Blodeuwedd – Cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru

Pafiliwn Rhyl

Rhylpavilion.co.uk / 01745 330000

 

19.30

Edoardo Caetmario

Galeri, Caernarfon

£8-£10

Tocynnau drwy ffonio 01286 685222

Casgliad o ganeuon caru Neoploitanaidd ar gyfer gitâr.

 

Dydd Mawrth 18 Chwefor – Dydd Mercher 19 Chwefror

 

19.30

Criw Cysgodion yn cyflwyno

Theatr Fach, Llangefni

Tocynnau drwy ffonio 01248 852688

Detholiad o bedair drama.

 

Dydd Mawrth 18 Chwefror

 

Darlith

Festri Capel Caersalem, Treboeth Abertawe

Darlith gan yr awdur, Heini Gruffudd ar ei lyfr "Yr Erlid." Hanes ei fam Kate Bosse-Griffiths a'i theulu yn yr Almaen a Chymru adeg yr Ail Ryfel Byd.

 

Dydd Mercher 19 Chwefror

 

10.00-16.00

Diwrnod Hyfforddiant: Gweithgareddau Celf I Blant a Phobl Ifanc

Trigonos

Plas Baladeulyn, Nantlle, Caernarfon

£10

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01286 679721

 

19.00 – 21.00

Breuddwyd Maxen Wledig

Canolfan Celfyddydau Chapter, Caerdydd

Gweithdy i storiwyr dan arweiniad Sioned Davies a Michael Harvey

Cynhelir y gweithdy trwy gyfrwng y Saesneg

 

19.30

Blodeuwedd – Cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru

Theatr y Sherman, Caerdydd

Shermancymru.co.uk / 029 2064 6900

 

21.00

Jazz ar y Sul

Canolfan Chapter, Caerdydd

Am ddim

Gyda pedwarawd Glen Manby.

 

Dydd Iau 20 Chwefror

 

17.00

Seminar

Ystafell Seminar y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Aberystwyth

 

13.00 a 19.30

Blodeuwedd – Cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru

Theatr y Sherman, Caerdydd

Shermancymru.co.uk / 029 2064 6900

 

20.00

Cerddoriaeth ym Mangor

Neuadd Powis, Bangor

£10 a £7

Tocynnau drwy ffonio 01248 382828

Rhaglen gymysg o gerddoriaeth offerynol a lleisiol yn cynnwys dilyniant plaengan a cherddoriaeth o’r 17eg av 18fed ganrif yn yr arddull Ffrengig.

 

Dydd Gwener 21 Chwefror – Dydd Sul 23 Chwefror

 

Penwythnos Garddio

Neuadd Tysul, Llandysul

Am ddim

Penwythnos fydd yn cynnwys siaradwyr proffesiynol ar wahanol bynciau yn ymwneud a garddio.

Amrywiaeth o blanhigion a phethau diddorol arall ar werth drwy gydol y tri diwrnod.

 

Dydd Gwener 21 Chwefror

 

19.00

Cylch Llyfryddol Caerdydd

Ystafell 0.31 Adeilad y Dyniaethau, Safle Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd

Sgwrs gan Dr David Jenkins o Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, ar y testun ‘O ddraintewion i’r Barri - Cefndir Diwydiannol Teulu Davies Llandinam.’

 

19.30

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Theatr y Grand, Abertawe

Tocynnau: £12.50-£15.50

0800 052 1812, or 01792 475715

www.swanseagrand.co.uk

 

19.30

Gwyl Acapela Arberth

Arberth, Penfro

Tocynnau drwy ffonio 01834 869323

Gyda amryw o gerddorion Prydeinig a rhyngwladol.

 

19.30

‘Cythreuldeb y bêl gron’ gan Arwel Jones

Gwesty Bae Treaddur, Caergybi

Am ragor o wybodaeth ffoniwch 01407 762390.

 

Dydd Sadwrn 22 Chwefror

 

20.00

Ar y Rêls – Maffia Mr Huws

Clwb y Rheilffordd, Bangor

£10, £8 a £7

 

Dydd Sul 23 Chwefror – Dydd Mawrth 25 Chwefror

 

Cyrsiau Hanner Tymor

Gwersyll yr Urdd, Glan-llyn

I archebu lle cysylltwch ar unwaith drwy ffonio 01678541000 neu glan-llyn@urdd.org  neu ewch i www.urdd.org/glanllyn neu safle facebook neu trydar @Glan_llyn

Bydd cyrsiau yn cael eu cynnal lle bydd mynychwyr yn cael cyfle i ddewis canolbwyntio ar 3 math o weithgaredd un a’i Perfformio , Creu Ffilmiau neu Wylltgrefft (Bushcraft). Bydd y Cwrs Perfformio dan ofal Elan a Miriam Isaac.  Bydd Eilir Pierce y gwneuthurwr yn arwain y cwrs ffilm ac fe gaiff y plant gyfle i greu film fer o’r dechrau i’r diwedd sy’n cynnwys actio / ffilmio /golygu. Ar y Cwrs Gwylltgrefft bydd cyfle i edrych ar sgiliau goroesi yn y gwyllt – coginio , adeiladu den, cynnau tan heb fatsus etc!! Yn ystod y cyrsiau i gyd bydd cyfle hefyd i ganŵio, nofio, bowlio 10,dringo ac yn y blaen.

 

Dydd Llun 24 Chwefror

 

Cyrsiau Hanner Tymor yng Nglan Llyn ar gyfer 7-11 oed a 11-15 oed.

Am fwy o wybodaeth ewch i http://www.urdd.org/sites/default/files/gl_feb_courses_dl_web.pdf

Sylwadau

Rhowch y sylw cyntaf

Mwy o gofnodion

Blaenorol
Digwyddiadur Radio Cymru 7 Chwefror -21 Chwefror

Dydd Gwener 7 Chwefror 2014, 14:02

Nesaf
Mis i Fynd - Cadarnhau Dyddiad Amserlen Newydd BBC Radio Cymru

Dydd Llun 10 Chwefror 2014, 12:49

Ynglŷn â’r blog

Mae Blog Radio Cymru yn cynnwys newyddion, gwybodaeth am raglenni, cyflwynwyr a lluniau.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Podlediadau

Podlediadau Radio Cymru Mae Radio Cymru nawr yn cynnig dewis ehangach o bodlediadau.

Podlediadau Radio Cymru

Dilyn Radio Cymru

Dilynwch BBC Radio Cymru (@bbcradiocymru) ar Twitter neu ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf am raglenni a dolenni diddorol.

Radio Cymru ar Twitter

Radio Cymru ar Facebook