iPlayer Radio What's New?

Digwyddiadau Radio Cymru 7 Ionawr - 13 Mehefin

Dydd Mawrth 7 Ionawr 2014, 10:54

 Digwyddiadau Digwyddiadau

Digwyddiadau yn Amlwch, Bethel a Llangernyw wythnos yma!

 

Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

 

 

http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

 

Dydd Mawrth 7 Ionawr – Dydd Mercher 8 Ionawr

 

10.00 a 13.00

Pantomeim: Cawr y Gilfach

Neuadd John Phillips, Prifysgol Bangor

£7

 

Dydd Mawrth 7 Ionawr

 

19.00

Pregeth Dechrau’r Flwyddyn

Capel Bryn Engan, Eifionydd

Bydd Y Parchedig Emlyn Richards, Cemaes yn pregethu

 

Dydd Mercher 8 Ionawr

 

19.00

Plygain Traddodiadol

Eglwys Darowen

Am ragor o wybodaeth ffoniwch y Parchedig Roland Barnes ar 01650 531650.

 

19.30

Cymdeithas Hanes Bro Cernyw

Canolfan Bro Cernyw, Llangernyw

Sgwrs gan Nia Powell ar y testun ‘Aur dan yr eithin, arian dan yr hedyn.’ Croeso cynnes i bawb.

 

Dydd Iau 9 Ionawr

 

19.00

Sgwrs gan Dilwyn Morgan

Melin y Coed

 

19.00

Gwasanaeth y Plygain

Eglwys Dewi Sant, Abergynolwyn

Croeso cynnes i bawb.

 

19.30

Gyrfa Chwist Clwb Ffermwyr Ifanc Llanfynydd

Ystafell Ddarllen Cwrt Henri, Sir Gâr

 

Cymdeithas Owain Cyfeiliog

Gwesty Belmont, Wrecsam

Sgwrs gan y Parchedig Tom Wright.

 

Noson o Ddramau

Neuadd Sarnau, Y Bala

 

Dydd Gwener 10 Ionawr

 

19.30

Noson Lawen

Dinorben Arms, Amlwch

£6

Gyda’r Coffin Dodgers, Gwyneth Pins, Megan Grimes a Jenny Newborn

 

Cawl a Chân yng Nghwmni Clive Edwards

Neuadd Coroniad Pumsaint

£5

Mwy o fanylion gan Mari Williams ar 01558 650309

 

Cwis

Clwb Rygbi Cwmafan

 

Dydd Sadwrn 11 Ionawr

 

9.30

Gweithdy Cymraeg

Ty Cwrdd y Crynwyr, Stryd Sant Heledd, Derby

www.derbywelshlearnerscircle.blogspot.com

 

19.00

Cyngerdd Hen Galan

Eglwys Abergwaun, Bethel

Gyda’r Goodwick Brass Band a Chôr Abergwaun

 

20.00

Steve Eaves a Rhai Pobl

Gwesty Marine, Cricieth

£10

Tocynnau drwy ffonio Siop DJ ar 01766 522308 neu Siop Eifionydd Porthmadog ar 01766 514045 neu Tonnau, Pwllheli ar 01758 612806.

 

Noson Adloniant gydag Wil Tân

Bedol, Bethel

£10 yn cynnwys bwffe

Elw at Ward Alaw Ysbyty Gwynedd

Tocynnau ar gael gan Mair Amlwch ar 01407 832203

 

Dydd Llun 13 Ionawr

 

16.30

Grŵp Ysgrifennu

Llyfrgell Caernarfon

Mwy o fanylion drwy ffonio 029 20551040

 

19.00

Plygain Traddodiadol

Eglwys Mallwyd

Am ragor o wybodaeth ffoniwch y Parchedig Roland Barnes ar 01650 531650.

 

19.30

Darlith gan Gwyn Llewelyn - Pobol Cwr y Coed

Ysgoldy Porthmadog

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Meryl Pike ar 01766 512578.

 

Dydd Mawrth 14 Ionawr

 

10.30

Cyflwyno Cymraeg i’ch Babi

Llyfrgell Ystradgynlais

Am fwy o fanylion ffoniwch 01792 864949

 

Dydd Mercher 15 Ionawr

 

19.30

Trafodaeth ar y Gynghanedd

Y Glyndwr, Caerfyrddin

Cysylltwch ag Aled Evans ar 01267 231613

 

Dydd Iau 16 Ionawr

 

19.30

Annwyl Kate Annwyl Saunders

Festri Capel Ebeneser, Llanfairpwll

Noson yng nghwmni John Ogwen a Maureen Rhys fydd yn darllen llythyrau Kate Roberts a Saunders Lewis. Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01248 714720

 

Dydd Gwener 17 Ionawr

 

19.00

Cylch Llyfryddol Caerdydd

Ystafell 0.31 Adeilad y Dyniaethau, Safle Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd

Sgwrs gan Allan James, un o enillwyr gwobrau Llyfr y Flwyddyn 2012, ar y testun ‘Cofio John Morris-Jones.’

 

19.15

Noson Brethyn Cartref – Cymdeithas Cymry Casnewydd

Capel Ebenezer, Casnewydd

 

Dydd Sadwrn 18 Ionawr

 

10.00-13.00

Marchnad Llansawel

Neuadd Llansawel

 

11.00-15.00

Be Nesa?

Canolfan Hanes Uwchgwyrfa,  Clynnog Fawr

Diwrnod i gynorthwyo â’r gwrthsafiad yn erbyn dadfeiliad y Gymru Gymraeg yng nghwmni Simon Brooks a Richard Glyn Roberts.  

Pawb i ddod i fwyd ei hun a darperir te yn Neuadd y Pentref gerllaw.

 

12.30 a 18.00

Eisteddfod Gadeiriol Chwilog

Neuadd Goffa Chwilog

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Gwyn Parry Williams ar 01766 810717.

 

Dydd Llun 20 Ionawr

 

19.30

Fy Ngweithiau Llenyddol

Y Faenol Fawr, Bodelwyddan

Darlith gan Aled Jones Williams.

 

Dydd Mawrth 21 Ionawr

 

Cyngerdd Dathliad Pumlwyddiant

Neuadd Hoddinott, Caerdydd

£15

Tocynnau drwy ffonio 029 2063 6464 neu 0800 052 1812

Gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC. Dathlu pumlwyddiant Neuadd Hoddinott yn edrych ar yr uchafbwyntiau gyda Rosemary Joshua a Grant Llewellyn yn arwain.

 

Dydd Iau 23 Ionawr

 

17.00

Seminar

Ystafell Seminar y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Aberystwyth

 

Dydd Gwener 24 Ionawr

19.30

Brigyn

Clwb Rygbi, Mynyddygarreg

 

19.30

Cyngerdd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

£10 -£29

Tocynnau drwy ffonio 029 2087 8444 neu www.stdavidshallcardiff.co.uk

Darnau Honegger, Rachmaninov a Fauré dan arweiniad Thierry Fischer gyda Yvgenny Sudbin ar y piano ac Elin Manahan Thomas a Roderick Williams. Corws Cenedlaethol Cymreig y BBC ac Aelwyd Waun Ddyfal.

 

Dydd Sadwrn 25 Ionawr

 

Gig Twrw Taf – Dewi Pws, Dafydd Hywel a Sue Roderick

Clwb Rygbi Pontypridd

£10

Tocynnau drwy ffonio 07854 823821

 

Dydd Mawrth 28 Ionawr

 

19.00

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

£8 - £10

Am docynnau ffoniwch 0800 0521812

Symphony Antiphony gyda Thomas Søndergård a cherddorfa newydd yn cyflwyno rai o’i hoff gyfansoddwyr o Lychlyn.

 

Dydd Iau 30 Ionawr

 

19.30

Darlith

Canolfan Gymraeg Ty Tawe, Abertawe

Am ddim

Yr Athro Emeritws Prys Morgan yn cyflwyno darlith Gymraeg gyhoeddus i nodi 200 mlwyddiant lansiad papur newydd Cymraeg cyntaf ‘Seren Gomer.’ Cyfle i gymdeithasu dros luniaeth. Am ragor o wybodaeth ffoniwch 01792 798162.

 

Dydd Gwener 31 Ionawr

 

19.30

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Theatr y Grand, Abertawe

£12.50 - £15.50

Tocynnau drwy ffonio 0800 052 1812 neu 01792 475715

Liszt – Prometheus; Rózsa – Concerto Fiola  Dvořák – Symffoni Rhif 9 (The New World).

 

 

Dydd Iau 6 Chwefror

 

17.00

Seminar ‘Hawddamawr... i feibion, lleodron, llên’: addysg a dysg yn Llanelwy yn yr Oesoedd Canol diweddar

Ystafell Seminar y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Aberystwyth

Dr Rhun Emlyn o Brifysgol Aberystwyth.

 

Cymdeithas Owain Cyfeiliog

Gwesty Belmont, Wrecsam

Dorothy Selleck yn cyflwyno sgwrs am ei gyrfa ei gwreiddiau ym Meirionydd a’i diwylliant.

 

Dydd Gwener 7 Chwefror

 

19.30

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Mahler 9 gyda Sondergard

Neuadd Dewi Sant, Bae Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812.

 

19.30

Cyngerdd

Ysgol David Hughes, Porthaethwy

Yn nghwmni Kev Bach, Harmoni, Geraint Roberts, Lois Eifion ac Ensemble lleisiol Ysgol David Hughes.

 

Dydd Iau 13 Chwefror

 

19.30

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Tocynnau: £13-£19

0800 052 1812, or 01970 623232

www.aber.ac.uk/artscentre

 

Dydd Gwener  14 Chwefror

 

19.30

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Prichard-Jones, Bangor

Tocynnau: £12.50

0800 052 1812

www.bangor.ac.uk

 

Dydd Sadwrn 15 Chwefror

 

19.30

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd William Aston, Wrecsam

Tocynnau: £9.25-£15.50

0800 052 1812, or 01978 293293

glyndwr.ticketsolve.com

 

Dydd Sul 16 Chwefror

 

15.00

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Venue Cymru, Llandudno

Tocynnau: £11-£20

0800 052 1812, or 01492 872000

www.venuecymru.co.uk

 

Dydd Iau 20 Chwefror

 

17.00

Seminar

Ystafell Seminar y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Aberystwyth

 

Dydd Gwener 21 Chwefror

 

19.00

Cylch Llyfryddol Caerdydd

Ystafell 0.31 Adeilad y Dyniaethau, Safle Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd

Sgwrs gan Dr David Jenkins o Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, ar y testun ‘O ddraintewion i’r Barri - Cefndir Diwydiannol Teulu Davies Llandinam.’

 

19.30

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Theatr y Grand, Abertawe

Tocynnau: £12.50-£15.50

0800 052 1812, or 01792 475715

www.swanseagrand.co.uk

 

Dydd Mawrth 25 Chwefror

 

17.15

Darlith ‘Griffith John Williams ac Iolo Morganwg’

Ystafell 1.69, Ysgol y Gymraeg, Adeilad John Percival, Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd, CF10 3EU

Darlith gan yr Athro Prys Morgan.

 

19.30

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

Tocynnau: £8-£10

0800 052 1812, or 02920 636464

www.wmc.org.uk

 

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 0521812

Pierre Boulez Domaines gyda Pascal Rophé a Robert Plane. Cerddoriaeth gyfoes o Ffrainc.

 

Dydd Sadwrn 1 Mawrth

 

19.00

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Gala Dydd Gwyl Dewi

Neuadd Dewi Sant, Bae Caerdydd

Am docynnau ffonwich 0800 052 1812.

 

Cyngerdd

Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog

Yng nghwmni Cor Gore Glas a Dilwyn Morgan.

 

Dydd Iau 6 Mawrth

 

17.00

Seminar

Ystafell Seminar y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Aberystwyth

 

19.30

Sioe Teyrnged ‘Dirty Dancing’

Blackwood Miners Institute

£17

Tocynnau drwy ffonio 01495 227 206

Cynhyrchiad newydd sbon llawn hwyl a dawnsio.

 

Cymdeithas Owain Cyfeiliog

Gwesty Belmont, Wrecsam

Cinio ac adloniant Gŵyl Ddewi gyda Sian Parry a Sian o Gerrig y Drudion.

 

Dydd Iau 20 Mawrth

 

17.00

Semminar

Ystafell Seminar y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Aberystwyth

 

Dydd Gwener 21 Mawrth

 

19.00

Cylch Llyfryddol Caerdydd

Ystafell 0.31 Adeilad y Dyniaethau, Safle Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd

Sgwrs gan yr Athro D Densil Morgan ar y testun “Thomas Charles a’i Weithiau” i goffau 200 mlwyddiant mawr Thomas Charles o’r Bala.  Croeso cynnes i bawb.

 

19.30

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Concerto Bartok i’r Gerddorfa

Neuadd Dewi Sant, Bae Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812.

 

Dydd Mawrth 25 Mawrth

 

19.00

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

Am ddim

Jac van Steen yn arwain noson o gerddoriaeth newydd gyffrous o Gymru.

 

Dydd Mawrth 29 Ebrill

 

14.00

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

£9-£12

Tocynnau drwy ffonio 0800 0521812

Doniau cerddorol newydd a ddarganfuwyd gan gynllun Artistiaid y Genhedlaeth Newydd Radio 3 yn perfformio ochr yn ochr a’r Gerddorfa. Yn fyw ar Radio 3. Arweinydd fydd Christoph König.

 

Dydd Gwener 9 Mai – Dydd Sul 11 Mai

 

Sioe Garafanau a Chartrefi Modur De a Gorllewin Cymru

Maes Sioe’r Siroedd Unedig, Caerfyrddin

 

Dydd Gwener 9 Mai

 

19.30

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - John Lill yn Chwarae Brahms

Neuadd Dewi Sant, Bae Caerdydd

Am docynnau ffonwich 0800 052 1812.

 

Dydd Gwener 23 Mai

 

19.00

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Now it’s your Turn!

Neuadd Dewi Sant, Bae Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812.

 

Mai – Tachwedd

 

Odyssey Dylan

Cyfres  o deithiau unigryw wedi eu hysbrydoli gan Dylan Thomas

£7 - £47

Am ragor o wybodaeth ac am raglen llawn ewch i www.llenyddiaethcymru.org neu ffonio 029 2047 2266.

 

Dydd Mawrth 3 Mehefin

 

14.00

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd

£9-£12

Tocynnau drwy ffonio 0800 0521812

Doniau cerddorol newydd a ddarganfuwyd gan gynllun Artistiaid y Genhedlaeth Newydd Radio 3 yn perfformio ochr yn ochr a’r Gerddorfa. Yn fyw ar Radio 3. Arweinydd fydd Thomas Søndergård.

 

Dydd Gwener 13 Mehefin

 

19.30

Cyngerdd gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC - Requiem Brahms gyda Sondergard

Neuadd Dewi Sant, Bae Caerdydd

Am docynnau ffoniwch 0800 052 1812.

Sylwadau

Rhowch y sylw cyntaf

Mwy o gofnodion

Blaenorol
Digwyddiadau Radio Cymru 6 Ionawr - 13 Mehefin

Dydd Llun 6 Ionawr 2014, 11:07

Nesaf
Podlediad Pigion i Ddysgwyr: 7fed o Ionawr 2014

Dydd Mawrth 7 Ionawr 2014, 15:23

Ynglŷn â’r blog

Mae Blog Radio Cymru yn cynnwys newyddion, gwybodaeth am raglenni, cyflwynwyr a lluniau.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Podlediadau

Podlediadau Radio Cymru Mae Radio Cymru nawr yn cynnig dewis ehangach o bodlediadau.

Podlediadau Radio Cymru

Dilyn Radio Cymru

Dilynwch BBC Radio Cymru (@bbcradiocymru) ar Twitter neu ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf am raglenni a dolenni diddorol.

Radio Cymru ar Twitter

Radio Cymru ar Facebook