iPlayer Radio What's New?

Digwyddiadau Radio Cymru 22 Awst - 5 Medi

Dydd Gwener 22 Awst 2014, 17:56

 Digwyddiadau Digwyddiadau

Digwyddiadau yng Nghwmllynfell, Botwnnog a Chaernarfon dros y penwythnos!

 

Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

 

http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

 

 

 

Dydd Gwener 22 Awst - Dydd Sadwrn 23 Awst

 

Gwyl Crug Mawr 2014

Am fwy o wybodaeth gweler www.crugmawr.com

Tocynnau ar gael trwy ffonio 01239 621200.

 

Dydd Gwener 22 Awst

 

10.00-14.00

Diwrnod i’r Teulu

Neuadd Cwmllynfell

£1.50

Cystadleuaethau gwisg ffansi, castell neidio, paentio wynebau, modelu balwnau, gemau, crefftau, twba lwcus a stondinau.

 

13.00

Bwrlwm Botwnnog

Canolfan Felin Fach, Gerddi Erw Aur, Botwnnog

Gyda Russell Jones, Bethan Gwanas a Meinir Gwilym. Pnawn o hwyl gyda sêl cist car, castell neidio, twb lwcus a peintio wyneb.

 

Dydd Sadwrn 23 Awst

 

10.00-16.00

Gweithdy Waliau a graffiti

Segontium, Caernarfon

Am ddim

Gyda Manon Awst, artist preswyl Segontium, yn creu cysylltiadau rhwng tre Caernarfon a Segontium drwy edrych ar graffiti Caernarfon heddiw. Gweithdy ymarferol gyda chyfle i naddu carreg. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Manon – 07786175407 neu manonawst@hotmail.co.uk

 

11.00

Sioe Clwb Ffermwyr Ifanc Cynwyl Elfed

Fferm Panthwdog

£5, £2.50 a phlant dan 12 am ddim

Sioe yn cynnwys defaid, gwrtheg, sioe cwn a dosbarth ar gyfer ieir a hwyiaid. Arddangosfa hen beiriannau a chwpan ar gyfer hen dractorau orau yn y sioe. Arddangosfa dawnsio ac adloniant i’r plant. Am ragor o wybodaeth ffoniwch 01267 281549.

 

12.00

Sioe Dinbych

Cae Lôn, Felin, Dinbych

£6.50 a £4.50

Amrywiaeth eang o adloniant, pabell flodau, neidio ceffylau, sioe gomedi a mwy. Am ragor o wybodaeth ewch i’r wefan:  thedenbighshow.co.uk

 

10.00

Sioe Amaethyddol Gwytherin

£3 a £2 i bensiynwyr a 50c i blant

Cystadleuthau barnu defaid a’r wledd arferol ar y Maes ac yn y Ganolfan. Croeso cynnes iawn. Am ragor o fanylion cysylltwch â Einir ar 01745 860190.

 

Sioe Llanddeusant

Neuadd Llanddeusant

Am ragor o wybodateh cysylltwch â Bethan Thomas ar 01550 740250

 

Dydd Sul 24 Awst

 

10.00-16.00

Ffair Cynnyrch a Chrefftau Lleol

Neuadd Dyffryn Ardudwy a Thalybont

Lluniaeth ar gael yng nghaffi’r neuadd.

 

12.00

Gwerin ar y Fenai

Angelsey Arms, Caernarfon

 

19.00

Côr Alaw’r Fenai

Capel Mawr, Porthaethwy

£5

 

19.30

Cymanfa Ganu

Eglwys Santes Fair, Llanerchymedd

Tonau ac emynau ‘Caneuon Ffydd.’

 

Dydd Llun 25 Awst

 

11.00

Gwerthu cacennau

Canolfan Hebog, Canolfan Dwristiaeth Beddgelert

Cacennau ffres am bris rhesymol iawn

Elw at Elusen Tiwmor yr Ymennydd.

 

14.00

Sioe Flodau Aberffraw a’r Cylch

Neuadd y Pentref

Am fanylion pellach 01407 840634

 

14.00

Mabolgampau

Cae’r Eglwys, Cynwyl Elfed

£2 a 50c i blant

Elw at Neuadd y Gymuned

Gyda Tudur Phillips o Stwnsh yn westai arbennig. Bydd barbeciw a stondinau amrywiol eraill a llawer o sbort a sbri.

 

14.00

Sioe Flodau a Chynnyrch

Neuadd y Pentref, Llandyrnog

 

Gwyl Ger y Môr, y Rhyl

 

Dydd Mawrth 26 Awst

 

13.00

Taith Gerdded Goch

Cychwyn ger Canolfan Hebog, Beddgelert

Taith gerdded llwybr Gwyrfai i Rhyd Ddu

£5 i oedolion, £2 i blant

Elw at Elusen Tiwmor yr Ymennydd.

 

19.30

‘Brain Quiz’

Prince Llywelyn, Beddgelert

£1.50

Elw at Elusen Tiwmor yr Ymennydd.

 

Dydd Mercher 27 Awst

 

Sioe Sir Meirion

Y Bala

 

Rhwyfo Elusennol

Canol Caerdydd – Stryd Working

Elw at Cardiac Risk in the Young a Chlwb Rhwyfo Dinas Caerdydd

Er mwyn rhoi clod i Gemau’r Gymanwlad bydd y Clwb yn ceisio rhwyfo o Gaerdydd i’r Alban mewn diwrnod (637km). Dewch i gefnogi. Am ragor o wybodaeth ewch i www.cardiffcityrc.com

 

Dydd Iau 28 Awst

 

20.00

Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru

Theatr y Sherman, Caerdydd

Tocynnau drwy ffonio 029 2064 6900.


Dydd Gwener 29 Awst – Dydd Sadwrn 30 Awst

 

Gwyl Gwydir 2014

 

Dydd Gwener 29 Awst

 

Bwyd-Lên

Galeri, Caernarfon

Pryd o fwyd tri chwrs gyda Karen Owen a Geraint Lovgreen yn eich tywys fesul cwrs gyda cherddi dethol, ambell anecdote a chân

Tocynnau ar gael trwy ffonio 01286 685222.

 

Meinir Gwilym a Disgo

Gwesty Queens, Porthmadog

 

Dydd Sadwrn 30 Awst

 

14.30

Sioe Flynyddol Llangernyw

Canolfan Bro Cernyw

 

19.30

Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru

Clwyd Theatr Cymru, Yr Wyddgrug

Tocynnau drwy ffonio 0845 330 3565.

 

Sister Sledge a The Real Thing

Gwesty Corran, Talacharn

£42.50

Tocynnau ar www.liveatthecorran.com

 

Gwyl Aberteifi 2014

Penparc

Elw at Ambiwlans Awyr Cymru

Gyda ffair am ddim, pabell dawnsio, llwyfan cerddoriaeth fyw a mwy. Am ragor o wybodaeth ewch i www.cardiganfestival.co.uk

 

Dydd Iau 4 Medi

 

19.00

Cymdeithas Owain Cyfeiliog

Gwesty’r Belmont, Wrecsam

Sylwadau

Rhowch y sylw cyntaf

Mwy o gofnodion

Blaenorol
Blog Alex Jones: O ganu, i actio i gerdded ar ei dwylo!

Dydd Gwener 22 Awst 2014, 12:19

Nesaf
Siart Fawr Yr Haf

Dydd Llun 25 Awst 2014, 15:42

Ynglŷn â’r blog

Mae Blog Radio Cymru yn cynnwys newyddion, gwybodaeth am raglenni, cyflwynwyr a lluniau.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Podlediadau

Podlediadau Radio Cymru Mae Radio Cymru nawr yn cynnig dewis ehangach o bodlediadau.

Podlediadau Radio Cymru

Dilyn Radio Cymru

Dilynwch BBC Radio Cymru (@bbcradiocymru) ar Twitter neu ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf am raglenni a dolenni diddorol.

Radio Cymru ar Twitter

Radio Cymru ar Facebook