iPlayer Radio What's New?

Digwyddiadau 5 - 17 Awst

Dydd Mawrth 5 Awst 2014, 11:20

 Digwyddiadau Digwyddiadau

Digwyddiadau yn Llanelli, Llanystumdwy a’r Mwmbwls heddiw!

 

Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

 

http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

 

 

 

Dydd Llun 4 Awst – Dydd Gwener 8 Awst

 

17.30

Dwr Mawr Dyfn

Cwt Drama, Maes Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr

Cyd-gynhyrchiad Sherman Cymru, Theatr Genedlaethol Cymru a’r Eisteddfod Genedlaethol

Tocynnau ar gael o Gaffi’r Thetarau ar y maes neu trwy’r Eisteddfod ar 08445 4090 800.

 

Dyled Eileen

Coleg Sir Gâr, Campws y Graig

Tocynnau drwy ffonio 01267 245617 neu 0845 4090 800

Drama yn olrhain hanes Eileen a Trevor Beasley o Langennech ger Llanelli a’u brwydr dros hawliau i’r Gymraeg.

 

Theatr Bara Caws yn cyflwyno ‘Garw’ – drama newydd Sion Eirian

Ffwrnes, Llanelli

 

Dydd Llun 4 Awst – Dydd Sadwrn 9 Awst

 

Ffuglen: Lle mae Dechrau?

Canolfan Ty Newydd, Llanystumdwy

 

Dydd Llun 4 Awst – Dydd Sadwrn 30 Awst

 

Arddangosfa Dylan Thomas a’r Mumbles

Oriel Bach, Y Mwmbwls

 

Arddangosfa Natasha Brooks

Bocs Celf, Caernarfon

 

Dydd Mawrth 5 Awst - Dydd Gwener 8 Awst

 

19.45

Theatr Bara Caws yn cyflwyno ‘Garw’ – drama newydd gan Sion Eirian

Stiwdio Stepni, Ffwrnes, Llanelli

0845 2263510

 

Dydd Mawrth 5 Awst

 

11.00

Darlith Flynyddol y Coleg Cymraeg

Y Babell Lên, Eisteddfod Sir Gâr

Gyda’r Athro Gerwyn Williams o Brifysgol Bangor yn traddodi ar y pwnc ‘Cofio a Ffuglenoli’r Rhyfel Byd Cyntaf.’

 

12.00

Gig Ynyr Llwyd

Stondin Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Eisteddfod Genedlaethol

 

12.45

Russell Davies yn sgwrsio gyda Catrin Beard

Babell Lên, Eisteddfod Genedlaethol

 

14.00

Rhiannon Marks yn trafod y broses greadigol o ddarllen a dehongli llenyddiaeth gyda Menna Elfyn

Stondin Prifysgol Cymru, Eisteddfod Genedlaethol

 

14.00

Dyddiau Chwyldro yn y Bala: Thomas Charles, Ann Griffiths a Mary Jones

Pabell Trafod Caerdydd, Maes Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr

 

14.00

Darlith Sefydliad Ymchwil Hywel Dda, Prifysgol Abertawe

Pabell Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Eisteddfod Sir Genedlaethol Sir Gâr

Gyda Elfyn Llwyd AS yn traddodi ar y pwnc ‘Atgyfnerthu Cenedligrwydd drwy Awdurdodaeth Gyfreithiol.’

 

14.30

‘Mwy na Bardd’ – Kate Crockett

Stondin Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Eisteddfod Genedlaethol

 

Noson yng Nghwmni Ffermwyr Ifanc Sir Gâr

Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr

Dathlu penblwydd y clybiau yn 70 oed

Tocynnau drwy ffonio 0845 4090 400

Dewch i fwynhau talent lleol a noson o adloniant.

 

Dydd Mercher 6 Awst

 

11.30

Ysgrifennu Creadigol Caerdydd

Pabell Trafod Caerdydd, Maes Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr

 

12.00

Arddangosfa o luniau o’r llyfr newydd Castell Caerfyrddin a chyflwyniad gan arbenigwyr o Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed a Chyngor Caerfyrddin

Stondin Prifysgol Cymru, Eisteddfod Genedlaethol

 

12.00

Martyn Geraint

Stondin Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Eisteddfod Genedlaethol

 

13.00

Sesiwn Cwestiwn ac Ateb

Pabell Trafod Caerdydd, Maes Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr

 

14.30

Gweithdai Dylanwad 100

Pabell Llenyddiaeth Cymru, Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr

Am ddim

Gweithdy ysgrifennu creadigol wedi ei ysbrydoli gan Dylan Thomas gyda Gwennan Evans.

 

15.00

Aneirin Karadog, Bardd Plant Cymru

Stondin Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Eisteddfod Genedlaethol

 

Noson i groesawu yr Eisteddfod Genedlaethol

Red Room, Llanelli

Gyda pherfformiadau gan Ynyr Llwyd a’i Fand, Elis Wynne a’i fand a Gruff Sion Rees. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Red Room ar 01554 753311 neu redroom@scarlets.co.uk

 

Dydd Iau 7 Awst

 

10.30

Darlith Eisteddfodol Flynyddol Canolfan Uwchefrydiau Cymry America

Pabell y Cymdeiathasau 2, Eisteddfod Genedlaethol

 

11.45

Gweithdy Gludlun

Stondin Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Eisteddfod Genedlaethol

 

12.00

Lansio Cynllun Astudiaeth Cyfrwng Cymraeg Rhan Amser Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Pabell Y Coleg Cymraeg, Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr

Am ragor o wybodaeth ffoniwch Manon Llwyd ar 01267 610414.

 

12.00

Ailymweld â Sospan Fach

Pabell Trafod Caerdydd, Maes Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr

 

12.00

Gwyneth Glyn

Stondin Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Eisteddfod Genedlaethol

 

14.00

‘Delweddau o Fenywod yn y Rhyfel Byd Cyntaf’ – Syr Deian Hopkin a Dr Catrin Stevens

Stondin Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Eisteddfod Genedlaethol

 

14.30

Gweithdai Dylanwad 100

Pabell Llenyddiaeth Cymru, Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr

Rhad ac am ddim

Gweithdy ysgrifennu creadigol wedi ei ysbrydoli gan Dylan Thomas gydag Eurig Salisbury.

 

17.45

Drama gomedi Traed mewn Llyfrau

Babell Len, Maes Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr

Y cast yn cynnwys  Tudur Owen, Gruffudd Glyn, Meilir Rhys Williams, Jams Thomas a Ffion Llwyd. Croeso cynnes i bawb.

 

Cyngerdd

Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr

Tocynnau drwy ffonio 0845 4090 400

Gyda Fflur Wyn,Gwion Tomos a Trystan Llyr Griffiths yn perfformio gyda Côr yr Eisteddfod.

 

Dydd Gwener 8 Awst

 

10.00

Arddangosfa Cadair Eisteddfod Genedlaethol Bangor 1914

Stondin Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Eisteddfod Genedlaethol

 

12.00

Sgwrs cwestiwn ac ate bar hanes, gwleidyddiaeth a datganoli gyda’r Arglwydd Kenneth.O.Morgan

Stondin Prifysgol Cymru, Eisteddfod Genedlaethol

 

12.00

Brigyn

Stondin Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Eisteddfod Genedlaethol

 

14.00

Gwyn Griffiths yn lansio ei lyfr newydd Henry Richard: Heddychwr a Gwladgarwr

Pabell y Cymdeithasau 2, Eisteddfod Genedlaethol

 

14.00

‘Cymry’r Rhyfel Byd Cyntaf’ – Gwyn Jenkins

Stondin Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Eisteddfod Genedlaethol

 

14.30

Gweithdai Dylanwad 100

Pabell Llenyddiaeth Cymru, Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr

Rhad ac am ddim

Gweithdy ysgrifennu creadigol wedi ei ysbrydoli gan Dylan Thomas gyda Gwennan Evans.

 

17.30

Noson o Adloniant

Rheithordy, Cerrigydrudion

£2.50 a phlant am ddim

Elw at Llamau

 

Stomp ‘Steddfod Sir Gâr

Tafarn y Stardey Arms, Ffwrnais

£10

029 2047 2266

 

Dydd Sadwrn 9 Awst

 

Gwyl  Jazz Aberhonddu

Tocynnau drwy ffonio 01874611622

 

Dydd Sul 10 Awst

 

12.00

Al Lewis

Stondin Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Eisteddfod Genedlaethol

 

14.30

‘Dan y Wenallt’ – T James Jones

Stondin Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Eisteddfod Genedlaethol

 

15.00

Cyngerdd Jazz Cenedlaethol Ieuenctid Cymru

Theatr Ysgol Ferched Trefynwy

Tocynnau drwy ffonio 029 2063 5640.

 

Dydd Llun 11 Awst – Dydd Sadwrn 16 Awst

 

Ysgrifennu Straeon Ditectif

Canolfan Ty Newydd, Llanystumdwy

 

Dydd Mercher 13 Awst

 

18.00

Cystadleuaeth ‘It’s a Knockout’

Caeau Fferm Morfa, Llanrhystud

 

Dydd Gwener 15 Awst

 

19.00

Ocsiwn

Anglesey Arms, Porthaethwy

£5

01248 353604

Elw at Gymdeithas y Deillion Gogoledd Cymru

 

Gwyl Soar ar y Stryd

Tafarn y Crown, Merthyr Tudful

 

Dydd Sadwrn 16 Awst

 

Sioe Amaethyddol Gorsgoch

Caeau Glwydwern, Llanwnnen, SA48 7LP

£3 oedolion, 50c i blant. £5 i'r eisteddfod gyda'r hwyr.

Elw at Ambiwlans Awyr Cymru

Croeso i bawb i gystadlu yn yr adrannau amaethyddol, cynnyrch, ceffylau a hen beiriannau. Bydd rhywbeth ar gyfer pob oedran, gan gynnwys cystadleuaeth barnu ar gyfer aelodau clybiau ffermwyr ifanc. Bydd Eisteddfod Ddwl yn dechrau am 8yh. Os am ragor o wybodaeth neu copi o’r rhaglen, ffoniwch Pete ar 01570 480 453 neu Elfyn a Sharon ar 01570 434 248.

 

Taran Tudweiliog

H a’r Band, John ac Alun, Geraint Lovgreen a’r Enw Da a Band 6.

O 15.00-18.30 am ddim, yna £12

Toynnau ar gael o: Post Tudweiliog, Lion Tudweiliog, Spar Nefyn, Llên Llyn Pwllheli neu Eleri Stores Aberdaron

Elw at achosion lleol.

 

Hwyl yr Heli

Clwb Hwylio Pwllheli, LL53 5YT

Mynediad am ddim

Diwrnod o hwyl i'r teulu cyfan! Dewch i drio ceufadu, padlo, rhwyfo, hwylio a mwynhau! Stondinau, castell neidio, paentio wyneb, wal ddringo, adloniant fyw, Sioe Cei Bach Cyw, arddangosfa gychod, gemau a gweithgareddau ar y traeth, sesiynau blasu (ceufadu, padlo, rhwyfo a nofio), bwyd a diod.

 

Dydd Sul 17 Awst

 

11.00-15.00

Diwrnod Agored

Yr Ysgwrn, Trawsfynydd

Bydd sgwrs gan Ifor ap Glyn ar ‘Lleisiau’r Rhyfel Mawr’am 13.00.

Sylwadau

Rhowch y sylw cyntaf

Mwy o gofnodion

Blaenorol
Digwyddiadur Radio Cymru 4-18 Awst

Dydd Llun 4 Awst 2014, 13:44

Nesaf
Geirfa Pigion i Ddysgwyr - Awst 2, 2014

Dydd Mercher 6 Awst 2014, 07:26

Ynglŷn â’r blog

Mae Blog Radio Cymru yn cynnwys newyddion, gwybodaeth am raglenni, cyflwynwyr a lluniau.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Podlediadau

Podlediadau Radio Cymru Mae Radio Cymru nawr yn cynnig dewis ehangach o bodlediadau.

Podlediadau Radio Cymru

Dilyn Radio Cymru

Dilynwch BBC Radio Cymru (@bbcradiocymru) ar Twitter neu ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf am raglenni a dolenni diddorol.

Radio Cymru ar Twitter

Radio Cymru ar Facebook