iPlayer Radio What's New?

Blog cefn llwyfan Nia - dydd Mawrth

Dydd Mawrth 28 Mai 2013, 18:14

Nia Lloyd Jones Nia Lloyd Jones Gohebydd Radio Cymru

Tagiwyd gyda:

Disgbylion hynaf yr ysgolion cynradd oedd yn cystadlu heddiw, ac os oeddech chi'n chwilio am siaradwyr da - wel cefn llwyfan oedd y lle i fod yn sicr.

Llongyfarchiadau mawr i Ysgol Gynradd Bontnewydd ar ennill cystadleuaeth gynta'r dydd - cerddorfa / band blwyddyn 6 ac iau.

Mae hi wedi bod yn fis llewyrchus iawn iddyn nhw gan eu bod nhw hefyd wedi dod yn Bencampwyr Prydain yn ddiweddar, a'u diolch yn fawr i'w athro, Dylan Williams. Eddie Mead Eddie Mead Eddie Mead oedd un o'r sêr heddiw - yn ennill ar yr unawd pres hefo'i gorned, a'r unawd llinynnol hefo'r 'cello. 

Ym mis Medi fe fydd o yn mynd i astudio yn Ysgol Yehudi Menuhin.  Mae o'n ymarfer y ddau offeryn am o leiaf awr y dydd a phan fydd ganddo amser i ymlacio mae o'n hoff iawn o wylio ffilmiau James Bond.

Hogan brysur iawn ydy Elizabeth Mwale oedd yn cystadlu ar yr unawd blwyddyn 5 a 6. Mae'r teulu yn dod yn wreiddiol o Zimbabwe, er bod Elizabeth wedi cael ei magu yng Nghymru. Yn ogystal â chanu'n unigol, mae hi a'i ffrindiau wedi ffurfio grwp pop hefyd sef Paradwys, a'r gobaith ydy y byddan nhw yn cystadlu yn yr Eisteddfod cyn hir.

Elizabeth Mwale Elizabeth Mwale Testun cystadleuaeth y grwp cerddoriaeth greadigol bl.6 ac iau oedd môr ladron, ac fe gawson ni amrywiaeth o offerynnau ar y llwyfan 'na heddiw - o botyn siytni mango, bongos, drwm olew 50 galwyn a theclyn rhyfedd iawn o'r enw 'boom wacker'!

Braf iawn oedd cael sgwrs hefo Ysgol Gynradd y Fenni - y criw lleol go iawn!  Maen nhw wedi mwynhau'r holl baratoadau ar gyfer yr Eisteddfod eleni, ac yn edrych ymlaen yn arw at y sioe yn y pafiliwn heno sef 'Pentigili'.  Mi gawson ni drafodaeth dda ynglyn a'r manteision o gael yr wyl yn lleol - a'r prif rai oedd cael aros yn eich gwely eich hun, a pheidio gorfod codi am 3.30am i deithio i'r Eisteddfod!!

Un peth dw i wedi ei ddysgu heddiw ydy nad ydy Siôn Dafydd Edwards yn licio ogla' moch!  Roedd Siôn yn cystadlu ar yr unawd cerdd dant heddiw - hefo Michael Pritchard a Deio Llyr Davies Hughes, ac mae'n debyg ei fod o yn aros mewn sgubor - rhywle yn yr ardal.  Yr unig gwyn oedd ganddo - oedd yr ogla moch yno! Ysgol Gynradd y Fenni Ysgol Gynradd y Fenni

I gloi'r cyfan  - mi ges i sgwrs hefo Côr Cerdd Dant Ysgol y Dderwen - oedd yn griw hynod o fywiog a siaradus!! 

Roedden nhw dan yr argraff eich bod chi'n siwr o ennill os oeddech chi'n canu'n drydydd ar y llwyfan! Dw i ddim yn meddwl bod hyn yn gweithio bob tro, ac yn anffodus doedd o ddim yn wir heddiw, ond diolch o galon iddyn nhw am fod mor barod i sgwrsio gefn llwyfan!

Mi fydda i nôl eto bore fory!

Tagiwyd gyda:

Sylwadau

Rhowch y sylw cyntaf

Mwy o gofnodion

Blaenorol
Digwyddiadur Radio Cymru 28 Mai

Dydd Mawrth 28 Mai 2013, 10:50

Nesaf
Digwyddiadur Radio Cymru 29 Mai

Dydd Mercher 29 Mai 2013, 09:00

Ynglŷn â’r blog

Mae Blog Radio Cymru yn cynnwys newyddion, gwybodaeth am raglenni, cyflwynwyr a lluniau.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Podlediadau

Podlediadau Radio Cymru Mae Radio Cymru nawr yn cynnig dewis ehangach o bodlediadau.

Podlediadau Radio Cymru

Dilyn Radio Cymru

Dilynwch BBC Radio Cymru (@bbcradiocymru) ar Twitter neu ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf am raglenni a dolenni diddorol.

Radio Cymru ar Twitter

Radio Cymru ar Facebook