Gwrando
Yn Fyw : C2
Cerddoriaeth 'Dolig Huw Stephens

Blog Alex Jones: O ganu, i actio i gerdded ar ei dwylo!

Dydd Gwener 22 Awst 2014, 13:19

Alex Jones Alex Jones Presenter

Helo na!

Shwt fath o wythnos y’ch chi di gael? Dwi di bod yn lwcus iawn wythnos yma ac wedi cael cyfle i ragwylio dwy ffilm newydd sbon. 'What if', sef ffilm newydd Daniel Radcliffe a 'Million Dollar Arm', ffilm John Hamm.

Daniel Radcliffe (Harry Potter) oedd ein gwestai ni nos Lun ar y One Show, na chi fychan ffein! Fuon ni’n siarad am bob math o bethe, ei gariad, ymddwyn yn fonheddig a hefyd ein hoff raglenni pan oeddem yn blant. Beth oedd eich hoff raglen chi? Rentaghost a Jeifin Jenkins odd rhai fi, jiw jiw!

Alex Jones a Lowri Ann Richards Alex Jones a Lowri Ann Richards

Ma’ raglenni’r One Show fel Cymru ar adegau, pawb yn perthyn neu a chysylltiad gyda’i gilydd mewn rhyw ffordd, a nos Fercher ein gwestai oedd John Hamm sy’n enwog wrth gwrs am chwarae rôl Donald Draper yn 'Mad Men'. Nawr te, roedd John Hamm a Daniel Radcliffe yn actio gyda'i gilydd mewn cyfres o’r enw 'Young Doctor’s Notebook', ble roedd Daniel yn chwarae fersiwn ifanc o John - pethau’n perthyn trwy’r trwch yma!

Ta beth, roedd John Hamm yn westai i ni nos Fercher ac mi oedd y merched yn y stiwdio wedi eu swyno! Siarad am ei ffilm newydd 'Million Dollar Arm' oedd e, ffilm wedi ei selio ar stori wir am asiant pêl fâs yn mynd allan i Mumbai i geisio darganfod seren pêl fâs y dyfodol. Ffilm wych a gwestai gwych!

Neithiwr, ges i wers trampolîn! Mmmm, na gyd weda i yw edrychwch mas am dop rhaglen Tumble nos Sadwrn. Efallai dylen i fod wedi gofyn i westai Alex yn Galw wythnos yma, Lowri Ann Richards, am gwpwl o dips. O ganu, i actio i gerdded ar ei dwylo, ma’ hon wedi neud bach o bopeth!

Ta ra am y tro

Alex

Rhaglen Alex Yn Galw

Sylwadau

Rhowch y sylw cyntaf

Mwy o gofnodion

Blaenorol
Tra Bo Dau: Prynhawn i'w drysori!

Dydd Iau 21 Awst 2014, 13:24

Nesaf
Digwyddiadau Radio Cymru 22 Awst - 5 Medi

Dydd Gwener 22 Awst 2014, 16:56

Ynglŷn â’r blog

Mae Blog Radio Cymru yn cynnwys newyddion, gwybodaeth am raglenni, cyflwynwyr a lluniau.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Podlediadau

Podlediadau Radio Cymru Mae Radio Cymru nawr yn cynnig dewis ehangach o bodlediadau.

Podlediadau Radio Cymru

Dilyn Radio Cymru

Dilynwch BBC Radio Cymru (@bbcradiocymru) ar Twitter neu ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf am raglenni a dolenni diddorol.

Radio Cymru ar Twitter

Radio Cymru ar Facebook