BBC Radio Cymru
Blog Radio Cymru

Gyda dim ond llai nac wythnos ers i Eisteddfod Ryngwladol yn Llangollen gael ei chynnal, nos Fercher diwethaf roedd yna fwy o Bwyliaid ar Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr yn Wrecsam, nag a welwyd yn yr ŵyl ryngwladol.

Unwaith eto roedd yna dim o Wlad Pwyl yn chwarae yng Nghymru annwyl! Mae’r Seintiau eisoes wedi cyfarfod a thimau Ruch Chorzow, Polonia Warsaw ac Amica Wronki yn Ewrop. Ond eleni, tro tîm enwocaf gwlad Pwyl, sef Legia Warsaw oedd teithio i Gymru. A gyda chymaint o gefnogwyr wedi dod i gwrdd â hen gyfeillion, roedd yna dipyn o awyrgylch ar y Cae Ras!

Ie roedd tîm peldroed y Seintiau Newydd yn cynnal eu heisteddfod flynyddol beldroedaidd eu hunain - ail rownd gymhwysol cynghrair Ewrop, yn erbyn tîm Legia Warsaw.

Cymaint oedd y diddordeb nes i gefnogwyr prif dîm Gwlad Pwyl ddod yno yn eu heidiau, o Warsaw, o Derby, Leeds a hyd oed Walsall hyd y gwn i! Magwyd y rhan fwyaf ohonynt ar fron eu mamwlad ac fe sicrhawyd gan y côr penfoel, boliog may Pwyl oedd gwlad y gan a gwlad y moli am awr a hanner nos Fercher.

Ie, doedd dim amheuaeth fod yma groeso gan y Pwyliaid ar wasgar ac ar grwydr i weld eu tîm unwaith eto yng Nghymru annwyl, ac yn cefnogi’r tîm sydd orau yn y byd !

Tipyn o noson a thipyn o awyrgylch, a thipyn o sioc erbyn yr egwyl. Y Seintiau Newydd ar y blaen o un gôl, taro’r postyn a gweld golwr Legia, sef golwr rhyngwladol Slovakia yn erbyn y dydd.

Roedd chwe chwaraewr rhyngwladol yn nhîm yr ymwelwyr, rhywbeth nag a welir mewn gemau yn Uwchgynghrair Cymru yn rhy aml!

Ond yna, gyda breuddwyd am sioc fwyaf y rownd ar y cardiau, ail drefnodd Legia eu hunain am yr ail hanner. Gwelwyd llawer mwy o awch, trefn a brwdfrydedd yn eu chwarae, a hynny mae'n debyg yn dilyn llond ceg o gyngor gan eu rheolwr digyfaddawd, Jan Urban yn ystod yr egwyl.

Mewn llai na munud roedd Legia yn ôl yn y gêm, yna gyda’r pasio yn cael ei ledaenu a’r chware yn tynnu amddiffynwyr y Seintiau i safleoedd llai segur. Manteisiodd Legia ar eu meistrolwch gan ychwanegu dwy gol arall, a gosod eu hunain gyda mantais gref cyn yr ail gymal nos Fercher nesaf.

Nos Iau, tro Prestatyn oedd ceisio creu hanes gyda gem oddi cartref yn ail rownd cymhwyso Cwpan Ewropa yn Rijeka, draw yng ngwlad Croatia. Ond tipyn o dalcen called wrth iddynt gwympo o bum gol i ddim. Serch hynny mae yna lwyddiant yn gysylltiedig ag un Cymro yn y gemau cynnar yma yn Ewrop .

Mae Matthew Tipton, yn wreiddiol o Fangor yn aelod o garfan tîm Linfield o Felfast.

Llwyddodd y tîm o Ogledd Iwerddon i guro IF Fuglafjordur o Ynysoedd y Faro yn y rownd gyntaf gymhwysol Cwpan Ewropa, a nos Iau cafwyd llwyddiant yng nghymal cyntaf ail rownd gymhwyso oddi cartre yng Ngwlad Roeg yn erbyn Xanthi. Gyda’r un gôl o flaenoriaeth, mae gobeithion Linfield a Matthew Tipton yn uchel a hwyrach gem fawr yn erbyn un o gewri’r cyfandir yn eu disgwyl.

Yn y cyfamser bydd gobeithion Cymro arall, Owain Tudur Jones yn parhau gyda’i dim newydd, Hibernian o Gaeredin, golli o ddwy gol i ddim ym Malmo, Sweden. Byddai gol buan yn yr ail gymal, eto yng Nghwpan Ewropa , yn gosod cystadleuaeth ffyrnig ar Faes Easter Road nos Iau nesa.

Pob hwyl i bob Cymro - tîm neu unigolion ar eu hanterth Ewropeaidd o fewn y dyddiau nesaf.

Sylwadau

Gwnewch y sylw cyntaf

Mae pob neges yn cael ei adolygu cyn ei gyhoeddi ac mae'n rhaid cadw at y Rheolau.

gyda'ch BBC iD, neu Gofrestru i wneud sylw ac ymateb i sylwadau

Mwy o negeseuon

Blaenorol