Gwrando
Yn Fyw : Catrin Finch
01/03/2015
BBC Radio Cymru
Blog Radio Cymru

Gwireddu breuddwyd y Llewod - Blog Jonathan Davies

Mae’r wên ar fy wyneb heddi’ yn dweud y stori i gyd wi’n meddwl. Mae’n freuddwyd i fi gael chwarae gêm brawf dros y Llewod a dwi ffili aros i chware yn erbyn Awstralia.

Rwy’n cofio yn 1997, y profiad pan o’n ni fel teulu yn gwylio’r gemau prawf ar daith y Llewod i Dde Affrica, a nawr dyma fi’n rhan o hanes y Llewod. Fyddai byth yn anghofio’r profiad yma ac bydd neb yn gallu cymryd hwn oddi arna’ i. Wy’n falch iawn i gael y fraint o wisgo crys y Llewod mewn gêm brawf.

Rwy’n edrych ymlaen at yr achlysur a wy’n gobeithio gallai fod yn rhan o dîm y Llewod sy’n ennill gêm brawf.

Gareth Charles yn sgwrsio gyda Jonathan Davies cyn y prawf cyntaf yn erbyn Awstralia.

O’n i’n bles iawn gyda’r perfformiad yn erbyn y Waratahs. Sgoriodd y tîm pum cais i gyd. Sgoriais i un cais a chymryd rhan yn y pedwar arall.

Rydw i wedi bod yn gwneud yn siŵr bo fi’n ymarfer yn dda ar y daith i gyd a galle pethe ddim fod wedi mynd yn well dydd Sadwrn dwetha’.

Yn ystod y blynyddoedd dwetha’ fi wedi gweithio ar yr amser fi’n cael ar y bêl. Mae Rob (Robert Howley) wedi bod yn ddylanwad mawr ar wella’r rhan yna o fy ngêm i ac roedd yn neis gweld e i gyd yn dod at ei gilydd, roedd yn gêm arbennig iawn.

Dwedodd Gats (Warren Gatland) ar ôl y gêm bod e heb weld fi’n chware gwell ‎gêm, er fi’n weddol siŵr bo’ fi wedi chwarae gêm gwell un tro dros Whitland youth!

Fy mherfformiad gorau oedd y gêm yn erbyn y Waratahs. Mae’n rhaid i fi wneud yn siŵr bo’ fi’n cadw’r safonau lan nawr a chadw i weithio ar y cae ymarfer a bod yn barod i wynebu Awstralia dydd Sadwrn.

O’dd e’n anodd iawn i’r bois yn Canberra yn erbyn yr ACT Brumbies gyda chyn lleied o amser i baratoi a doedd y safon ddim cystel. Mae wedi gwneud ni gyd i ganolbwyntio ar y gêm nesa’ nawr a peidio meddwl mla’ yn bellach na ‘ny.

Dyfalu pwy yw’r asgellwr?

Roedd e’n grêt gweld Shane (Williams) yn ymuno gyda’r garfan. Troiodd e lan ddydd Sul ac roedd e’n edrych mor ffresh ag erioed.

Ro’dd un o’r bois yn gweud wrtha’ i wthnos diwetha’ bo’ ni wedi galw ar asgellwr i ymuno ‘da ni, ac o’n i’n cael pump tro i guessio pwy o’dd e. O’dd rhaid i fi gael sawl cliw yn y diwedd achos o’n i heb weld hwnna’n dod. O’n i’n meddwl bod e’n brilliant i alw ar Shane, a ro’dd e wedi mwynhau'r profiad.

Shane Williams yn ymuno gyda garfan y Llewod

Roomie arall

Wthnos ‘ma rwy’n rhannu ‘stafell ‘da Dricoll (Brian O’Driscoll). Bydd rhaid i fi neud yn siŵr bo’ fi ddim mor anniben ag arfer a bo’ fi ddim yn ypsetio fe. Cyrhaeddodd ei deulu ddoe a ma’ fe wedi bod yn treulio lot o amser ‘da nhw. O’dd e mor falch i’w gweld nhw.

Mae’n rhaid edrych lan i Dricoll a bois fel Paul O’Connell a’r hyn maen nhw wedi cyflawni a’i wneud dros y gêm. Fi wedi bod yn gofyn iddo am ei brofiadau am gyn deithiau’r Llewod. Rwy’n edrych mla’n at chware wrth ymyl Dricoll a gwneud yn siŵr bo’ fi’n gwneud yn job i, cael canlyniad da gyda’n gilydd a chymryd y blaen yn y gyfreso gemau prawf.

Mae rhannu stafell gydag aelodau gwahanol o’r garfan yn lot o sbort ac mae’n ffordd dda o ddod i nabod y bois. Fi wedi bod yn lwcus hyd yma. Mako (Vunipola) yw’r un sy’n chwyrnu a sai wedi rhannu gyda fe ‘to, fi’n gobeithio bydd dim rhaid i fi!

Neis i weld y teulu

Da’th fy rhieni ma’s ‘ma wthnos yn ôl pan o’n ni’n Brisbane. Nes i fynd draw a rhoi cwtsh i Mam ar ôl y gêm yn erbyn y Waratahs. Roedd hi wrth ochr y cae ar ôl fi orffen gwneud cyfweliad ar gyfer y teledu.

Mae fy chwaer yn dod mas hefyd ond ma’ fy mrawd i’n ffili dod. Mae e’n cynrychioli Cymru yng Nghwpan y Byd saith bob ochr ac mae’n rhaid iddo fe fynd i Moscow!

Rwy’n falch i ga’l pobol ma’s ‘ma allai rannu’r profiadau gyda nhw. Ges i gwpwl o tecsts wrth y teulu ar y ffordd i ymarfer ar ôl iddyn nhw gyhoeddi’r tîm prawf ac rwy’n edrych ‘mlan i ddal lan gyda nhw am goffi ac i dreulio peth amser ma’s o’r gwesty.

Mae ‘na lot o ffans yma nawr ac mae’n ffantastig i’w gweld nhw. Mae nifer y wasg wedi dyblu ac mae’r daith yn mynd yn fwy ac yn fwy. Unwaith allai ffeindio cornel bach tawel lle does neb arall yn mynd, byddai’n hapus i eistedd lawr a chael chill out bach!

(Roedd Jonathan Davies yn sgwrsio yn arbennig ar gyfer gwefan BBC Radio Cymru gyda Gareth Charles, gohebydd rygbi BBC Cymru ar daith y Llewod)

Gwefan Taith y Llewod 2013

Sylwadau

Gwnewch y sylw cyntaf

Mae pob neges yn cael ei adolygu cyn ei gyhoeddi ac mae'n rhaid cadw at y Rheolau.

gyda'ch BBC iD, neu Gofrestru i wneud sylw ac ymateb i sylwadau

Mwy o negeseuon

Blaenorol

Nesaf