Blog Alex Jones: O ganu, i actio i gerdded ar ei dwylo!

  Presenter

  Helo na!

  Shwt fath o wythnos y’ch chi di gael? Dwi di bod yn lwcus iawn wythnos yma ac wedi cael cyfle i ragwylio dwy ffilm newydd sbon. 'What if', sef ffilm newydd Daniel Radcliffe a 'Million Dollar Arm', ffilm John Hamm.

  Daniel Radcliffe (Harry Potter) oedd ein gwestai ni nos Lun ar y One Show, na chi fychan ffein! Fuon ni’n siarad am bob math o bethe, ei gariad, ymddwyn yn fonheddig a hefyd ein hoff raglenni pan oeddem yn blant. Beth oedd eich hoff raglen chi? Rentaghost a Jeifin Jenkins odd rhai fi, jiw jiw!

  Alex Jones a Lowri Ann Richards

  Ma’ raglenni’r One Show fel Cymru ar adegau, pawb yn perthyn neu a chysylltiad gyda’i gilydd mewn rhyw ffordd, a nos Fercher ein gwestai oedd John Hamm sy’n enwog wrth gwrs am chwarae rôl Donald Draper yn 'Mad Men'. Nawr te, roedd John Hamm a Daniel Radcliffe yn actio gyda'i gilydd mewn cyfres o’r enw 'Young Doctor’s Notebook', ble roedd Daniel yn chwarae fersiwn ifanc o John - pethau’n perthyn trwy’r trwch yma!

  Ta beth, roedd John Hamm yn westai i ni nos Fercher ac mi oedd y merched yn y stiwdio wedi eu swyno! Siarad am ei ffilm newydd 'Million Dollar Arm' oedd e, ffilm wedi ei selio ar stori wir am asiant pêl fâs yn mynd allan i Mumbai i geisio darganfod seren pêl fâs y dyfodol. Ffilm wych a gwestai gwych!

  Neithiwr, ges i wers trampolîn! Mmmm, na gyd weda i yw edrychwch mas am dop rhaglen Tumble nos Sadwrn. Efallai dylen i fod wedi gofyn i westai Alex yn Galw wythnos yma, Lowri Ann Richards, am gwpwl o dips. O ganu, i actio i gerdded ar ei dwylo, ma’ hon wedi neud bach o bopeth!

  Ta ra am y tro

  Alex

  Rhaglen Alex Yn Galw

  Sylwadau

  Gwnewch y sylw cyntaf

  Mae pob neges yn cael ei adolygu cyn ei gyhoeddi ac mae'n rhaid cadw at y Rheolau.

  gyda'ch BBC iD, neu Gofrestru i wneud sylw ac ymateb i sylwadau

  Mwy o negeseuon

  Blaenorol

  Nesaf