Gwrando
Yn Fyw : C2
Ifan Evans - 30/06/2015
BBC Radio Cymru
Blog Radio Cymru

Helo na!

Shwt fath o wythnos y’ch chi di gael? Dwi di bod yn lwcus iawn wythnos yma ac wedi cael cyfle i ragwylio dwy ffilm newydd sbon. 'What if', sef ffilm newydd Daniel Radcliffe a 'Million Dollar Arm', ffilm John Hamm.

Daniel Radcliffe (Harry Potter) oedd ein gwestai ni nos Lun ar y One Show, na chi fychan ffein! Fuon ni’n siarad am bob math o bethe, ei gariad, ymddwyn yn fonheddig a hefyd ein hoff raglenni pan oeddem yn blant. Beth oedd eich hoff raglen chi? Rentaghost a Jeifin Jenkins odd rhai fi, jiw jiw!

Alex Jones a Lowri Ann Richards

Ma’ raglenni’r One Show fel Cymru ar adegau, pawb yn perthyn neu a chysylltiad gyda’i gilydd mewn rhyw ffordd, a nos Fercher ein gwestai oedd John Hamm sy’n enwog wrth gwrs am chwarae rôl Donald Draper yn 'Mad Men'. Nawr te, roedd John Hamm a Daniel Radcliffe yn actio gyda'i gilydd mewn cyfres o’r enw 'Young Doctor’s Notebook', ble roedd Daniel yn chwarae fersiwn ifanc o John - pethau’n perthyn trwy’r trwch yma!

Ta beth, roedd John Hamm yn westai i ni nos Fercher ac mi oedd y merched yn y stiwdio wedi eu swyno! Siarad am ei ffilm newydd 'Million Dollar Arm' oedd e, ffilm wedi ei selio ar stori wir am asiant pêl fâs yn mynd allan i Mumbai i geisio darganfod seren pêl fâs y dyfodol. Ffilm wych a gwestai gwych!

Neithiwr, ges i wers trampolîn! Mmmm, na gyd weda i yw edrychwch mas am dop rhaglen Tumble nos Sadwrn. Efallai dylen i fod wedi gofyn i westai Alex yn Galw wythnos yma, Lowri Ann Richards, am gwpwl o dips. O ganu, i actio i gerdded ar ei dwylo, ma’ hon wedi neud bach o bopeth!

Ta ra am y tro

Alex

Rhaglen Alex Yn Galw

Comments

Be the first to comment.

All posts are pre-moderated and must obey the house rules.

with your BBC iD, or Register to comment and rate comments

More Posts

Previous

Next