Gwrando
27/03/2017
BBC Radio Cymru

  Hanner tymor Uwch Gynghrair Cymru

  Blogiwr Ar y Marc

  Yn dilyn y penwythnos yma, mi fydd Uwch gynghrair Cymru yn rhannu'n ddau.

  Mae tair gem yn weddill, sef Airbus adre i Gei Cona, gem a allai ddod a thîm y Maes Awyr o fewn dau bwynt i’r Seintiau Newydd ar y brig, Rhyl adre i Bort Talbot ac Aberystwyth yn teithio i Gaerfyrddin.

  Byddai buddugoliaeth i Aber yn sicrhau mai hwy fyddai yn y chwech uchaf, gyda Rhyl yn gorfod bodloni ar y seithfed safle.

  Ond, ac mae yna ond mawr.

  Fel y digwyddodd y llynedd yn achos Cei Cona, mae amheuaeth wedi codi ynglŷn â chymhwyster chwaraewyr. Y tro yma, cymhwyster aelod o dîm Aberystwyth sydd wedi dod a dryswch. Mae yna honiad fod Peter Hoy wedi ei gynnwys yn y tîm ar y pedwerydd o Ionawr , a hynny drwy gyd ddigwyddiad, mewn gem yn erbyn Cei Cona pan oedd wedi ei wahardd.

  Trist yw nodi fod y math yma o anrhefn yn gallu digwydd a hynny am yr ail flwyddyn yn olynol.

  Mae’n debygol fy mod wedi cynnig barn flwyddyn yn ôl am y math yma o gawlach yn enwedig drwy ystyried y dylai fod gwybodaeth dechnolegol ar gael i ddarganfod bron popeth sydd angen ei wybod am gymhwyster chwaraewyr.

  Allai weld dim rheswm dros feddwl yn wahanol y tro yma! W’n i ddim beth ydi ‘r cefndir i’r achos yma, ond tydi hyn ddim yn creu delwedd gadarnhaol o'r Uwch gynghrair. Felly os bydd Aberystwyth yn colli pwyntiau yn dilyn ymholiad i'r achos, fe ddylai hyn weld y Rhyl yn camu ymlaen i'r chwech uchaf, beth bynnag fo’r canlyniadau yng ngemau Aber a Rhyl ddydd Sadwrn.

  Mae gen i fater arall sydd yn fy anesmwytho yng nghyd-destun y rhaniad yma yn nhymor Uwch gynghrair Cymru.

  Tydi rhaniad ddim yn glir tan ddiwedd fis Ionawr ( a hynny heb gynnwys cymhlethdod cymhwyster chwaraewyr). Felly nid gwaith hawdd ydi argyhoeddi chwaraewyr i ymuno a’ch tîm os nad ydych yn glir ynglŷn ai ceisio cyrraedd Ewrop fydd y nod, neu sicrhau'r seithfed safle ar ddiwedd y tymor, neu hyd yn oed ceisio osgoi disgyn allan o’r gynghrair. Hwyrach y bydd yn hawdd i Airbus a’r Seintiau geisio gwella eu carfan gan werthu gobeithion y ddau glwb fel ymgais i gipio coron yr Uwch gynghrair a chystadlu ar lwyfan Ewrop ym mhencampwriaeth y pencampwyr neu Gwpan Ewropa.

  Mwy anodd fyddai ceisio argyhoeddi chwaraewyr i ymuno a'ch clwb, yn enwedig fel y mae ar hyn o bryd i'r Rhyl neu Aberystwyth gan nad yw trefn y gemau ar gyfer ail hanner y tymor mor glir.

  D’oes fawr o obaith ceisio argyhoeddi rhywun ar ôl diwedd yr wythnos yma gydag ond ychydig o ddyddiau yn weddill cyn cloi'r ffenestr drosglwyddo.

  Annheg felly, yn fy marn i ydi’r drefn sydd yn ffafrio rhai clybiau ond yn ei gwneud yn llawer mwy anodd i eraill.

  Cawn weld cyn hir os fydd timau wedi gallu cryfhau eu carfan yn ystod y cyfnod trosglwyddo ar ddechrau'r flwyddyn newydd.

  Mae Cei Cona sydd yn ail o waelod yr Uwch gynghrair eisoes wedi perswadio tylwyth o chwaraewyr( wyth i gyd) i ymuno a hwy i geisio cyflawni'r nod o gadw’r clwb ym mhrif gynghrair Cymru ar gyfer y tymor nesaf.

  O leiaf mae'r chwaraewyr yma yn gwybod yn union yr hyn sudd yn ddisgwyliedig ohonynt!

  Loading...

  Mwy o negeseuon

  Blaenorol

  Nesaf