Gwrando
Yn Fyw : Tommo
06/05/2015
BBC Radio Cymru
Blog Radio Cymru

Neithiwr agorodd gŵyl WOMEX mewn tipyn o steil, gyda’r cyngerdd agoriadol, oedd yn cael ei arwain gan Cerys Matthews. Roedd y sioe yn crynhoi ein traddodiadau cerddorol Cymreig mewn ychydig dros awr ac yn cynnwys yr elfennau amlwg fel cerdd dant, telynau, côr meibion a rhai o'n alawon amlycaf.

Yn ymuno â Cerys ar y llwyfan roedd rhai o gerddorion gwerin mwyaf talentog ein cenedl – Georgia Ruth, Patrick Rimes, Robin Huw Bowen a Gwyneth Glyn ymhlith eraill. Roedd hi’n wych gweld y cerddorion hyn yn cael cyfle i wneud argraff cynnar ar gynadleddwyr tramor WOMEX.

Ballet Cymru a Dawnswyr Nantgarw (hawlfraint Eric van Nieuwland)

Ond nid cerddoriaeth yn unig oedd ar gynnig yn ystod y gyngerdd. Roedd yna wledd o ddawnsio, ffilmiau o’r archif, cerddi, a braf oedd gweld lle yn cael ei greu ar gyfer digrifwch Ryan Davies yn un rhan o’r sioe. Ond uchafbwynt y sioe i mi oedd Twm Morys yn pastynnu – sef perfformiad agoriadol y cyngerdd. Roedd llais awdurdodol a thrawiadol Twm yn berffaith i gyflwyno un o elfennau hynnaf ein diwylliant. O beth welais i, roedd y rhan yma o’r sioe wedi creu argraff mawr ar nifer o bobl oedd yn y cyngerdd.

Felly, o heno ymlaen fe gawn ni edrych ymlaen ar gyfer y Showcases, fydd yn rhoi cyfle i’r byd weld y gorau o Gymru, ac i Gymru gael gweld y gorau o’r byd. Edrych ‘mlaen!

Sylwadau

Gwnewch y sylw cyntaf

Mae pob neges yn cael ei adolygu cyn ei gyhoeddi ac mae'n rhaid cadw at y Rheolau.

gyda'ch BBC iD, neu Gofrestru i wneud sylw ac ymateb i sylwadau

Mwy o negeseuon

Blaenorol

Nesaf