Gwrando
20/01/2019
BBC Radio Cymru

  Cyfweliad arbennig gyda Jamie Roberts

  Cyn dathlu ei benblwydd a chyn gem gyntaf tîm rygbi Cymru yn nghyfres yr Hydref Jamie Roberts yw gwestai penblwydd rhaglen Dewi Llwyd ar BBC Radio Cymru fore Sul Tachwedd 3ydd.

  Dewi Llwyd a Jamie Roberts

  Fe fu eleni yn flwyddyn anhygoel i Jamie Roberts. Yn ogystal â llwyddo i gwblhau ei gwrs meddygaeth, ennill pencampwriaeth y chwe gwlad gyda Chymru a bod yn aelod o garfan fuddugol taith y llewod bu'n perfformio gyda'r Manic Street Preachers! Cawn glywed am y campau hyn i gyd yn ogystal â'r cyfnod newydd yn ei hanes - chwarae i glwb Racing Metro a symud i fyw i Baris, penderfyniad sydd wrth ei fodd.

  “Taith oedd rhaid i mi wneud , di tyfu lan yng Nghaerdydd ac aros yng Nghaerdydd am 8 mlynedd i orffen y gradd a chwarae i Gaerdydd, teimlo mod i angen rhywbeth newydd yn fy mywyd i. Mae dysgu Ffrangeg yn eithaf anodd ond fi'n lwcus iawn yn cael byw ynghanol y ddinas a mynd i ymarfer bob dydd heibio i'r Eiffel Tower mae o'n rili ffantastic!”

  Mewn cyfweliad gonest iawn mae'n cyfaddef fod y cynnig o gyflog mawr wedi helpu gyda'r penderfyniad i symud i chwarae rygbi yn Ffrainc

  “Dyna'r ffordd mae'r gêm yn mynd a mae rhaid cymryd cyfleoedd fel na yn rygbi proffesiynol, mae o'n yrfa byr, yn sicr roedd o wedi chwarae rhan pwysig i mi symud ond fi'n lwcus a fi di neud y penderfyniad a dwi di sicrhau fod gen i release ar gyfer Cymru, ar gyfer pob gem a phob ymarfer a gobeithio ware rygbi dda mas na i gael fy newis i ware dros Gymru.”

  Fe fydd hefyd yn sôn wrth Dewi sut mae'n ymdopi gyda'i anaf diweddaraf a'i obaith o gael chwarae yng ngemau'r Hydref i Gymru. Cewch glywed hefyd pwy yn ei farn ef yw'r chwaraewr gorau iddo chwarae gydag o. 

  Fel un o'r Cymry Cymraeg sydd a'r nifer fwyaf o ddilynwyr ar Twitter does ganddo ond canmoliaeth i'r cyfrwng newydd.

  “Mae Twitter yn dda mae o'n ffordd o cael dweud eich barn, da ni'n weld yn y wasg fod pethau yn gallu cael eu cymryd mas o context a mae Twitter yn rhoi'r pŵer yna nôl i'r unigolyn a fi'n meddwl fod hynna yn beth ffantastig”

  Siarad Cymraeg, ei hoffter o gerddoriaeth a mopeds fydd rhai o'r pynciau eraill mewn cyfweliad arbennig iawn gyda un o ganolwr Cymru. Cewch glywed hefyd am ei ddewis anghyffredin o anrhegion penblwydd delfrydol!

  Rhaglen Dewi Llwyd ar fore Sul Ddydd Sul 3 Tachwedd 2013

  Loading...

  Mwy o negeseuon

  Blaenorol

  Nesaf