Gwrando
Yn Fyw : Wil Morgan
25/04/2015
BBC Radio Cymru
Blog Radio Cymru

Mae'n 3 o'r gloch ar brynhawn Sadwrn, mae'n teimlo fel canol bore.

Roeddwn ni'n gadael canolfan y mileniwm neithiwr am ryw 2 o'r gloch ar ôl gweld Gwyneth Glyn yn perfformio yn Gazalaw.

Oedd e'n hollol fendigedig. Roedd yna deimlad annwyl a swynol. Mi oedd y theatr yn teimlo yn eithaf gwag achos nhw o'dd yr olaf ar y llwyfan ond roedd yr ymateb wnaethon nhw gael gan y gynulleidfa yn dda iawn.

Gweld y bandiau dwi wedi bod yn edrych ymlaen at yn hytrach na'r ffair masnach gorfforaethol yn y Motorpoint.

Gwelsom ni band o Budiño yn fflirtio gyda'r gynulleidfa mewn ffordd oedd yn anghyfforddus i wylio.

Les Tambours de Brazza yn y babell. Llond llwyfan o ddynion mawr o'r Congo yn chwarae drymiau ac yn dychryn. Llenwi'r lle a chymeriad a sŵn.

Wnaethon ni cipolwg o Ross Ainslie & Jarlath Henderson a oedden nhw yn dyn iawn. Oedd e fel heavy metal werin gyda phibau.

Mae yna lot o bobol o Gymru, artistiaid a'r bobol sy'n rhedeg asiantau yn dweud eu bod nhw yn cael ymateb da iawn.

O ran pobol dwi wedi siarad hefo nhw mae yna ymateb eithaf positif i'r ffordd mae artistiaid o Gymru wedi cael ei derbyn ac mae i'w weld i fod yn llwyddiant.

Sylwadau

Gwnewch y sylw cyntaf

Mae pob neges yn cael ei adolygu cyn ei gyhoeddi ac mae'n rhaid cadw at y Rheolau.

gyda'ch BBC iD, neu Gofrestru i wneud sylw ac ymateb i sylwadau

Mwy o negeseuon

Blaenorol

Nesaf