BBC Radio Cymru
Blog Radio Cymru

Mae BBC Radio Cymru ar fin torri tir newydd sbon drwy gyflogi bardd preswyl bob mis.

Bydd un bardd bob mis yn ymrwymo i gynhyrchu nifer o gerddi yn ystod y mis hwnnw a fydd yn ymateb i sgyrsiau, straeon, caneuon neu raglenni cyfan a glywyd ar yr orsaf. Bydd y cerddi wedyn i’w clywed ar raglenni Radio Cymru.

Gan gychwyn ym mis Ebrill, bydd y cynllun yn anelu i roi cyfle i gynulleidfa Radio Cymru ddod i adnabod y beirdd - a dod i adnabod yr orsaf - yn well. Bydd cyfle i ddeall yr hyn sy’n ysbrydoli bardd, deall sut byddan nhw’n mynd ati i gyfansoddi cerdd, ond yn bennaf bydd y gynulleidfa yn clywed mwy o gerddi newydd gan rhai o feirdd Cymru.

“Mae hwn yn brosiect cynhyrfus ac unigryw,” meddai Betsan Powys, Golygydd Rhaglenni Radio Cymru.

“Dwi'n edrych ymlaen i glywed ymateb y beirdd i raglenni Radio Cymru ac yn gobeithio y bydd eu hymwneud creadigol nhw â’r orsaf yn cyfoethogi’r hyn ry’n ni’n ei gynnig. Ry’n ni eisoes wedi gofyn i Llyr Gwyn Lewis, Karen Owen a Llion Jones wneud y gwaith dros y tri mis cyntaf ac mae’r tri wedi derbyn y gwahoddiad i gyd-weithio â ni. Bydd eu cerddi’n cynnig un cyfle arall i Radio Cymru hybu beirdd a barddoniaeth yng Nghymru.”

Llyr Gwyn Lewis

“Mae hi’n gyfnod cyffrous dros ben i Radio Cymru wrth i’r orsaf gynnig amrediad o raglenni a chyflwynwyr newydd,” meddai Llyr Gwyn Lewis.

“Rydw i’n edrych ymlaen yn fawr felly at gael gwrando ar y lleisiau hyn, ac ar ambell i hen ffefryn hefyd, a chael cyfle i ymateb yn greadigol iddyn nhw.

“Gobeithio y gallaf ymateb i’r pethau sydd wedi denu fy sylw neu ennyn fy chwilfrydedd, boed hynny’n gân ar un o raglenni C2 neu’n ddadl frwd ar Taro’r Post. Fydda i ddim yn oedi chwaith rhag ymateb mewn ffyrdd mwy uniongyrchol, os byddaf yn anghytuno â rhyw sylw neu bod rhywbeth yn codi gwrychyn. Cyn belled â’i fod yn esgor ar gyfle i sgwennu, rydw i’n edrych ymlaen yn arw at y cyfle i wrando, ymateb, a chyfansoddi.”

Sylwadau

Gwnewch y sylw cyntaf

Mae pob neges yn cael ei adolygu cyn ei gyhoeddi ac mae'n rhaid cadw at y Rheolau.

gyda'ch BBC iD, neu Gofrestru i wneud sylw ac ymateb i sylwadau

Mwy o negeseuon

Blaenorol

Nesaf