Gwrando
22/09/2017
BBC Radio Cymru

  BBC Radio Cymru Am Gyflogi Bardd Preswyl Bob Mis

  Mae BBC Radio Cymru ar fin torri tir newydd sbon drwy gyflogi bardd preswyl bob mis.

  Bydd un bardd bob mis yn ymrwymo i gynhyrchu nifer o gerddi yn ystod y mis hwnnw a fydd yn ymateb i sgyrsiau, straeon, caneuon neu raglenni cyfan a glywyd ar yr orsaf. Bydd y cerddi wedyn i’w clywed ar raglenni Radio Cymru.

  Gan gychwyn ym mis Ebrill, bydd y cynllun yn anelu i roi cyfle i gynulleidfa Radio Cymru ddod i adnabod y beirdd - a dod i adnabod yr orsaf - yn well. Bydd cyfle i ddeall yr hyn sy’n ysbrydoli bardd, deall sut byddan nhw’n mynd ati i gyfansoddi cerdd, ond yn bennaf bydd y gynulleidfa yn clywed mwy o gerddi newydd gan rhai o feirdd Cymru.

  “Mae hwn yn brosiect cynhyrfus ac unigryw,” meddai Betsan Powys, Golygydd Rhaglenni Radio Cymru.

  “Dwi'n edrych ymlaen i glywed ymateb y beirdd i raglenni Radio Cymru ac yn gobeithio y bydd eu hymwneud creadigol nhw â’r orsaf yn cyfoethogi’r hyn ry’n ni’n ei gynnig. Ry’n ni eisoes wedi gofyn i Llyr Gwyn Lewis, Karen Owen a Llion Jones wneud y gwaith dros y tri mis cyntaf ac mae’r tri wedi derbyn y gwahoddiad i gyd-weithio â ni. Bydd eu cerddi’n cynnig un cyfle arall i Radio Cymru hybu beirdd a barddoniaeth yng Nghymru.”

  Llyr Gwyn Lewis

  “Mae hi’n gyfnod cyffrous dros ben i Radio Cymru wrth i’r orsaf gynnig amrediad o raglenni a chyflwynwyr newydd,” meddai Llyr Gwyn Lewis.

  “Rydw i’n edrych ymlaen yn fawr felly at gael gwrando ar y lleisiau hyn, ac ar ambell i hen ffefryn hefyd, a chael cyfle i ymateb yn greadigol iddyn nhw.

  “Gobeithio y gallaf ymateb i’r pethau sydd wedi denu fy sylw neu ennyn fy chwilfrydedd, boed hynny’n gân ar un o raglenni C2 neu’n ddadl frwd ar Taro’r Post. Fydda i ddim yn oedi chwaith rhag ymateb mewn ffyrdd mwy uniongyrchol, os byddaf yn anghytuno â rhyw sylw neu bod rhywbeth yn codi gwrychyn. Cyn belled â’i fod yn esgor ar gyfle i sgwennu, rydw i’n edrych ymlaen yn arw at y cyfle i wrando, ymateb, a chyfansoddi.”

  Loading...

  Mwy o negeseuon

  Blaenorol

  Nesaf