Geirfa Podlediad Pigion i Ddysgwyr - 4ydd o Fawrth 2014

  Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

  Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf


  Galwad Cynnar - Twm Elias
   

  chwedl - myth
  trai - ebb tide
  pioden y môr - oyster catcher
  nythu - to nest
  eglurhad gwyddonol - scietific explanation
  glyfinir - curlew
  uffern - hell
  y wennol - the swallow
  sarff - serpent
  cynffon - tail

  "...Galwad Cynnar, rhaglen gafodd ei recordio yn Neuadd Bro Llanwnda yng Ngwynedd. Mi roedd y naturiaethwr Twm Elias ar y panel a tasech chi eisau ateb i unrhyw gwestiwn o fyd natur, wel ato fo y basech chi'n troi ynde? A dyna ddigwyddodd ddydd Sadwrn. Gwrandewch ar y cwestiwn diddorol sydd ar ddechrau'r clip nesa ma, cwestiwn am natur. Mi fydd Twm yn siwr o allu ateb yn bydd? "


  Lisa Gwilym - Geraint Jarman 

  dylanwad - influence
  llwyfan - stage
  awyrgylch - atmosphere
  y dorf - the crowd
  yr un wefr - the same buzz
  ail gychwyn - to restart
  fel petai - as if
  cerddorion - musicians
  tyndra - tension
  bywiog ac egniol - lively and energetic

  Dyna i chi Twm Eliais yn dangos sgil y gwleidydd ynde, ateb y cwestiwn roedd o eisiau ei ateb, yn hytrach na'r un gaeth ei ofyn! Un o'r bandiau gorau fuodd yn canu yn y Gymraeg erioed oedd Geraint Jarman a'r Cynganeddwyr. Dyma'r band ddaeth a miwsig 'reggae ' i'r Gymraeg, ac mi fuon nhw'n ddylanwad mawr ar nifer o artistiaid eraill. Er iddyn nhw recordio eu halbwm cynta yn y saithdegau, maen nhw'n dal i berfformio. Dyma i chi ran o sgwrs rhwng Geraint Jarman a Lisa Gwilym, lle mae Geraint yn cymharu'r band gwreiddiol oedd ganddo fo ers talwm, efo'r un presennol.


  Stiwdio - Shirley Bassey

  cantores - female singer
  edmygu - to admire
  coroni - to crown
  brith atgof - a vague memory
  ar wefusau - on the lips
  delwedd - image
  adnabyddus - recognisable
  presenoldeb - presence
  dynwared - to imitate
  cyrraedd y brig - to reach the top

  "Er mod i'n tynnu'n het i Geraint Jarman am ddal i berfformio ar draws y degawdau, dydy o ddim yn yr un cae a Shirley Bassey, o ran oedran beth bynnag! Mae hi'n saithdeg saith mlwydd oed ac mae hi newydd ddod â record sengl allan. Mae Heledd Sian Roberts yn amlwg yn ffan mawr o'r seren enwog, ac mi fuodd hi'n esbonio pam wrthon ni ar Stiwdio nos Iau, gan roi chydig o hanes Shirley Bassey i ni yr un pryd..."


  Dafydd a Caryl - Barf Huw Chiswell

  barf - beard
  penodol - specific
  yn deilwng o - worthy of
  dyn cynteifig - a primitive man
  swmpus - substantial
  diogi - laziness
  cyfnod cosi - the itchy period
  darbwyllo - to persuade
  gofal - care
  graddol - gradual

  Dydy'r canwr Huw Chiswell heb fod o gwmpas cweit cyn hired â Geraint Jarman a Shirley Bassey - ond yn wahanol i'r ddau arall mae ganddo fo farf, neu locsyn, gwerth sôn amdano fo! A dweud y gwir mi gafodd Caryl a finnau ddipyn o sioc o'i weld o pan ddaeth o aton ni i'r stiwdio ddydd Mercher diwetha. Dach chi'n gweld, rhywbeth newydd sbon ydy'r barf yma, ac fel gaethon ni glywed ar y rhaglen, roedd yna lawer o bobl heb ei nabod efo'i wyneb newydd! Ond pam tyfu barf? 'I Be?' Oedd yna reswm penodol? Dyma i chi'r dyn ei hun yn esbonio...

   

  Sylwadau

  Gwnewch y sylw cyntaf

  Mae pob neges yn cael ei adolygu cyn ei gyhoeddi ac mae'n rhaid cadw at y Rheolau.

  gyda'ch BBC iD, neu Gofrestru i wneud sylw ac ymateb i sylwadau

  Mwy o negeseuon

  Blaenorol

  Nesaf