Gwrando
28/07/2017
BBC Radio Cymru

  Cais Am Lais - Chwilio am leisiau newydd ar gyfer C2

  Mae BBC Radio Cymru yn chwilio am leisiau newydd fydd i’w clywed ar rai o raglenni C2, ac yn gofyn i bobl yrru recordiad ohonyn nhw’u hunain i’r orsaf os ydyn nhw am gael eu hystyried ar gyfer y gwaith.

  Cyhoeddwyd y newyddion yn fyw ar raglen Dafydd a Caryl (gyda Shân Cothi yn cyd-gyflwyno oherwydd bod Caryl Parry Jones ar wyliau) fore Gwener, Medi 13, gan Huw Stephens, un o brif gyflwynwyr C2 sydd hefyd yn cyflwyno ar Radio 1.

  Huw Stephens yn sgwrsio gyda Shan Cothi a Daf Meredydd wrth i C2 chwilio am leisiau newydd

  Dywedodd Huw Stephens: “Mae’n gyfle gwych - ni’n agor y drysau! Di o’m yn digwydd yn aml iawn mewn gorsafoedd radio - mae’n anodd weithiau cael mewn i’r byd darlledu. ’Sdim ots pa fath o radio hoffech chi wneud - os ych chi am wneud pop, stwff dawns neu stwff hollol amgen a weird… O lle bynnag ych chi, sdim ots pa mor dda yw’ch Cymraeg chi, os ych chi eisiau dod ar y radio, a chi’n meddwl bod gyda chi y ‘sbarc’ yna i ddarlledu ar C2, wel mae ’na gyfle perffaith i wneud hynny nawr!”

  Dywedodd Golygydd Radio Cymru, Betsan Powys: “Mae gyda ni griw gwych o gyflwynwyr ar raglenni C2, ac os oes gyda chi awydd i roi tro arni, a rhoi’ch stamp chi ar ein darlledu ni, dyma’ch cyfle chi. Nid profiad sy’n cyfri ond wmff ac awydd i drio rhywbeth newydd.”

  Bydd yr ymgyrch yn agored tan nos Wener, Hydref 4ydd. Er mwyn gwneud cais dylai darpar-gyflwynwyr yrru recordiad mp3, neu fel linc, at c2@bbc.co.uk cyn y dyddiad cau. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan BBC Radio Cymru, sef bbc.co.uk/radiocymru

   

  Loading...

  Mwy o negeseuon

  Blaenorol

  Nesaf