Gwrando
28/04/2017
BBC Radio Cymru

  Nodi Diwrnod Arbennig y Nyrsys ar Radio Cymru

  Mae Diwrnod Rhyngwladol y Nyrsys yn cael ei ddathlu ledled y byd ar Fai 12 bob blwyddyn i nodi cyfraniad nyrsys i gymdeithas; ac eleni bydd BBC Radio Cymru yn llythrennol a'i fys ar y pyls wrth nodi’r achlysur, gydag amserlen yn llawn eitemau a sgyrsiau amrywiol yn ymwneud â nyrsio, ddoe a heddiw, ymhob rhan o Gymru a thu hwnt.


  Mae'r Diwrnod Rhyngwladol yn cael ei weld fel cyfle i ddathlu'r gwaith gwych y mae nyrsys yn ei wneud a'r gwahaniaeth y maen nhw’n gallu ei wneud ym mywydau pobl. Mae nyrsio wedi bod o dan y chwyddwydr yn fwy nag erioed yn ddiweddar ac wrth gwrs mae’n faes sydd yn effeithio ar fywydau cymaint o bobl.


  Bydd Diwrnod y Nyrsys ar BBC Radio Cymru yn gyfle i nodi'r diwrnod ac i glywed mwy am brofiadau a straeon pobl sydd yn y proffesiwn, yn ogystal ag am brofiadau rhai o'r tu allan. Sut mae nyrsio wedi newid dros y blynyddoedd? Beth yw profiadau nyrsys o Gymru o weithio mewn gwledydd eraill? A sut rydym yn sicrhau y bydd gennym y nyrsys gorau posibl yng Nghymru yn y dyfodol, fydd yn gallu darparu'r math o ofal yn ogystal â'r sgiliau technegol a meddygol a ddisgwylir ganddynt bellach?


  Bydd cyfle i wrandawyr gysylltu yn y ffyrdd arferol gyda rhaglenni fel y Post Cyntaf, Dylan Jones, Bore Cothi a Tommo yn ystod y diwrnod i roi cyfarchion i bobl yn y maes ac i rannu eu profiadau nhw o’r gwasanaeth, a rhwng un a dau o'r gloch bydd y rhaglen drafod Taro'r Post gyda Garry Owen yn darlledu'n fyw o Ysbyty Alltwen, Tremadog.


  "Mae nyrsio yn cyffwrdd ymhob un ohonom mewn un ffordd neu'r llall yn ystod ein bywydau," meddai golygydd Radio Cymru, Betsan Powys. "Yn ogystal â'n profiadau ni a'n perthnasau fel cleifion ein hunain, mae degau o filoedd o bobl yn gweithio yn y gwasanaeth iechyd yng Nghymru wrth gwrs ac mae gan bawb ei stori a'i safbwynt. Felly rwy'n hyderus ei fod yn destun gwych ar gyfer diwrnod arbennig iawn i wrandawyr yr orsaf."

   

  Loading...

  Mwy o negeseuon

  Blaenorol

  Nesaf