Gwrando
25/06/2017
BBC Radio Cymru

  Geirfa Podlediad Pigion i Ddysgwyr - 18 Chwefror 2014

  Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

  Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

  Stiwdio - Ffilm

  celf - art
  ail ryfel byd - second world war
  Y Cynghreiriaid - The Allies
  ysbeilio - to pillage
  dinistrio - to destroy
  milwyr cyffredin - ordinary soldiers
  amcangyfrif - estimate
  gwrthrychau - objects
  creiriau crefyddol - religious relic
  etifeddiaeth ddiwiydiannol - Industrial heritage

  "...sgwrs am ffilm newydd o Hollywood 'The Monuments Men'. Ffilm ydy hon gaeth ei chyfarwyddo gan George Clooney sydd hefyd yn actio ynddi hi. Stori sydd yma am ras i achub celf o bob math yn ystod yr ail ryfel byd, cyn i'r Natsiaid ei ddinistrio. Ond mae yna stori wir y tu ôl i'r ffilm. Marion Loeffler buodd yn sgwrsio efo Nia Roberts am yr hanes hwnnw yn Stiwdio dydd Iau. Dyma i chi flas ar y sgwrs..."


  Straeon Bob Lliw - Siop Salis

  cyfforddus - comfortable
  ffili ado lan - can't addup
  wedi aros yn ei unfan - has stood still
  yn ddirfawr - greatly
  diweddar - recent
  salwch annisgwyl - unforseen illness
  effaith sylweddol - substantial effect
  tu hwnt - beyond

  "Wel, dw i wir eisiau mynd i weld y ffilm rwan ar ôl clywed y sgwrs yna. Dw i'n siwr y bydd hi'n dda hefyd, mae actrion enwog iawn ynddi hi - Cate Blanchford, John Goodman, Matt Damon, Bill Murray ac wrth gwrs y seren, George Clooney ei hun. Mae Ronwy Salis yn ddipyn o seren hefyd. Mae ganddo fo siop ar lanau’r afon Teifi, yn Llechryd. Daeth ei fam a’i dad i fyw i Lechryd ym Mil Naw Dau Naw ac agor y siop. Ronwy, neu Ronnie, sy’n ei rhedeg rwan ac fel cawn ni glywed yn y clip nesa 'ma mae yna rai pethau'n debyg iawn rhyngddo fo â Ronnie arall - Ronnie Barker... "


  Dan yr Wyneb - Yogi
   
  tywys - to guide
  rhoi cyngor - to give advice
  pwysleisio - to emphasize
  o'ch blaenau chi - ahead of you
  cryfder - strength
  geiriau doeth - wise words
  cefndir - background
  teimlad unig iawn - a very lonely feeling
  galar - bereavement
  cysur - comfort

  "Rachel Garside oedd yn siarad efo Ronwy Salis yn fan'na ar Straeon Bob Lliw. Mae'n drist yntydy gweld y siopau bach yma'n cau? Dw i'n siwr bod dipyn mwy o sgwrs i'w chael yn siop Ronnwy nac wrth y til mewn archfarchnad fawr! Efallai eich bod chi wedi clywed am Bryan 'Yogi' Davies. Mae stori y chwaraewr rygbi o'r Bala wedi bod yn y papurau newydd ac ar S4C. Cafodd ei anafu mewn damwain ofnadwy wrth chwarae rygbi i'r Bala. Oherwydd yr anaf, roedd o wedi ei barlysu o'i wddw i lawr ac,yn drist iawn, mi fuodd o farw ychydig fisoedd yn ôl. Mewn rhaglen arbennig o Dan yr Wyneb buodd Dylan Iorwerth yn holi ei wraig Sue Davies..."


  John Hardy - Tom Pollack

  dewrach - braver
  cludo - to transport
  diogelwch - safety
  dihangfa - an escape
  trwy ryfedd wyrth - miraculously
  angel warcheidiol - guardian angel
  trigodd hi - she died
  ffoaduriaid - refugees
  amaethu - ffermio
  dim clem - dim syniad

  Wel dyna glip oedd yn drist, ond hefyd yn dangos cariad cryf iawn ynde? A hynny yn briodol iawn ar wythnos pan oedd pobl yn dathlu dydd San Ffolant. Mi ddechreuon ni'r podlediad efo ffilm gyffrous am yr ail ryfel byd. Mae 'na stori gyffrous iawn yn y clip ola yma, a'r stori yma hefyd efo cysylltiad â'r ail ryfel byd. Trystan ab Ifan fuodd yn sgwrsio efo Tom Pollack ar Cofio yr wythnos diwetha, ac mi glywon ychydig o hanes tad Tom, Fred. Dyma Tom yn esbonio pam roedd rhaid i Fred adael Czechoslovakia ychydig cyn dechrau'r rhyfel ...

  Loading...

  Mwy o negeseuon

  Blaenorol

  Nesaf