Hanner can mlynedd yn ôl fe ddois i ddysgu am dîm pêl droed arbennig yn Sbaen. Roedd Real Madrid wedi ennill cystadleuaeth newydd - Cwpan Ewrop a’r fenter newydd beldroedaidd yma yn fy ysbrydoli i ddysgu mwy amdanynt. Felly, fel llawer o fechgyn ifanc yn eu harddegau dyma fi’n anfon llythyr i'r clwb yn gofyn am raglen, neu lun, neu unrhyw femorabilia y gallwn ei gael.

  Ychydig ddyddiau yn ddiweddarach daeth amlen a stamp Real Madrid arno i'r tŷ, a llun o’r tîm wedi ei arwyddo (mewn print) gan bob un o'r chwaraewyr a Chwpan Ewrop yn y canol. Aeth Real ymlaen i ennill pob un o’r pedwar Cwpan dilynol ac fe ysgrifennais yn flynyddol yn fy arddegau am luniau neu unrhyw atgof arall o'r achlysur. Heddiw mae gen i dri llun wedi ei arwyddo, a rhain yn ganolbwynt fy niddordeb cynnar yn y gêm ar y cyfandir. Roedd yn dipyn o beth derbyn rhai, ac erbyn heddiw maent wedi cael eu gosod mewn ffrâm ac yn rhan ganolog o ystafell fyw fy nghartref.

  Werth derbyn y trysorau yma, rhoddwyd genedigaeth i freuddwyd, sef ymweld â stadiwm Santiago Bernabeu ym Madrid i weld Real yn chwarae. Ysbardun fwyaf y freuddwyd oedd y bumed fuddugoliaeth a gipiodd Cwpan Ewrop mewn gem fythgofiadwy ym Mharc Hampden yn Glasgow. Llwyddodd Real i roi perfformiad perffaith wrth guro Eintracht Frankfurt o'r Almaen o saith gol i dair gan ennill calon bachgen ifanc o Borthmadog yn y broses. Wedi’r cwbl, faint o dimau oedd yn ennill o saith gol i dair mewn unrhyw gêm, heb son am Ffeinal Cwpan Ewrop?

  Yn sgil fy uchelgais yn dilyn y perffeithrwydd pêl droedaidd yma, ynghyd a'r cynnwrf a’r dirgelwch o fewn y bel droed Ewropeaidd tramor newydd , a’r freuddwyd o bererindod a fagwyd cofiaf fyth fy Mam yn deud 'Hwyrach, os byddi yn gweithio yn galed, y cei fynd yno rhyw ddydd!'

  Yr wythnos diwethaf, gwireddwyd y freuddwyd.

  Aeth Ann fy ngwraig a finnau ar wyliau i Madrid ac yn sgil hyn , allai ddim disgrifio fy ymweliad a’r Bernabeu yn ddim mwy na gwireddu'r bererindod freuddwydiol a fagwyd hanner can mlynedd yn ôl.

  Wnâi ddim mynd i fanylder ynglŷn â'r emosiwn dagreuol a hiraethus a ddaeth drosof wrth gyrraedd y stadiwm. Ond roeddwn yno , ynghanol eglwys gadeiriol fy mreuddwydion, ac er ein bod wedi ymweld yno ar fore Sul , y diwrnod ar ôl cyrraedd Madrid, i fynd ar daith o amgylch y lle, roeddwn hefyd wedi prynu dau diced i weld Real Madrid yn chwarae yn erbyn Sevilla ar y nos Fercher.

  Yn ogystal, roedd hon hefyd yn gyfle i weld y Cymro ifanc Gareth Bale yn cychwyn ei gam gyntaf ar y Bernabeu yna, hyn yng nghysgod beirniadaeth lem y wasg yn Sbaen o’i gyfraniadau cynnar i dîm y Madrilenos.

  Cefais wledd! Roedd Bale yn llenwi'r Bernabeu gyda pherfformiad grymus a dawnus, yn dawnsio'n ddisgybledig dros y dacl, ac yn wrth brofi pob amheuon gyda’i allu anhygoel.

  Ie, hwyrach for Real wedi cael eu cyfaill gwerthfawroca’ erioed, ond roedd y noson yn dystiolaeth o gampwaith y dewin o Gaerdydd, a ddaeth ac atgofion byw yn ôl imi am ddyddiau hir melyn tesog Alfredo di Stefano, Ferenc Puskas a Francisco Gento.

  Chwalwyd Sevilla yn deilchion, dwy gol i Bale, tair i Cristiano Ronaldo, a dwy arall i Kasim Benzima a Gareth Bale yn cyfrannu yn uniongyrchol at ddwy gol arall ar wahân i'r ddwy a sgoriodd ei hun.

  Dyna ichi beth ydi cyflawni breuddwyd.

  Ie, saith gol i dair i Real Madrid oedd y sgôr - yn union fel y gêm yna a sbardunodd cymaint arnaf hanner can mlynedd yn ôl.

  Rhywsut, rhywle, roedd yna lais annwyl, cariadus, nefolaidd a chyfarwydd yn galw - ‘Ie roedd hi yno - ‘Ddudis i do!

  Diolch Mam. Roeddech chi yno hefyd.

  Loading...

  Mwy o negeseuon

  Blaenorol

  Nesaf