Gwrando
22/09/2017
BBC Radio Cymru

  Mis i Fynd - Cadarnhau Dyddiad Amserlen Newydd BBC Radio Cymru

  Mae BBC Radio Cymru wedi cadarnhau y bydd amserlen newydd yr orsaf yn dechrau ddydd Llun, Mawrth 10fed - felly dim ond mis sydd i fynd nes y bydd gweledigaeth newydd yr orsaf yn cael ei rhoi ar waith. Mae’r weledigaeth honno yn anelu i sicrhau y bydd pob math o leisiau ar yr orsaf - gyda phob un yn hoff lais i rywun.

  Fe gyhoeddwyd ym mis Tachwedd y bydd Dylan Jones yn aros ar yr awyr i gyflwyno ei raglen newydd o Fangor rhwng 8am a 10am ar ôl Post Cyntaf; bydd rhaglen newydd Shân Cothi, Bore Cothi, yn dod o Gaerdydd rhwng 10am a hanner dydd, a bydd Tommo yn ymuno â’r orsaf i ddod â rhaglen newydd o Gaerfyrddin bob prynhawn o ddydd Llun i ddydd Iau rhwng 2pm a 5pm - gyda Tudur Owen yn y slot honno bob prynhawn dydd Gwener.

  Dywedodd Dylan Jones: “Mae yna gynnwrf sylweddol ymysg y timau sy’n gyfrifol am y Post Cyntaf a fy rhaglen newydd i, ac rydyn ni i gyd yn gweithio’n galed yn paratoi ar gyfer y drefn newydd o Fawrth y 10fed. Yn bersonol rydw i’n edrych ymlaen yn fawr at gael clywed gan gymaint o wrandawyr ag sy’n bosibl, ac i fod yn rhan o batrwm dyddiol pobl ymhob rhan o Gymru hyd at ddeg o’r gloch bob bore.”

  Dywedodd Tommo: “Mae’r paratoi wedi dechrau o ddifri nawr a sai’n gallu aros tan Fawrth y 10fed i ddod a llond y prynhawn o hwyl a cherddoriaeth i wrandawyr Radio Cymru! Rwy wedi cael nifer fawr o negeseuon yn dymuno’n dda i fi a’r rhaglen newydd yn barod, ac rwy’ jyst yn edrych ymlaen nawr i ddod i nabod llond lle o bobl newydd!”

  Daeth cadarnhad hefyd y bydd yr arlwy am hanner dydd yn cynnwys rhaglenni newydd gyda Gari Wyn, John Walter a Caryl, yn ogystal â’r rhaglenni Stiwdio gyda Nia Roberts ac O’r Bae gyda Vaughan Roderick.

  Dywedodd Gari Wyn: “Cyfuniad o bynciau llosg yn ymwneud â busnes a mentergarwch, hanes ac arwyddocâd digwyddiadau hanesyddol fydd ar y rhaglen. Dwi’n teimlo, os oedd gen i genhadaeth erioed, mai hybu mentergarwch ymysg Cymry Cymraeg ydy honno.”

  Dywedodd John Walter: “Dwi’n edrych ymlaen at sialens newydd - a chael gofyn y cwestiynau caled yn hytrach na gorfod eu hateb nhw, fel y bues i’n ei wneud am flynyddoedd!”

  12.30 fydd yr amser newydd ar gyfer nifer o hen ffefrynnau fel Straeon Bob Lliw, Y Talwrn, pigion o sgyrsiau Galwad Cynnar, Byd Iolo, Sesiwn Fach a rhaglenni ysgafn, comedïau a gemau panel.

  Yn cwblhau arlwy amser cinio fydd y rhaglen drafod Taro’r Post gyda Garry Owen, a fydd yn cael ei darlledu am 1pm bob dydd yn yr amserlen newydd. A bydd Garry’n mynd allan i gyfarfod pobl yng nghalon eu cymunedau yn ystod yr wythnos gyntaf - gan ddod o ran gwahanol o Gymru bob dydd. Bydd manylion llawn y lleoliadau yn cael eu cadarnhau yn agosach at y dyddiad.

  Dywedodd Betsan Powys, Golygydd Rhaglenni’r orsaf: “All Radio Cymru ddim bod yn bopeth i bawb ond fe wnewn ni’n gorau glas i gynnig rhywbeth i bawb. Yn wrandawyr hen a newydd, chi fydd wrth galon y gwasanaeth.”

  Loading...

  Mwy o negeseuon

  Blaenorol

  Nesaf