Geirfa Podlediad Pigion i Ddysgwyr - Awst 26, 2014

  Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

  Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

  Aled Hughes - Lloyd Antrobus

  gwirfoddoli - to volunteer
  gwarchodfa natur - nature reserve
  addysgu - to educate/teach
  prin - scarce
  sefydlu - to establish
  rhan amlaf - usually
  potsio - to poach
  twristiaeth - tourism
  aruthrol - stupendous

  ....mi awn ni draw i Swaziland. Aled Hughes gafodd sgwrs ddiddorol efo Lloyd Antrobus am ei brofiad yn gwirfoddoli mewn gwarchodfa natur yn Ne Affrica. Mae Lloyd yn gweithio ar brosiect cyffrous sy'n addysgu plant a phobl ifanc am yr anifeiliaid prin sydd yn y warchodfa.

   

  Shan Cothi - Iestyn Garlik

  caib - pick
  cyflwynydd - presenter
  hynt a helynt - goings-on
  mewn gwirionedd - actually
  tyllu - to dig a hole
  colbio - to knock
  addas - appropriate
  ysbrydoli - to inspire
  gosodiad - statement

  Lloyd Antrobus yn fan 'na yn sôn am ei waith gwirfoddol yn Swaziland. Ac o weithio efo anifeiliaid prin i weithio efo caib yr awn ni nesa'. Dan ni'n nabod Iestyn Garlick fel actor, cerddor a chyflwynydd teledu, ond pan oedd o'n ifanc ac yn gweithio yn ystod gwyliau'r ha', caib ac nid meicraffon oedd gynno fo yn ei law. Dyma Shan Cothi yn ei holi am hynt a helynt y gwaith.

   

  Aled Hughes - Sian Beca

  swydd - job
  delfrydol - ideal
  cyfuno - combine
  hen betha' - antiques
  basn - powlen
  etifeddu - to inherit
  aduniad - reunion
  delwedd - image
  traddodiadol - traditional
  llieiniau bwrdd - tablecloths

  Iestyn Garlick yn fan 'na'n sôn am un o'i swyddi cynta'. Rwan, tasech chi'n gofyn i mi be' fysa fy swydd ddelfrydol i, mae'n debyg mai ______ fysa honno. Wel, mae'r actores Sian Beca wedi llwyddo i gyfuno ei diddordeb mawr mewn hen betha' gyda choginio i sefydlu busnes te pnawn o'r enw 'Siwgr Lwmp'. Daeth Sian i'r stiwdio fore Iau i sôn am ei busnes newydd. Rhybudd iechyd i chi - mae 'na lot o drafod ar fwyd blasus iawn yn y clip nesa' ma, ac erbyn y diwedd mae'n debyg y byddwch chi ffansi paned a 'scone'!

   

  Tra bo dau - Nos Lun - Mici Plwm

  diddanwr - entertainer
  hen law - veteran
  atgofion - memories
  cartref plant - children's home
  trysorau - treasure
  salwch meddwl - mental illness
  chwarelwr - quarryman
  cyfoedion - peers
  celpan - slap
  pres pocad - pocket money

  Mae'r actor a'r diddanwr Mici Plwm yn hen law ar wneud i bobl a phlant chwerthin. Yn ystod yr wythdegau a'r saithdegau roedd o'n enwog am actio'r cymeriad Plwmsan gan ddiddanu miloedd o blant efo'i 'catchphrase' - "O, Wynff!!". Er i Mici wneud llawer o blant yn hapus, yn eironig iawn, plentyndod anodd iawn gafodd o yn Llanffestiniog. Dyma Nia Roberts yn holi Mici am ei atgofion.

   

  Sylwadau

  Gwnewch y sylw cyntaf

  Mae pob neges yn cael ei adolygu cyn ei gyhoeddi ac mae'n rhaid cadw at y Rheolau.

  gyda'ch BBC iD, neu Gofrestru i wneud sylw ac ymateb i sylwadau

  Mwy o negeseuon

  Blaenorol

  Nesaf