Gwrando
23/10/2017
BBC Radio Cymru

  Betsan Powys yn edrych ymlaen at bennod newydd

  Wrth i BBC Radio Cymru lansio amserlen newydd fore Llun, Mawrth 10, dyma'r Golygydd Rhaglenni, Betsan Powys yn edrych ymlaen at bennod newydd.

   

  Pan ddaw bore Llun, fe fydd pethau’n newid ar Radio Cymru. Fe fydd rhai lleisiau’n mynd, eraill yn dod ac ambell lais cyfarwydd iawn yn trio rhywbeth newydd sbon.

   

  I ddechrau felly, diolch. Diolch i’r lleisiau sydd wedi bod yn gwmni i fi ac i chi dros y blynyddoedd diwethaf. Diolch i Dafydd a Caryl, i Iola a Nia am bopeth maen nhw wedi’i roi i Radio Cymru, am eu holl raglenni a chyfraniadau. Mae’r gwrandawyr wedi cael cyfle i ddweud diolch o galon, a dyma nghyfle i felly i wneud yr un peth. Diolch - a diolch am bob cyfraniad eto i ddod yn y dyfodol.

   

  Diolch hefyd i Heledd Cynwal a John Hardy sydd wedi camu i’r orsaf dros dro - gyda steil. Fyddan nhw’n sicir ddim yn ddieithr.

   

  Y sylw dwi wedi’i glywed amlaf am Radio Cymru yw un sy’n swnio’n llawn cydymdeimlad. “Does dim modd i chi fod yn bopeth i bawb” ac eto, dyna beth y’n ni’r Cymry’n ei ddisgwyl gan Radio Cymru. “Allwch chi ddim ennill,” meddai sawl un. Ond y feirniadaeth oedd ein bod ni’n dal i drio bod yn bopeth i bawb trwy’r amser ac felly’n cynnig gormod o’r un peth i’r un gynulleidfa, yr un math o sgyrsiau, yr un math o gerddoriaeth, yn anelu gormod i gyfeiriad un math o wrandawr.

   

  O ddydd Llun ymlaen fydd hynny ddim yn wir. Y nod fydd peidio bod yn bopeth i bawb ond i gynnig rhywbeth i bawb ryw ben bob dydd. Fe fydd rhai’n ffafrio rhaglen lawn dop Dylan Jones ar ôl y Post Cyntaf yn y bore, eraill yn edrych ymlaen i ymuno’n y sgwrs a chân ar Bore Cothi gyda Shân Cothi, eraill yn mwynhau dadl ddifyr, bigog weithiau ac ymateb bywiog ar ein rhaglenni newydd sbon ni amser cinio ac ar Taro’r Post fydd yn fyw am un. Ddaw eraill ddim at Radio Cymru tan bod Tommo o ddydd Llun i ddydd Iau a Tudur Owen ar ddydd Gwener yn rhoi tan ’dani yn y pnawn falle.

   

  Ond mi fydd pawb sydd ar yr orsaf yn hoff lais i rywun, gobeithio, a’r gwir yw bod lle iddyn nhw i gyd ar orsaf sy’n falch o gael bod yn Llais Cymru.

   

  Fe fydd un llais newydd iawn i’w glywed. Guto Rhun, o Fachynlleth yn wreiddiol, yw’r cyntaf o’r criw talentog a brwdfrydig ddaeth i’r golwg drwy’n hymgyrch ‘Cais am Lais’ i gael ei glywed yn gyson ar yr awyr. Os ydych chi’n un o’r criw sy’n dod ar draws Radio Cymru ar y daith ysgolion ac yn barod i roi cynnig ar wrando mwy, yna mi fydd Guto ar yr awyr am awr bob nos Lun a nos Wener am 9.

   

  Gobeithio byddwch chi i’ch clywed ar yr orsaf yn gyson hefyd. Ry’n ni’n anelu i siarad am y pethau sy’n berthnasol i chi, dathlu penblwyddi, genedigaethau a llwyddiannau gyda chi - a bob nos am 6, fe fydd un o’n gwrandawyr ni’n dethol Fy Rhaglen I. Nhw fydd yn dewis eu hoff bytiau o sgyrsiau, straeon a chaneuon i’w rhannu â chi.

   

  Mi fyddwn ni’n darlledu bob dydd yn ystod yr wythnos o Fangor, Aberystwyth, Caerfyrddin, Abertawe a Chaerdydd - dipyn o gamp. Mi fyddwn ni’n ymdrechu i ymweld â’ch ardal chi’n amlach. A byddwn, mi fyddwn ni’n ceisio ehangu apêl Radio Cymru, yn ceisio denu pobol sy’n osgoi gwrando ar y radio’n Gymraeg, sy’n clywed nemor ddim cerddoriaeth Gymraeg o gwbwl, i wrando arnon ni. Ond roedd eich neges chi’n glir: gorsaf ddylai chwarae cerddoriaeth Gymraeg yn bennaf yw Radio Cymru. A dweud y gwir, fe fyddai croeso mawr i fwy o gerddoriaeth Gymraeg, hen a newydd a gwirioneddol amrywiol arni. Falle bod lle i beth cerddoriaeth Saesneg hwnt ac yma, meddech chi, ond dim gormod. Felly bydd hi.


  Pan ddaw bore Llun, pob hwyl i’r criw i gyd fydd yn rhan o Radio Cymru - i bob un llais fydd arni, i bob un fydd y tu ôl i’r gwydyr yn trefnu a hybu - a diolch i chi, bob un, fydd yn gwrando. Ac unwaith eto, falle bod y Sgwrs ffurfiol ar ben bellach ac amserlen newydd yn ei lle, ond fe fydd Radio Cymru'n parhau i wrando, ac fe fydda i'n parhau i drafod gofidiau - a chanmoliaeth, gobeithio - gyda'r criw i gyd.

   

  Loading...

  Mwy o negeseuon

  Blaenorol

  Nesaf