Wrth drefnu'r deuawdau ar gyfer Tra Bo Dau roeddwn i yn awyddus, o fewn y gyfres o chwech, i gael gymaint o amrywiaeth o fewn y cyfuniadau ag oedd modd.

  Un cyfuniad amlwg ar y rhestr oedd perthynas waed, brawd a chwaer neu fam a merch efallai, tad a mab... a'r ddeuawd ddaeth i'r brig y oedd tad a merch o Ddyffryn Aman, Adrian a Sara Lloyd Gregory.

  Adrian a Sara Gregory

  Y tad yn rhan o ddeuawd boblogaidd fu'n diddanu sawl Mrs Jones a degau o'i phlant cyn mynd ati i dynnu coes a chwarae triciau, gan ein rhybuddio, efo'i frawd, "nad oedd neb yn saff rhag Y Brodyr Bach!"

  Y ferch yn un o'n hactoresau ifanc mwyaf adnabyddus. Fe grewyd rhan Alys yn y gyfres deledu ddiweddar ar S4C ar ei chyfer gan yr awdur Siwan Jones. Mi enillodd hi BAFTA Yr Actores Orau am ei pherfformiad a mae ganddi hi ddegawd o brofiad yn action ar lwyfan, ffilm a theledu yn barod. Mae hi ne ydd orffen ffilmio Dan Y Wenallt / Under Milk Wood efo'r Cyfawyddwr Kevin Allen ac mi ddywedodd Sara y basa Dylan Thomas yn "Falch iawn o'r cynhyrchiad".

  Yn Y Pantyffynnon Social Club yn Rhydaman y cefais i gwmni'r ddau, gan edrych ar lwyfan maint stamp, ond llwyfan arwyddocaol iawn yn hanes Adrian a'i Dad, oedd hefyd yn ganwr a diddanwr.

  Mi ddaeth yn amlwg fod creu adloniant yng ngwaed y teulu, a stori'r diddanu yn amrywio o genhedlaeth i genhedlaeth. Nid y trywydd eisteddfodol , traddoiadol ddilynodd y teulu yma, y clybiau oedd eu meithrinfa nhw. Yng nghanol y mwg a'r cwrw y dysgon nhw pa mor galed oedd y busnes adloniant.

  Heb y mwg na'r cwrw yr eisteddais i efo Adrian a Sara i fwynhau sgwrs a dysgu am eu perthynas a'u byd.

   

  Sylwadau

  Gwnewch y sylw cyntaf

  Mae pob neges yn cael ei adolygu cyn ei gyhoeddi ac mae'n rhaid cadw at y Rheolau.

  gyda'ch BBC iD, neu Gofrestru i wneud sylw ac ymateb i sylwadau

  Mwy o negeseuon

  Blaenorol

  Nesaf