Gwrando
21/02/2018
BBC Radio Cymru

  Pigion i Ddysgwyr - 26 Medi 2013

  Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

  Beth yw podlediad?

  Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

  Roedd Mozart yn Chwarae Billiards - cystadleuaeth

  offeryn - instrument
  dyfeisio - to invent
  diafol - devil
  cymharol diweddar - fairly recently
  coel - belief
  wyrcws - workhouse
  celloedd - cells
  her unawd - solo challenge
  cyfeilio - to accompany
  chwyth - wind

  ...efo billiards. Ydy pobl yn chwarae billiards dyddiau hyn dwedwch? Wel, yn ôl Alwyn Humphreys roedd Mozart yn chwarae Billiards. Wel mi ddylia fo wybod, achos Alwyn ydy Cadeirydd gêm banel gerddorol newydd BBC Radio Cymru. Mae yna ddau dîm, a dau gapten- Shân Cothi a Gareth Glyn. Ond peidiwch a disgwyl billiards ar y sioe yma -dim ond llawer iawn o hwyl, jôcs a cherddoriaeth. Dyma i chi flas...

   

  Stiwdio - Golwg yn 25

  seiliau - foundations
  rhagflas - preview
  hogi eu harfau (idiom) - sharpening their knives
  ysblennydd - splendid
  rhyfeddu - to be amazed
  nifer cyfyngedig - a limited number
  adwy enfawr - a huge gap
  urddasol - dignified
  hyblyg - flexible
  adlewyrchu - to reflect

  "Ac ar y panel yn fan'na efo Shân a Gareth roedd Rob Nicholls a Mary Lloyd Davies. A dwn i ddim sut oedd Shan yn medru canu yr hen gân draddodiadol Gymraeg ' Yr eneth gadd ei gwrthod' ar diwn 'We'll keep a Welcome'. Da ydy hi ynde? Mae'r cylchgrawn 'Golwg yn dathlu ei benblwydd yn ddau ddeg pump eleni ac ar Stiwdio yr wythnos diwetha mi fuodd Siân Pari Huws yn edrych nôl ar hanes y cylchgrawn. Cafodd Golwg ei sefydlu yn nhref fach Llambed yng Ngheredigion gan y newyddiadurwr Dylan Iorwerth. Dyma'r hanes yng ngeiriau Dylan ac un o newyddiadurwyr y BBC, Vaughan Roderick..."

  Daf a Caryl - ‘The Great British Bake Off’

  lan - fyny
  ychwanegu - to add
  profi - to test
  cyffrous - exciting
  ymateb - respond

  "Difyr ynde? Ac wrth gwrs, mae Golwg yn mynd o nerth i nerth efo gwefan Golwg 360 a'r cylchgrawn i ddysgwyr Lingo. Wel mi roedd Caryl Parry Jones yn ôl yn y stiwdio efo fi ar ôl pythefnos o wyliau. Ac mi roedd hi wrth ei bodd bod Beca Lynne Perkis wedi dod mewn i gael sgwrs efo ni. Mae pobl yn nabod llais a wyneb Beca erbyn hyn gan ei bod hi ar y rhaglen ‘The Great British Bake Off’. Mae hi dal yn y gystadleuaeth ac mi ddwedodd hi wrthon ni ddydd Mercher be sy'n debyg o ddigwydd yr wythnos nesa... "

  Nia - Anthony Evans

  peiriant golchi llestri - dishwasher
  dodi - rhoi
  rhy drwchus - too thick
  mo'yn - eisiau
  brwnt - budr
  arbed (arian) - to save (money)
  egni - energy
  synnwyr - sense
  dim modd - no way
  ffydd - faith

  "Pob lwc i Beca ynde? Tybed ydy Beca wedi defnyddio'r peiriant golchi llestri i wneud ei chacenni a'i bara brith? Dw i ddim yn meddwl rhywsut. Ond dyna yn union mae'r cogydd Anthony Evans wedi ei wneud. Mae o wedi coginio gammon yn y peiriant golchi llestri, ar ôl darllen llyfr oedd yn dweud bod hyn yn un ffordd o dorri lawr ar gostau coginio. Felly sut hwyl gafodd Anthony arni?"

  Loading...

  Mwy o negeseuon

  Blaenorol

  Nesaf