Negeseuon blog yn ôl blwyddyn a mis Medi 2013

  Negeseuon (11)

  1. Rhaglen Roedd Mozart yn Chwarae Billiards, Stiwdio yn trafod Golwg yn 25, Beca Lynne Perkis ar raglen Dafydd a Caryl, a defnyddio'r peiriant golchi llestri i goginio gyda Anthony Evans ar raglen Nia Roberts.

   Darllen mwy

  2. Tra mae tîm Aberystwyth wedi gwneud cychwyn da i'w tymor yn yr Uwch Gynghrair eleni, gan sefydlu eu hunain yn y pedwaredd safle erbyn heddiw, mae datblygiadau oddi ar y cae hefyd yn tynnu tipyn o sylw.

   Darllen mwy

  3. Mari Grug yn westai ar raglen Alex yn Galw, Llinor ap Gwynedd yn sgwrsio gyda Dafydd a Shan, Trevor Hughes yn sgwrsio gyda Geraint L0vgreen, Côr Cochion Caerdydd ar raglen Huw Stephens, hanes chwyldro Chile '73, Y delynores Mags Harris oedd yn siarad am ei chas bethau ar rhaglen Nia.

   Darllen mwy

  4. Ychydig o amser yn ôl fe awgrymwyd imi y dylwn drydar er mwyn dod i ddarganfod gwahanol agweddau ar bynciau. Yn fy achos i - darganfod sylwadau ar bêl droed.

   Darllen mwy

  5. Mae BBC Radio Cymru yn chwilio am leisiau newydd fydd i’w clywed ar rai o raglenni C2, ac yn gofyn i bobl yrru recordiad ohonyn nhw’u hunain i’r orsaf os ydyn nhw am gael eu hystyried ar gyfer y gwaith.

   Darllen mwy

  6. Bryn Terfel ar raglen Dafydd a Caryl, trafod Jack the Ripper ar raglen Nia Roberts, Gig anodda Noel James, a Cân y Babis can Delwyn Siôn.

   Darllen mwy

  7. Yn ystod yr wythnosau nesaf bydd gwrandawyr mewn gwahanol rannau o Gymru yn gallu clywed y gêmau pêl-droed canlynol.

   Darllen mwy

  8. Wyddoch chi fod yna ddehongliad newydd i’r rheol sy’n ymwneud a chamsefyll y tymor yma?

   Darllen mwy

  9. O ddydd Gwener 6ed o Fedi 2013 bydd modd i wrandawyr rhannau helaeth o sir Gaerfyrddin a sir Benfro dderbyn gwasnaethau Radio Cymru a Radio Wales ar setiau radio DAB am y tro cyntaf.

   Darllen mwy

  10. Alex Jones yn sgwrsio gyda'r cyd-olygydd cylchgronnau James Williams, Y dyn camera Rhys Williams oedd un o westai John Hardy ar raglen Nia Roberts, Ar 'Yma Rwyf Innau i fod' yr wythnos hon mi gafodd Rhydian Puw ac Ann Fychan sgwrs efo Elen o ardal Bro Ddyfi, Gareth Glyn ar raglen Roedd Mozart yn chwarae Billiards.

   Darllen mwy