Gwrando
11/12/2017
BBC Radio Cymru

  Negeseuon blog yn ôl blwyddyn a mis Awst 2013

  Negeseuon (11)

  1. Shan Cothi yn sgwrsio efo Aneurin Davies am enwau gwartheg, Iolo williams a Dafydd Crabtree, sydd wedi bod ar daith gerdded ar hyd llwybr Clawdd Offa, Trafod nofel Jane Jones Owen ar raglen Y Silff Lyfrau, Dafydd a Caryl yn sgwrsio efo Beca Lyne Perkins am 'the Great British Bake Off'.

   Darllen mwy

  2. Trefnydd yr Eisteddfod Hywel Wyn Edwards, Geraint Løvgreen yn sgwrsio efo Meic Stevens am ei gân i Dic Penderyn, Alex Jones yn sgwrsio gyda Jonathon Edwards, Dafydd Apalloni yn sgwrsio am ardal Llanrwst.

   Darllen mwy

  3. Gan mlynedd a chwarter yn ôl, ym Mis Medi 1888, dechreuodd y gemau cyntaf yn y Gynghrair Pêl-droed yn Lloegr.

   Darllen mwy

  4. Mae’r tymor pêl-droed newydd yn argoeli’n dda dros ben ar gyfer prif dimau Cymru.

   Darllen mwy

  5. Son am ddillad pinc, Bryn Williams y cogydd, Coron Eisteddfod Dinbych 1939 a 2001, dweud Hwyl Fawr wrth drefnydd yr Eisteddfod Hywel Wyn Edwards a llongyfarch Dysgwr y Flwyddyn Martin Croydon

   Darllen mwy

  6. Mae Radio Cymru yn gwella ei ddarpariaeth i wrandawyr dros Gymru ar y rhwydwaith FM.

   Darllen mwy

  7. Dr Gwynn Mathews yn trafod Dinbych ar raglen Dei Tomos, coio Swyn ar raglen Cofio, Cleif Harpwood yn westai ar raglen Beti George, Nia Roberts yn sgwrsio gyda Catrin Beard a can Babis ar raglen Dafydd a Caryl.

   Darllen mwy

  8. Aberhafren yn mynd â hi ar ddiwedd cyfres arall o’r Talwrn o'r Eisteddfod Genedlaethol yn Ninbych a'r Meuryn yn rhoi cyfle arbennig i ddarllen rhai o'r perlau na chafodd eu darlledu yn yr ornest.

   Darllen mwy

  9. Mae yna ddigon o gythraul canu a chorau mewn eisteddfod, ond wyddoch chi fod yna gôr yn gysylltiedig â chlwb peldroed o Uwchgynghrair Lloegr wedi cystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol?

   Darllen mwy

  10. Andrew Rogers ar raglen Nia, Stiwdio yn cael hanes Neuadd y Parc and Dare yn Nhreoci, hen dractors ar raglen Geraint Lloyd, Hywel Gwynfryn yn clywed hanes ceffyl Madonna a'r actores Erin Richards ar raglen Dafydd a Caryl.

   Darllen mwy