Gwrando
28/07/2017
BBC Radio Cymru

  Negeseuon blog yn ôl blwyddyn a mis Mehefin 2013

  Negeseuon (17)

  1. Roedd dylanwad y dramodydd lleol Wil Sam ar yr ornest rhwng timau'r Tir Mawr a Chriw'r Ship yn ail raglen rownd yr 8 olaf o Neuadd Llanystumdwy.

   Darllen mwy

  2. Mae hi ‘di bod yn wythnos dda - ennill yn y prawf cynta a’r gêm yn erbyn y Melbourne Rebels. Ar ôl colli yn erbyn y Brumbies...

   Darllen mwy

  3. Pigion i Ddysgwyr: Geirfa 25 Mehefin 2013

   Darllen mwy

  4. Faint ohonoch a welodd ffeinal y rygbi bnawn Sul rhwng timau o dan ugain oed Cymru a Lloegr? Cyn ichi feddwl fy mod wedi dod yn rhyw feirniad ar bethau’r byd rygbi, meddyliwch eto.

   Darllen mwy

  5. Meuryn y Talwrn, Ceri Wyn Jones, yn hel atgofion am ymweliad teuluol ag ardal recordio'r Talwrn yr wythnos hon ac yn cael cwmni enillydd coron Eisteddfod yr Urdd 2013, Guto Dafydd.

   Darllen mwy

  6. Ydych chi wedi rhuthro allan i brynu tocyn tymor i weld Caerdydd neu Abertawe'r tymor nesaf? Rhaid peidio ag anghofio dychweliad Casnewydd i wlad yr addewid chwaith, nac ymdrechion Wrecsam unwaith eto i ymuno a’r daith, mae’r tîm o Went wedi llwyddo i'w wneud.

   Darllen mwy

  7. Mae’r wên ar fy wyneb heddi’ yn dweud y stori i gyd wi’n meddwl. Mae’n freuddwyd i fi gael chwarae gêm brawf dros y Llewod a dwi ffili aros i chware yn erbyn Awstralia.

   Darllen mwy

  8. Trafod Trawsblaniad ar raglen Nia Roberts, stori Kizzy Crawford ar raglen @ebion, Stiwdio yn edrych 'mlaen at gystadleuaeth Canwr y Byd, a Drama ar Radio Cymru.

   Darllen mwy

  9. Ffostrasol, y Ffoaduriaid a Thanygroes yn cystadlu yn rhaglen olaf rownd gyntaf gornest y Talwrn a'r Meuryn yn cael cyfle i dynnu coes un o'r capteiniaid am fod yn absennol - yn Eastbourne.

   Darllen mwy

  10. Ymddengys bod rhaid aros i ddarganfod pa dimau a fydd yn codi ac eraill ddisgyn o fewn trefn cynghreiriau Cymru.

   Darllen mwy