Gwrando
17/10/2017
BBC Radio Cymru

  Negeseuon blog yn ôl blwyddyn a mis Mai 2013

  Negeseuon (22)

  1. Dau Carwyn Jones ar y llwyfan a chyflwyniad llinynnol o un o ganeuon Michael Jackson yn rhoi 'eitem yr wythnos' i Nia Lloyd Jones ddydd Gwener yn Eisteddfod yr Urdd Sir Benfro 2013.

   Darllen mwy

  2. Ni yma o’r diwedd, ar ôl wythnosau o baratoi. Mae’r gwres yn Hong Kong yn wahanol iawn i be’ rwy’  wedi ei brofi o’r blaen. Mae’n dwym ac yn llaith. Mae’n lle braf iawn ond mae’r gwres mor drymaidd.

   Darllen mwy

  3. Diwrnod hir yn Eisteddfod yr Urdd Sir Benfro 2013 gyda Nia Lloyd Jones yn mwynhau cwmni rhai o'r disgyblion ysgolion uwchradd gefn llwyfan fu'n cystadlu ddydd, a nos, Iau.

   Darllen mwy

  4. Rysait "Cacen Hen Destament" ar raglen Iola Wyn, gwers iaith ar raglen Nia Roberts, Taro'r Post yn trafod siarad Cymraeg, anorecsia yw pwnc @ebion a trafod Liberace ar raglen Stiwdio.

   Darllen mwy

  5. Gall cefnogwyr rygbi edrych ymlaen at glywed sylwebaeth fyw yn y Gymraeg o gemau prawf Cymru yn erbyn Siapan a holl gemau taith Llewod Prydain ac Iwerddon yr haf hwn ar BBC Radio Cymru, gan gynnwys tair gêm brawf y Llewod yn erbyn y Wallabies.

   Darllen mwy

  6. Sanau oedd y thema i Nia Lloyd Jones yng nghefn llwyfan Eisteddfod yr Urdd ddydd Mercher wrth iddi gwrdd â chreadur arbennig o'r enw Tazgaliwn.

   Darllen mwy

  7. Faint o geriach sydd gennych chi yn yr atig?

   Darllen mwy

  8. Nia Lloyd Jones yn cwrdd â pherfformwyr y dyfodol gefn llwyfan yn Eisteddfod yr Urdd 2013 ar ddiwrnod cystadlu disgyblion hynaf yr ysgolion cynradd.

   Darllen mwy

  9. Wel dyma ni unwaith eto! Mae blwyddyn arall wedi mynd heibio a finna'n edrych ymlaen i gwrdd â channoedd o gystadleuwyr gefn llwyfan, ac yn sicr ches i mo fy siomi heddiw. Dw i bob amser yn edrych ymlaen at ddydd Llun cyntaf Eisteddfod yr Urdd…

   Darllen mwy

  10. Yn dilyn  ffeinal y gemau ail gyfle'r Sadwrn diwethaf bydd y tîm o Fro Penllyn yn chwarae yn Ewrop y tymor nesaf.

   Darllen mwy