Gwrando
21/11/2017
BBC Radio Cymru

  Ghazalaw - uno cerddoriaeth Cymru ac India

  Gohebydd WOMEX

  Wrth edrych yn ôl ar y Showcase neithiwr, mae un perfformiad yn sefyll allan yn benodol – sef Ghazalaw, oedd yn cau llwyfan Theatr Donald Gordon.

  I’r rheiny sydd ddim yn gyfarwydd â Ghazalaw, mae’n brosiect sydd yn uno dwy wlad, gan gymysgu caneuon gwerin Cymru gyda cerddoriaeth Ghazala India. Mae’r prosiect yn cael ei arwain gan Tauseef Akhtar a Gwyneth Glyn, ac mae hefyd yn cynnwys Georgia Ruth a thri cherddor arall o India.

  Roeddem ni wedi cael blas o waith Ghazalaw wrth iddyn nhw berfformio cân yn y seremoni agoriadol. Roedd hi’n anhygoel gweld pa mor dda roedd y ddau arddull yn uno. A’r ffordd wnaeth hyn lwyddo i weithio oedd fod y chwech aelod yn gerddorion mor dda.

  Ar adegau roeddwn i’n canu ymlaen (yn fy mhen, wrth gwrs) gyda caneuon fel ‘Moliannwn’ cyn iddo uno i fewn i gerddoriath Ghazala. Profiad anhygoel ac unigryw!

  Dwi’n teimlo bod y ffaith fod y band yma wedi cael eu dewis i chwarae fel rhan o WOMEX yn arwyddocaol o prif darged yr ŵyl – i weld pobl o wahanol gefndiroedd ar draws y byd yn cyfarfod a cydweithio trwy gerddoriaeth. Mae’n brosiect eithaf gwahanol a’r math o beth diddorol roeddwn yn gobeithio dod ar ei draws wrth edrych ymlaen at WOMEX.

  Byddwn i’n mynd yn ôl i fy amserlen arferol yn ddigon hapus ar ôl Ghazalaw, ond newydd da ydi bod ‘na un noson olaf o Showcases i ddod heno!

  Loading...

  Mwy o negeseuon

  Blaenorol

  Nesaf