Gwrando
24/05/2017
BBC Radio Cymru

  Carfan Academiau Cymru a Cwpan Lloegr

  Blogiwr Ar y Marc

  D’oedd yna fawr o syndod yng ngemau'r bedwaredd rownd yng Nghwpan Lloegr y penwythnos diwethaf ac mae 'n debyg i mi weld y gêm fwyaf cyffrous wrth i'r deiliad, Wigan guro Crystal Palace o’r Uwch gynghrair.

  Tybed a all Wigan ail adrodd eu llwyddiant yn y bumed rownd gan mai taith i Gaerdydd sydd o'u blaenau yn y bumed rownd? Synnwn i ddim!

  Tydi’r ddau dîm erioed wedi cyfarfod yn y Gwpan ond dros un ar hugain o gemau cynghrair yng Nghaerdydd, yn adrannau tri, dau a’r Bencampwriaeth, mae tîm y brif ddinas wedi ennill tair, Wigan ennill dwy, ac mae yna chwe gem arall wedi gorffen yn gyfartal. Rwy'n eithaf ffyddiog mai agos fydd y gêm yma hefyd.

  Gem llawer mwy anodd i Abertawe sydd yn gorfod mynd i Lannau Merswy i gystadlu yn erbyn un o hoff dimau ddilynwyr pêl droed gogledd Cymru, sef Everton. Everton wrth gwrs o dan reolaeth cyn reolwr yr Elyrch, Roberto Martinez, a’r gŵr sydd imi yn gyfrifol am sefydlu’r patrwm presennol sydd gan Abertawe o chwarae. Gem ddiddorol, sydd wedi gweld Everton dros y blynyddoedd yn curo Abertawe bedair gwaith a dod yn gyfartal ar bedwar achlysur arall. Dyma gêm nad ydi’r Elyrch erioed wedi ei hennill, felly cyfle iddynt greu hanes ar Barc Goodison cyn hir. Ond, a chadw at y presennol, gem ydi hon a wel Everton sydd a'u llygaid ar gyrraedd safleoedd cymhwyso ar gyfer Ewrop, yn erbyn Abertawe sydd a'u blaenoriaeth ar sicrhau cadw eu lle yn yr Uwch gynghrair y tymor nesaf.

  Yn y cyfamser bydd timau Cymru yn cystadlu ym mhedwaredd rownd Cwpan Cymru gyda’r gêm rhwng Airbus a Bangor yn tynnu fy sylw. Hwyrach fod canlyniadau Bangor ychydig yn anwadal eleni ond dyma’r math o dîm a allasai wneud yn dda mewn gem Gwpan.

  Mae Airbus eu hunain wedi prysur osod safonau yn Uwch gynghrair Cymru, ac yn cystadlu am y brig yn erbyn y Seintiau Newydd. Tra mae tîm y Maes Awyr wedi sicrhau gwasanaethau chwaraewyr o Loegr i godi safonau, mae sylw haeddiannol i'w chwaraewyr ifanc hefyd gyda phedwar ohonynt yng ngharafán Academïau timau Cymru o dan 18 oed i chwarae yng Ngweriniaeth Iwerddon mewn dwy gêm yn ystod mis Chwefror.

  Mae tri ohonynt, sef Aaron Hassal, Myles Hart a Zyaac Edwards eisoes wedi ymddangos i'r tîm cyntaf yn Uwch gynghrair Corbett Sports Cymru yn barod. Y pedwerydd aelod o’r chwaraewyr rhyngwladol yma ydi brawd Zyaac sef Noah Edwards.

  Ond tra mae Airbus yn llawn balchder o gynhwysiant y pedwar yma, mae Bangor hefyd gyda chynrychiolaeth o fewn y garfan ryngwladol. Mae Caio Hywel, a Sam Faulkner hefyd wedi eu cynnwys yng ngharfan Academïau Cymru ar gyfer y gemau a gynhelir yn Waterford a Tramore.

  Mae datblygiad cyffrous wedi digwydd o fewn gwella safonau chwaraewyr ifanc o fewn Cymru yn ddiweddar.

  D’oedd dim golwg o'r math yma o ddarpariaeth yn fy nyddiau i fel rheolwr, a d’oes dim amheuaeth mai dyma’r math o brofiadau gwerthfawr sydd ei angen ar ein chwaraewyr ifanc os am symud ymlaen i gyrraedd eu llawn botensial.

  Pob hwyl iddynt yn erbyn Iwerddon ac yn yr hir dymor.

  Edrychwn ymlaen hefyd ar gyfer y ddwy gêm i Gaerdydd ac Abertawe yng Nghwpan Lloegr .

  Loading...

  Mwy o negeseuon

  Blaenorol

  Nesaf