Gwrando
Synhwyrau'n Deffro Atgofion
BBC Radio Cymru

  Y Talwrn: Y Gorau o'r Gweddill 13

  Meuryn y Talwrn

  Tagiwyd gyda:

  Y rownd gyn-derfynol gyntaf, 21 Gorffennaf 2013: Ysgol Gymraeg Aberystwyth

  Ble mae Ysgol Gymraeg Aberystwyth?

  Dyma’r cwestiwn oedd ar wefusau tîm talwrn y Tir Mawr yr wythnos hon, a’r rheini heb Myrddin ap Dafydd wrth y llyw (yn llythrennol) y tro hwn.

  Daethpwyd o hyd i Aberystwyth yn gymharol ddidrafferth, mae’n debyg. Ond mwy cyndyn oedd yr ysgol enwog honno, sef lleoliad y ricordiad heno, i ddatguddio’i hun i’r beirdd coll. A bu’n rhaid aros ac aros dan haul treuliedig Gorffennaf hyd nes i’r drindod faen lwybreiddio i’r neuadd.

  Ond roedd yn werth aros, fel ag erioed yn hanes y Tir Mawr, oherwydd fe gawsant ornest i’w chofio yn erbyn Aberhafren.

  Gosodwyd y safon gyda’r dasg gyntaf un, wrth i’r ddau dîm sgorio deg marc yr un am eu cwpledi caeth yn cynnwys y gair ‘ots’.

  Yn wir, fe ddyfarnwyd deg marc bedair gwaith heno, ac ymhlith y beirdd a elwodd ar haelioni (neu haul-ioni, o bosib) y Meuryn oedd Rhys Iorwerth (Aberhafren) a’i gywydd yn gwahodd Russell Goodway i Ffair Tafwyl , ynghyd â Mari George (Aberhafren) am ei thelyneg ‘Trwsio’.

  Mwy na hynny, fe gafwyd gan y ddau dîm ymdrechion wrth gefn a fyddai wedi bod yn ddewisiadau cyntaf gan y rhan fwyaf o dimau.

  Cangen Aberystwyth o Ferched y Wawr oedd wedi gwahodd Y Talwrn yr wythnos hon, ac fe fentrais osod ‘Mae Merched y Wawr yn difaru’ fel llinell i’w chynnwys yn limrigau’r timau. A chan wybod taw Jôs (Gareth Jones) a fyddai’n datgan limrig y Tir Mawr, roedd gan Aberhafren y limrig hwn wrth gefn:

  Roedd Merched y Wawr wedi mynnu
  cael ‘motto’ gan fardd gorau Cymru,
  ond Jôs o’r Tir Mawr
  a’i sgwennodd, a nawr
  mae Merched y Wawr yn difaru.

  Ond roedd gan Jôs yntau ymdrechion ychwanegol, hon er enghraifft:

  Mae Merched y Wawr yn difaru
  Cael noson atgofion am garu:
  Bu Efa Ty’n Pant
  Yn rhestru’i holl blant
  A dechrau esbonio pwy ddaru.

  Peth prin ond comig iawn yw odl ddwbwl Gymraeg, ac mae’n talu ar ei chanfed o’i defnyddio yn y man iawn ac ar yr adeg iawn!

  Er taw ‘Hysbyseb i’r Sioe Frenhinol’ oedd testun y drydargerdd, nid y Sioe Amaethyddol oedd pwnc cerddi’r Tir Mawr ar y dasg hon. Sioe frenhinol o fath arall aeth â’u bryd nhw:

  Perfformiad bythgofiadwy
  Gawn gan y wraig a’i gŵr;
  Yn cychwyn naw mis union
  O’r dydd cyn tyrr y dŵr.

  Ie, perfformiad!

  Nid ar chwarae bach mae curo’r Tir Mawr, ond wrth ddarllen telyneg Owain Rhys ‘Trwsio’, mae rhywun yn dod i ddeall pam taw Aberhafren a gariodd heno, a pham eu bod nhw yn un o dimau mwya dansierus y blynyddoedd diweddar.

  Ymddiheuriadau felly i Owain na chefais gyfle i grybwyll y gerdd ganlynol yn ystod y rhaglen. Os yw’n unrhyw gysur iddo, byddai hon hefyd wedi haeddu marciau llawn:

  Roedd dy weld yn annisgwyl,

  yn anorfod,
  ein cyfarch yn atsain
  fel tafarn wag,
  yr hergwd-gwtsh ’na
  sydd rhwng dynion
  yn lletchwith gysurus.

  Holi hynt hwn a’r llall.
  “A thithau?”
  “Ti’n gwbod...”

  A’r dagrau’n rhedeg.

  Ro’t ti’n dda’n rhedeg –
  rhedeg rhag dy dad
  a rhedeg rhag dy frodyr.

  Ac yn dy lygaid simsan
  rwy’n gweld eu dyrnau, a gwaeth.

  Es i gyda thi, weithiau,
  i furddun ein haf,
  i draeth oedd yn llawn cariadon,
  i ben draw’r byd
  ac yn ôl,
  ond ddim ers sbel.

  Rhwygo rhifau ar bapur,
  ac addo ffonio,
  i bwytho amser,
  gan wybod
  fod y niwed
  wedi’i wneud.

  Ymlaen ag Aberhafren felly i’r rownd derfynol am y pedwerydd tro yn y bum mlynedd diwetha. Tipyn o record.

  I glywed rhaglen ddiweddaraf Y Talwrn a darllen a chlywed clipiau o'r cerddi ddaeth i'r brig ewch i wefan Radio Cymru.

  Tagiwyd gyda:

  Loading...

  Mwy o negeseuon

  Blaenorol