Gwrando
27/05/2017
BBC Radio Cymru

  Cwpan Super Cup 2014 yng Nghaerdydd

  Blogiwr Ar y Marc

  Mi fydd yn dipyn o achlysur yn stadiwm Dinas Caerdydd nos Fawrth nesaf. Pan fydd Real Madrid un wynebu Sevilla yng nghwpan Super Cup UEFA. Dyma’r gêm sydd erbyn hyn yn draddodiadol ar ddechrau tymor rhwng enillwyr Cynghrair Ewrop ac enillwyr Cwpan Ewrop.

  Bydd y ddau dîm yn ceisio ennill y tlws yma am yr ail waith, a gyda’r Cymro Gareth Bale yn debygol o ymddangos i Real Madrid. Er mai dyma ymddangosiad cyntaf y Cymro , mae Real Madrid yn cystadlu am y bedwaredd tro, hyn ar ôl curo Atletico Madrid yn ffeinal Cynghrair Ewrop ar ddiwedd y tymor diwethaf. Cyrhaeddodd Sevilla'r gêm drwy guro Benfica o Lisbon ar ôl ciciau o'r smotyn yn ffeinal Cwpan Ewrop yn Turin.

  Ond i ni yma yng Nghymru mae’r gêm yn fwy na gem bel droed arferol.

  Cynhelir y gêm o dan ofal Cymdeithas Bel droed Cymru, ar ran UEFA, ac fe fydd naws yr achlysur yn hollol Gymreig.

  Cefais sgwrs gyda Llywydd Cymdeithas Bel Droed Cymru, Trefor Lloyd Hughes, ac fe bwysleisiodd i mi fod yr achlysur yma yn rhoi cyfle i Gymru werthu ei iaith a diwylliant nid yn unig i ddilynwyr y timau ond hefyd i swyddogion y clybiau, i gynrychiolwyr y gwahanol wledydd fydd yn ymweld â Chaerdydd a hefyd i Ewrop a'r byd eang.

  Bydd y gymdeithas yn pwysleisio Cymreictod ein gwlad, gan gynnig arddangosaf o wahanol rannau o Gymru, a bydd araith swyddogol yr achlysur i'r cynrychiolwyr, gan Trefor Lloyd Hughes, sydd hefyd yn aelod o UEFA, yn gyfan gwbl drwy'r iaith Gymraeg.

  Gobeithir dangos sut mae pêl droed yn cael ei hybu o fewn y wlad, ac mae llwyddiant y Gymdeithas drwy gynnal Pencampwriaethau UEFA i Ferched yn ne Cymru'r llynedd eisoes wedi cael ei ganmol gan Lywydd UEFA, Michel Platini. Mae hefyd wedi tnuu sylw at ddatblygiad caeau artiffisial 3G sy'n cael ei gosod ar draws Cymru, yn rhannol drwy gyllid cynllun Hatrick UEFA, gan bedwar ar ddeg o glybiau, gan gynnwys y Drenewydd a Bangor yn Uwch gynghrair Cymru. Rhoddwyd sylw haeddiannol gan Platini hefyd i adnoddau cyfoes Canolfan y Ddraig sef y ganolfan newydd ar gyfer datblygiad pêl droed cenedlaethol yng Nghasnewydd.

  Bydd Cymdeithas Bel Droed Cymru hefyd yn gobeithio y bydd y datblygiadau yma, ynghyd a chodi ymwybyddiaeth am ddiwylliant ac iaith unigryw ein gwlad yn gosod darlun positif o Gymru gyfan, yn denu ymwelwyr nid yn unig i'r achlysur yma yn y brif ddinas ond hefyd ar draws Cymru gyfan gan gryfhau cais y Gymdeithas tuag at geisio cynnal rhai o gemau rhyngwladol cystadleuaeth UEFA 2020.

  Does dim amheuaeth fod ein Cymdeithas Bel Droed cenedlaethol o dan Lywyddiaeth Trefor Lloyd Hughes yn gyson wneud llawer i hybu Cymru, ein diwylliant, datblygiad y gêm a sefyllfa unigryw Cymru o fewn UEFA.

  Edrychwn ymlaen at wledd o bêl droed a Chymreictod yng Nghaerdydd nos Fawrth.

  Loading...

  Mwy o negeseuon

  Blaenorol

  Nesaf