Daw "Tra Bo Dau" yr wythnos yma o siop yng Nghwmgiedd.

  Dyma'r tro cyntaf imi fod yn y pentre bach ym mhen uchaf Cwm Tawe. Dwi wedi sgwrsio am y lle sawl tro ar Radio Cymru dros y blynyddoedd, yng nghyd destun ffilm Humphrey Jennings o'r 40au "Silent Village". Ond dyma gyrraedd y lle a gweld lladd-dy ar y dde a siop y cigydd ar y chwith.

  Dyma leoliad y sgwrs! Hen siop y diweddar gigydd Edward Thomas, Eddie Shinc. Mi roedd o'n dipyn o gymeriad "one off" y cyswllt rhwng y ddau oedd yn disgwyl amdana i.

  Felly dyma eistedd rhwng y cownter segur a'r bloc torri cig a dechra sgwrsio efo dau oedd a lle cynnes iawn yn eu calonnau tuag at Eddie a'r siop.

  Ed Thomas, Clive Rowlands a Nia Roberts

  Dau o feibion enwoca'r ardal, dau sydd wedi gwneud eu marc ar lwyfannau'r byd mewn dau faes gwahanol I'w gilydd - Y Dramodydd a'r Cynhyrchydd / Gyfarwyddwr llwyddiannus a charismataidd Ed Thomas, mab Eddie ac un o arwyr byd y bel hirgron, cyn gapten a hyfforddwr Cymru, Rheolwr y Llewod a chyfaill penna' Eddie, Clive "Top Cat" Rowlands.

  Daw'n amlwg fod llwyddiant y ddau a gallu'r ddau i gael y gorau allan o'r bobl sydd o'u cwmpas, wedi'i wreiddio yn yr hyn sydd yn eu clymu, sef cariad at ardal. Ei chymeriad a'i lliw, ei hiwmor, ei gwerthoedd a'i phobl.

  Prynhawn i'w drysori! A'r pnawn hwnnw, yn swn y trin a'r trafod, roedd Siop Cigydd Eddie yn fyw unwaith eto.

   

  Gwefan: Rhaglen Tra Bo Dau

   

  Sylwadau

  Gwnewch y sylw cyntaf

  Mae pob neges yn cael ei adolygu cyn ei gyhoeddi ac mae'n rhaid cadw at y Rheolau.

  gyda'ch BBC iD, neu Gofrestru i wneud sylw ac ymateb i sylwadau

  Mwy o negeseuon

  Blaenorol

  Nesaf