Gwrando
23/02/2017
BBC Radio Cymru

  A fo Ben bid bont - ie diolch i gol Ben Watson llwyddodd Wigan Athletic gipio cwpan Lloegr y tymor diwethaf ar Wembley yn erbyn Manchester City. Y Sadwrn diwethaf, taith i Stadiwm Dinas Caerdydd oedd o flaen y deiliad, ond diolch eto i Ben Watson daeth taith Caerdydd yn y gwpan i ben gyda Wigan yn croesi’r bont i'r rownd yr wyth olaf. Syndod? Nid yn fy marn i gan i Wigan, ers penodiad Uwe Rossler fel rheolwr cyn y Nadolig, fod wedi colli ond tair gem mewn deunaw. Gyda'r tîm yn dangos awch a brwdfrydedd, ynghyd a thactegau cyfrwys y rheolwr, maent yn dechrau edrych fel tîm a all ennill lle yn y gemau ail gyfle yn y Bencampwriaeth ar ddiwedd tymor.

  Roeddwn i ar Barc Goodison ble daeth gobeithion Abertawe i ben wrth i Everton eu trechu o dair gôl i un gydag Abertawe yn efelychu eto'r hyn nad oeddynt wedi ei gyflawni eisoes, sef curo Everton oddi cartref. Er waethaf y fuddugoliaeth mae gem anodd i Everton o’u Blaenau yn rownd yr wyth olaf gan fydd rhaid iddynt wynebu Arsenal oddi cartref.

  O ran Wigan, bydd taith i Manchester City, y tîm a gollodd iddynt yn y ffeinal y llynedd o’u blaen; nid y gêm fwyaf delfrydol y byddi’r tîm wedi gobeithio ei gael. Tipyn o syndod oedd gweld fod Abertawe wedi newid cymaint ar y tîm, hyn oherwydd eu gem yng nghwpan Ewropa ganol wythnos yn erbyn Napoli. Tybed a fyddai'r Elyrch wedi gweld y byddai gwell siawns ganddynt i gamu’mlaen yng nghwpan Lloegr nac ar y Cyfandir? Pwnc dadleuol efallai ac un na ellir ei ateb. Tra roedd Roberto Martinez, rheolwr Everton yn mynnu yn y wasg leol cyn y gêm y dylai mwy o dimau dalu fwy o barch i Gwpan Lloegr nad y mae'n ymddangos , roedd yn eithaf amlwg nad geiriau gwag oedd y rhain. Yn sgil perfformiad y tîm roddodd Abertawe allan ar y dydd, gwelwyd trefn a disgyblaeth ynghyd a chyflymder a brathiad yn y dacl a wnaeth i Everton weithio yn llawer caletach nac a ddisgwyliwyd.

  Yn wir roedd pethau yn weddol gyfartal cyn i Everton fanteisio ar gamgymeriad Neil Taylor wrth iddo osod y bel yn anrheg i’r eilydd Steven Naismith i roi Everton ar y blaen o ddau gol i un cyn i gic o'r smotyn gan Leighton Baines sicrhau eu lle yn yr wyth olaf. Anffodus i Abertawe, gyda’r Elyrch yn creu digon o gyfleoedd drwy doriadau cyflym yr hanner cyntaf ond yn gorfod bodloni ar gol Jonathan de Guzman i wneud pethau yn gyfartal ar ôl gol agoriadol i Everton ar ôl pedwar munud gan y newydd ddyfodiad Lacina Traore, ar fenthyg o Monaco. Ond er waethaf ymdrechion lew'r Swans, Everton a orfu gan sicrhau taith i Stadiwm Emirates ac Arsenal mewn pythefnos.

  Loading...

  Mwy o negeseuon

  Blaenorol

  Nesaf