Gwrando
20/01/2018
BBC Radio Cymru

  Awduron

  1. Beti George a gofalwyr Dementia, Alex Humphreys, Shrek Steffan Hari a Angharad May.

   Darllen mwy

  2. Roedd yr ail brawf yn erbyn Awstralia yn gêm agos iawn. Roedd yn dorcalonnus i golli ac roedd y bois i gyd i lawr yn yr ystafell newid ar ôl y gêm. Doedd dim lot o siarad yn mynd ‘mlaen ar ôl i ni adael Awstralia i mewn yn y funud olaf.  

   Darllen mwy

  3. Felly does dim pencampwriaeth i fod eleni ac ar sail perfformiadau anghyson tymor hwn mae’r tîm cenedlaethol ymhell o gyrraedd safonau'r gorffennol.

   Darllen mwy

  4. Cyn enillydd a chyn feirniad Llyfr y Flwyddyn, Jon Gower, sy'n pwyso a mesur enillwyr 2013 a'r wobr sy'n rhoi "hwb creadigol anferth" i awduron.

   Darllen mwy

  5. Glyn Griffiths sy'n trafod yr anghydfod sydd wedi codi yng nghynghrair merched gogledd Cymru

   Darllen mwy

  6. Roedd hi’n anodd credu neithiwr fod WOMEX ar fin dod i ben. Ar ôl wythnos llawn o gerddoriaeth a rhwydweithio, roedd amser i un noson olaf o Showcases.

   Darllen mwy

  7. Aberhafren yn mynd â hi ar ddiwedd cyfres arall o’r Talwrn o'r Eisteddfod Genedlaethol yn Ninbych a'r Meuryn yn rhoi cyfle arbennig i ddarllen rhai o'r perlau na chafodd eu darlledu yn yr ornest.

   Darllen mwy

  8.   O ran pobol dwi wedi siarad hefo nhw mae yna ymateb eithaf positif i'r ffordd mae artistiaid o Gymru wedi cael ei derbyn ac mae i'w weld i fod yn llwyddiant.  

   Darllen mwy

  9. Dwi newydd dderbyn newyddion gwych bore ma. Dwi'n Fodryb unwaith eto, ond i ferch fach tro ma! Ciwwwt!

   Darllen mwy

  10. Glyn Griffiths yn trafod be mae chwaraewyr yn ei fwyta yn ystod gemau

   Darllen mwy

  11. Ar ôl treulio tridia dros gan cilomedr lawr yr Amazon, ymhell bell o hanfodion ein bywydau pob dydd fel wi-fi, cawodydd cynnes, bwyd llawn cynhwysion annaturiol a phlant yn canu caneuon o Frozen, roedd cyrraedd maes awyr Manaus eiliadau cyn y gic gyntaf rhwng Brasil a Chile yn Belo Horizonte yn ryddhad ac yn agoriad llygaid i psyche cenedlaethol y Brasiliaid.

   Darllen mwy

  12. Pyjamas, cyfeilydd coll a dathliadau diwedd cyfnod a Nia Lloyd Jones yn cael cwmni'r cystadleuwyr dan 25 oed gefn llwyfan ar ddiwrnod ola'r cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd Sir Benfro 2013.

   Darllen mwy

  13. Mae'r gyfres newydd o bum rhaglen yn cynnwys yr un cymysgedd o glasuron ein hen stejars ac ambell i lais newydd hefyd.

   Darllen mwy

  14. Yn ystod dwy bennod gyntaf Cyfrwng Cerddoriaeth rydan ni wedi bod ar daith trwy'r degawdau'n edrych ar y cyfryngau cyhoeddi amrywiol, a sut maen nhw wedi effeithio ar y diwydiant cerddoriaeth Gymraeg.

   Darllen mwy

  15. Mi ddaeth y daith â llawer o bethau difyr i go’, meddai, ond mi ddaeth â pheth tristwch hefyd wrth feddwl cymaint mae Llangybi wedi newid ers oes OM.  

   Darllen mwy

  16. Bydd BBC Radio Cymru 2 yn darlledu o flwyddyn nesaf ymlaen - gyda'r rhaglen gyntaf yn darlledu'n fyw ddydd Llun, 29ain Ionawr.

   Darllen mwy

  17. Mae’n teimlo’n addas iawn mewn cyfnod lle mae Radio Cymru wedi cystadlu gyda chyfryngau’r byd i ddod â’n gogwydd ni ar ymosodiadau Paris i’n gwrandawyr ni, bod y Post Cyntaf yn cael sylw mewn trêl teledu ar hyn o bryd. Y neges, yn syml, yw “O stepen drws i bendraw’r byd”. Mae’r trêl am y bobol ...

   Darllen mwy

  18. Llongyfarchiadau “pop pickers” Cymru ar ddewis chwip o siart diddorol a chyfoes ar gyfer Haf 2014. Roedd mwy na 1500 ohonnoch wedi pleidleisio ac wedi enwebu 500 o ganeuon.

   Darllen mwy

  19. Dau Newyddiadurwr, dau Owen - Gwilym a Karen - ydy’r ddau yn Tra Bo Dau Calan?

   Darllen mwy

  20. Noson fawr, brysur o gerddoriaeth ar gael ar-lein am y tro cyntaf gyda BBC Radio Cymru.

   Darllen mwy