Geirfa Podlediad i Ddysgwyr

  Geirfa ar gyfer bodlediad Radio Cymru i ddysgwyr Cymraeg.

  Nifer y negeseuon 281

  Negeseuon

  1. Geirfa Podlediad Dysgu Cymraeg Mawrth 16eg-22ain 2019

   John Ystumllyn, Mair Elliot, Nigel Crossley, Martin Johnes, Meinir Jones Parry a Siop Esi.

   Darllen mwy

  2. Geirfa Podlediad Dysgu Cymraeg Mawrth 9fed-15fed 2019

   Eryrod Eryri, Aled Hall a Lea Marian Jones, Wal Berlin, gwersi bale a dysgu Gaeleg.

   Darllen mwy

  3. Geirfa Podlediad Dysgu Cymraeg - Mawrth 2il-8fed 2019

   Bryn Fon, Elaine Rowlands, Mared Lenny, Awel Fôn Evans, Nesta Jones a Bryn Tomos.

   Darllen mwy

  4. Geirfa Podlediad Dysgu Cymraeg Chwefror 23ain - Mawrth 1af 2019

   Robin Lyn, Awen Roberts, perm Linda'r Hafod, Einir Dafydd, Richard Tudor a Llinos Davies.

   Darllen mwy

  5. Geirfa Podlediad Dysgu Cymraeg - 25ain o Chwefror 2019

   Podlediad yn cynnwys Ceir Trydan, Siestas yn Sbaen a Stadia Pel-droed Prydain

   Darllen mwy

  6. Geirfa Podlediad Dysgu Cymraeg - 18fed o Chwefror 2019

   Podlediad yn cynnwys gwaith heddlu Caernarfon, trafod Friends a Chaffi's Eidalaidd

   Darllen mwy

  7. Geirfa Podlediad Dysgu Cymraeg: 11eg Chwefror 2019

   Y darnau gorau o raglenni Radio Cymru ar gyfer dysgwyr Cymraeg.

   Darllen mwy

  8. Geirfa Podlediad Dysgu Cymraeg - 4ydd o Chwefror 2019

   Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

   Darllen mwy

  9. Geirfa Podlediad Dysgu Cymraeg - 21-27 o Ionawr 2019

   Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

   Darllen mwy

  10. Geirfa Podlediad Dysgu Cymraeg - Ionawr 11 - 18 2019

   Rhaglen Dei Tomos, Emma Walford, Rhys Mwyn, Dubai, Eirfyl Lewis, a John Bercow.

   Darllen mwy

  11. Geirfa Podlediad Dysgu Cymraeg - Ionawr 1af-11eg 2018

   Olwen Dunets, Neil Jones, Vaughan Williams, Meri Huws, Anwen Hardman a Iolo Williams.

   Darllen mwy

  12. Geirfa Podlediad Dysgu Cymraeg Rhagfyr 15fed - 22ain 2018

   Deri Thomas, Ruth Pritchard, Arwel Jones, Elin Mai, Mark Lewis Jones a Kyffin Williams.

   Darllen mwy

  13. Geirfa Podlediad Dysgu Cymraeg Rhagfyr 8fed - 14eg 2018

   Tara Bethan, Steffan Lewis, Chris Rees, Eifion Glyn, Arwel Jones banciau bwyd.

   Darllen mwy

  14. Geirfa Podlediad Dysgu Cymraeg Rhagfyr 1af - 7fed 2018

   Gwen Ellis, Noel James, Cinio Nadolig Figan, Caerdydd yn brifddinas a The Wizard of Oz.

   Darllen mwy

  15. Geirfa Podlediad Dysgu Cymraeg: Tachwedd 17eg-24ain 2018

   C’mon Midffild, Gwin, Ken Thomas, Guto Dafydd, David Attenborough ac Eurovision.

   Darllen mwy

  16. Geirfa Podlediad Dysgu Cymraeg: Tachwedd 10fed-16eg 2018

   Dai Francis, Hanner Call, Passendale, Nerys Bowen, Julie Goodfrey, a Gillian Elisa.

   Darllen mwy

  17. Geirfa Podlediad Dysgu Cymraeg: Tachwedd 4ydd-9fed 2018

   Branwen Niclas, Steven Jones, Matthew Rhys, Tardis, Swci Delic, Post Prynhawn Tammy Jones

   Darllen mwy

  18. Geirfa Podlediad Dysgu Cymraeg - Hydref 28ain - Tachwedd 2il 2018

   Sychedig Walia, Norman Pritchard, Greg Lynn, Neville Evans, Dr Glyn Elwyn a Dr Hefin Jones.

   Darllen mwy

  19. Podlediad i ddysgwyr: Hydref 21-27ain 2018

   Y darnau gorau o raglenni BBC Radio Cymru gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith. BBC Radio Cymru highlights for Welsh learners.

   Darllen mwy

  20. Podlediad Pigion i Ddysgwyr - 23ain o Hydref 2018

   Thessalonika, Mike Parker, A Hard Day’s Night, Eiry Miles, Bethesda, Amgueddfa Lechi Cymru, Emyr Huws Jones.

   Darllen mwy