iPlayer Radio What's New?

Blog Awduron

 Newyddion Newyddion Cyfanswm o gofnodion Blog 23

 1. Awst y 4ydd

  Dydd Iau 17 Gorffenaf 2014, 13:12

  Ar Awst y 4ydd 2014 fe fydd hi'n 100 mlynedd ers dechra’r Rhyfel Mawr, ac i gofnodi hyn mae Radio Cymru yn edrych am bobol ifanc sydd rwng yr oedran o 18 i 25 mlwydd oed, sef oed byddai bechgyn wedi cofrestru gyda’r fyddin i frwydro yn y Rhyfel Byd 1af.

  Darllen mwy ynglŷn â Awst y 4ydd

 2. ‘Llyfr Bob Wythnos’ - Pennod Newydd Yn Y Boreau Ar Radio Cymru

  Dydd Llun 19 Mai 2014, 14:47

  Bydd BBC Radio Cymru yn cynnig amser paned go arbennig i wrandawyr yn y boreau o ddechrau Mehefin. Cyfle i roi’r tegell ar y tân, eistedd yn gysurus am ryw wyth neu naw munud, fymryn cyn 11am bob dydd, a mwynhau Llyfr Bob Wythnos.

  Darllen mwy ynglŷn â ‘Llyfr Bob Wythnos’ - Pennod Newydd Yn Y Boreau Ar Radio Cymru

 3. Nodi Diwrnod Arbennig y Nyrsys ar Radio Cymru

  Dydd Mercher 7 Mai 2014, 13:14

  Mae Diwrnod Rhyngwladol y Nyrsys yn cael ei ddathlu ledled y byd ar Fai 12 bob blwyddyn i nodi cyfraniad nyrsys i gymdeithas; ac eleni bydd BBC Radio Cymru yn llythrennol a’i fys ar y pyls wrth nodi’r achlysur.

  Darllen mwy ynglŷn â Nodi Diwrnod Arbennig y Nyrsys ar Radio Cymru

 4. Bwrw Golwg: Yn y Gwaed?

  Dydd Gwener 2 Mai 2014, 14:07

  Ydi ffydd yn rhywbeth mae rhywun yn ei etifeddu neu ai magwraeth aelwyd a chymdeithas sy’n gyfrifol amdano? Dyna gwestiwn a fydd yn cael ei holi mewn rhaglen arbennig a fydd yn dilyn taith Siôn Meredith o Benrhyn-coch - Cyfarwyddwr Canolfan Cymraeg i Oedolion y Canolbarth a phregethwr llëyg yn Eglwys...

  Darllen mwy ynglŷn â Bwrw Golwg: Yn y Gwaed?

 5. Seiniwch Yr Utgyrn Ar Gyfer Diwrnod Bandiau Pres BBC Radio Cymru!

  Dydd Mawrth 8 Ebrill 2014, 11:10

  Bydd BBC Radio Cymru yn cynnal diwrnod arbennig i ddathlu ein bandiau pres ddydd Gwener, Ebrill 11eg.

  Darllen mwy ynglŷn â Seiniwch Yr Utgyrn Ar Gyfer Diwrnod Bandiau Pres BBC Radio Cymru!

 6. Dewis Hoff Fardd Cymru

  Dydd Llun 7 Ebrill 2014, 15:50

  Mae Radio Cymru, mewn partneriaeth â Chyngor Llyfrau Cymru, wedi cyhoeddi enwau’r deg bardd sydd wedi cyrraedd rhestr fer ymgyrch Hoff Fardd Cymru.

  Darllen mwy ynglŷn â Dewis Hoff Fardd Cymru

 7. BBC Radio Cymru Am Gyflogi Bardd Preswyl Bob Mis

  Dydd Gwener 28 Mawrth 2014, 10:54

  Mae BBC Radio Cymru ar fin torri tir newydd sbon drwy gyflogi bardd preswyl bob mis.

  Darllen mwy ynglŷn â BBC Radio Cymru Am Gyflogi Bardd Preswyl Bob Mis

 8. Cynllun Sy’n Chwilio Am Dalent Cerddorol Newydd Yng Nghymru

  Dydd Mercher 12 Mawrth 2014, 08:51

  Mae cerddorion neu fandiau newydd, sy’n canu yn y Gymraeg neu’n Saesneg, yn cael eu gwahodd i wneud cais i fod yn rhan o gynllun newydd cyffrous - Gorwelion.

  Darllen mwy ynglŷn â Cynllun Sy’n Chwilio Am Dalent Cerddorol Newydd Yng Nghymru

 9. Betsan Powys yn edrych ymlaen at bennod newydd

  Dydd Sadwrn 8 Mawrth 2014, 20:40

  Wrth i BBC Radio Cymru lansio amserlen newydd fore Llun, Mawrth 10, dyma'r Golygydd Rhaglenni, Betsan Powys yn edrych ymlaen at bennod newydd.

  Darllen mwy ynglŷn â Betsan Powys yn edrych ymlaen at bennod newydd

 10. Mis i Fynd - Cadarnhau Dyddiad Amserlen Newydd BBC Radio Cymru

  Dydd Llun 10 Chwefror 2014, 12:49

  Mae BBC Radio Cymru wedi cadarnhau y bydd amserlen newydd yr orsaf yn dechrau ddydd Llun, Mawrth 10fed.

  Darllen mwy ynglŷn â Mis i Fynd - Cadarnhau Dyddiad Amserlen Newydd BBC Radio Cymru

 11. Oes gennych chi hoff gân neu garol Gymraeg?

  Dydd Llun 16 Rhagfyr 2013, 10:16

  Oes gennych chi hoff gân neu garol Gymraeg? Rhannwch hi gyda ni ar fore dydd Nadolig.

  Darllen mwy ynglŷn â Oes gennych chi hoff gân neu garol Gymraeg?

 12. Radio Cymru, Llais Cymru - blog gan Betsan Powys

  Dydd Iau 21 Tachwedd 2013, 15:00

  Gynta'r Sgwrs a’r gwrando. Wedyn y dadansoddi a'r penderfynu. Nawr y gweithredu.

  Darllen mwy ynglŷn â Radio Cymru, Llais Cymru - blog gan Betsan Powys

 13. Cyfweliad arbennig gyda Jamie Roberts

  Dydd Mawrth 29 Hydref 2013, 13:21

  Cyn dathlu ei benblwydd a chyn gem gyntaf tîm rygbi Cymru yn nghyfres yr Hydref Jamie Roberts yw gwestai penblwydd rhaglen Dewi Llwyd ar BBC Radio Cymru fore Sul Tachwedd 3ydd.

  Darllen mwy ynglŷn â Cyfweliad arbennig gyda Jamie Roberts

 14. Cais Am Lais - Chwilio am leisiau newydd ar gyfer C2

  Dydd Gwener 13 Medi 2013, 14:22

  Mae BBC Radio Cymru yn chwilio am leisiau newydd fydd i’w clywed ar rai o raglenni C2, ac yn gofyn i bobl yrru recordiad ohonyn nhw’u hunain i’r orsaf os ydyn nhw am gael eu hystyried ar gyfer y gwaith.

  Darllen mwy ynglŷn â Cais Am Lais - Chwilio am leisiau newydd ar gyfer C2

 15. Gêmau Pêl-droed Medi a Hydref ar Radio Cymru

  Dydd Mercher 11 Medi 2013, 09:08

  Yn ystod yr wythnosau nesaf bydd gwrandawyr mewn gwahanol rannau o Gymru yn gallu clywed y gêmau pêl-droed canlynol.

  Darllen mwy ynglŷn â Gêmau Pêl-droed Medi a Hydref ar Radio Cymru

 16. Llais Pêl-droed ar Radio Cymru

  Dydd Iau 15 Awst 2013, 22:02

  Mae’r tymor pêl-droed newydd yn argoeli’n dda dros ben ar gyfer prif dimau Cymru.

  Darllen mwy ynglŷn â Llais Pêl-droed ar Radio Cymru

 17. Diwrnod Edward H

  Dydd Iau 1 Awst 2013, 08:25

  Mae Radio Cymru am nodi cyngerdd byw olaf Edward H Davis yn Eisteddfod Dinbych eleni gyda diwrnod Edward H Dafis.

  Darllen mwy ynglŷn â Diwrnod Edward H

 18. Radio Cymru yn dilyn pob un o gemau Cymru yn Siapan a thaith y Llewod

  Dydd Iau 30 Mai 2013, 08:28

  Gall cefnogwyr rygbi edrych ymlaen at glywed sylwebaeth fyw yn y Gymraeg o gemau prawf Cymru yn erbyn Siapan a holl gemau taith Llewod Prydain ac Iwerddon yr haf hwn ar BBC Radio Cymru, gan gynnwys tair gêm brawf y Llewod yn erbyn y Wallabies.

  Darllen mwy ynglŷn â Radio Cymru yn dilyn pob un o gemau Cymru yn Siapan a thaith y Llewod

 19. Betsan Powys wedi ei phenodi i arwain BBC Radio Cymru

  Dydd Mercher 22 Mai 2013, 15:50

  Mae BBC Radio Cymru wedi cyhoeddi mai Betsan Powys sydd wedi’i phenodi yn Olygydd Rhaglenni Radio Cymru.

  Darllen mwy ynglŷn â Betsan Powys wedi ei phenodi i arwain BBC Radio Cymru

 20. Radio Cymru yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym Moncath, Sir Benfro

  Dydd Mercher 22 Mai 2013, 14:41

  Rhwng 27 Mai – 1 Mehefin 2013, unwaith eto bydd gwrandawyr BBC Radio Cymru yn cael cyfle i fwynhau cystadlu a seremonїau Eisteddfod yr Urdd ym Moncath wrth i’r orsaf ddarlledu yn fyw o’r maes am wythnos gyfan. 

  Darllen mwy ynglŷn â Radio Cymru yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym Moncath, Sir Benfro

Ynglŷn â’r blog

Mae Blog Radio Cymru yn cynnwys newyddion, gwybodaeth am raglenni, cyflwynwyr a lluniau.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Podlediadau

Podlediadau Radio Cymru Mae Radio Cymru nawr yn cynnig dewis ehangach o bodlediadau.

Podlediadau Radio Cymru

Dilyn Radio Cymru

Dilynwch BBC Radio Cymru (@bbcradiocymru) ar Twitter neu ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf am raglenni a dolenni diddorol.

Radio Cymru ar Twitter

Radio Cymru ar Facebook