iPlayer Radio What's New?
Gwrando
Yn Fyw : C2
'Steddfod Fawr C2 - 21/08/2014

Blog Awduron

 Newyddion Newyddion Cyfanswm o gofnodion Blog 24

 1. Radio Cymru'n chwilio am hoff ganeuon yn yr Eisteddfod

  Dydd Mercher 30 Gorffenaf 2014, 12:56

  Beth yw eich hoff ganeuon Cymraeg chi erioed? Dyna'r cwestiwn sydd yn wynebu gwrandawyr BBC Radio Cymru fydd yn ymweld ag Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr 2014, wrth i'r orsaf baratoi ar gyfer rhaglen arbennig, #40MAWR - Siart Fawr yr Haf, gyda Richard Rees a Lisa Gwilym yn cyflwyno, fydd yn cael ei...

  Darllen mwy ynglŷn â Radio Cymru'n chwilio am hoff ganeuon yn yr Eisteddfod

 2. Awst y 4ydd

  Dydd Iau 17 Gorffenaf 2014, 13:12

  Ar Awst y 4ydd 2014 fe fydd hi'n 100 mlynedd ers dechra’r Rhyfel Mawr, ac i gofnodi hyn mae Radio Cymru yn edrych am bobol ifanc sydd rwng yr oedran o 18 i 25 mlwydd oed, sef oed byddai bechgyn wedi cofrestru gyda’r fyddin i frwydro yn y Rhyfel Byd 1af.

  Darllen mwy ynglŷn â Awst y 4ydd

 3. ‘Llyfr Bob Wythnos’ - Pennod Newydd Yn Y Boreau Ar Radio Cymru

  Dydd Llun 19 Mai 2014, 14:47

  Bydd BBC Radio Cymru yn cynnig amser paned go arbennig i wrandawyr yn y boreau o ddechrau Mehefin. Cyfle i roi’r tegell ar y tân, eistedd yn gysurus am ryw wyth neu naw munud, fymryn cyn 11am bob dydd, a mwynhau Llyfr Bob Wythnos.

  Darllen mwy ynglŷn â ‘Llyfr Bob Wythnos’ - Pennod Newydd Yn Y Boreau Ar Radio Cymru

 4. Nodi Diwrnod Arbennig y Nyrsys ar Radio Cymru

  Dydd Mercher 7 Mai 2014, 13:14

  Mae Diwrnod Rhyngwladol y Nyrsys yn cael ei ddathlu ledled y byd ar Fai 12 bob blwyddyn i nodi cyfraniad nyrsys i gymdeithas; ac eleni bydd BBC Radio Cymru yn llythrennol a’i fys ar y pyls wrth nodi’r achlysur.

  Darllen mwy ynglŷn â Nodi Diwrnod Arbennig y Nyrsys ar Radio Cymru

 5. Bwrw Golwg: Yn y Gwaed?

  Dydd Gwener 2 Mai 2014, 14:07

  Ydi ffydd yn rhywbeth mae rhywun yn ei etifeddu neu ai magwraeth aelwyd a chymdeithas sy’n gyfrifol amdano? Dyna gwestiwn a fydd yn cael ei holi mewn rhaglen arbennig a fydd yn dilyn taith Siôn Meredith o Benrhyn-coch - Cyfarwyddwr Canolfan Cymraeg i Oedolion y Canolbarth a phregethwr llëyg yn Eglwys...

  Darllen mwy ynglŷn â Bwrw Golwg: Yn y Gwaed?

 6. Seiniwch Yr Utgyrn Ar Gyfer Diwrnod Bandiau Pres BBC Radio Cymru!

  Dydd Mawrth 8 Ebrill 2014, 11:10

  Bydd BBC Radio Cymru yn cynnal diwrnod arbennig i ddathlu ein bandiau pres ddydd Gwener, Ebrill 11eg.

  Darllen mwy ynglŷn â Seiniwch Yr Utgyrn Ar Gyfer Diwrnod Bandiau Pres BBC Radio Cymru!

 7. Dewis Hoff Fardd Cymru

  Dydd Llun 7 Ebrill 2014, 15:50

  Mae Radio Cymru, mewn partneriaeth â Chyngor Llyfrau Cymru, wedi cyhoeddi enwau’r deg bardd sydd wedi cyrraedd rhestr fer ymgyrch Hoff Fardd Cymru.

  Darllen mwy ynglŷn â Dewis Hoff Fardd Cymru

 8. BBC Radio Cymru Am Gyflogi Bardd Preswyl Bob Mis

  Dydd Gwener 28 Mawrth 2014, 10:54

  Mae BBC Radio Cymru ar fin torri tir newydd sbon drwy gyflogi bardd preswyl bob mis.

  Darllen mwy ynglŷn â BBC Radio Cymru Am Gyflogi Bardd Preswyl Bob Mis

 9. Cynllun Sy’n Chwilio Am Dalent Cerddorol Newydd Yng Nghymru

  Dydd Mercher 12 Mawrth 2014, 08:51

  Mae cerddorion neu fandiau newydd, sy’n canu yn y Gymraeg neu’n Saesneg, yn cael eu gwahodd i wneud cais i fod yn rhan o gynllun newydd cyffrous - Gorwelion.

  Darllen mwy ynglŷn â Cynllun Sy’n Chwilio Am Dalent Cerddorol Newydd Yng Nghymru

 10. Betsan Powys yn edrych ymlaen at bennod newydd

  Dydd Sadwrn 8 Mawrth 2014, 20:40

  Wrth i BBC Radio Cymru lansio amserlen newydd fore Llun, Mawrth 10, dyma'r Golygydd Rhaglenni, Betsan Powys yn edrych ymlaen at bennod newydd.

  Darllen mwy ynglŷn â Betsan Powys yn edrych ymlaen at bennod newydd

 11. Mis i Fynd - Cadarnhau Dyddiad Amserlen Newydd BBC Radio Cymru

  Dydd Llun 10 Chwefror 2014, 12:49

  Mae BBC Radio Cymru wedi cadarnhau y bydd amserlen newydd yr orsaf yn dechrau ddydd Llun, Mawrth 10fed.

  Darllen mwy ynglŷn â Mis i Fynd - Cadarnhau Dyddiad Amserlen Newydd BBC Radio Cymru

 12. Oes gennych chi hoff gân neu garol Gymraeg?

  Dydd Llun 16 Rhagfyr 2013, 10:16

  Oes gennych chi hoff gân neu garol Gymraeg? Rhannwch hi gyda ni ar fore dydd Nadolig.

  Darllen mwy ynglŷn â Oes gennych chi hoff gân neu garol Gymraeg?

 13. Radio Cymru, Llais Cymru - blog gan Betsan Powys

  Dydd Iau 21 Tachwedd 2013, 15:00

  Gynta'r Sgwrs a’r gwrando. Wedyn y dadansoddi a'r penderfynu. Nawr y gweithredu.

  Darllen mwy ynglŷn â Radio Cymru, Llais Cymru - blog gan Betsan Powys

 14. Cyfweliad arbennig gyda Jamie Roberts

  Dydd Mawrth 29 Hydref 2013, 13:21

  Cyn dathlu ei benblwydd a chyn gem gyntaf tîm rygbi Cymru yn nghyfres yr Hydref Jamie Roberts yw gwestai penblwydd rhaglen Dewi Llwyd ar BBC Radio Cymru fore Sul Tachwedd 3ydd.

  Darllen mwy ynglŷn â Cyfweliad arbennig gyda Jamie Roberts

 15. Cais Am Lais - Chwilio am leisiau newydd ar gyfer C2

  Dydd Gwener 13 Medi 2013, 14:22

  Mae BBC Radio Cymru yn chwilio am leisiau newydd fydd i’w clywed ar rai o raglenni C2, ac yn gofyn i bobl yrru recordiad ohonyn nhw’u hunain i’r orsaf os ydyn nhw am gael eu hystyried ar gyfer y gwaith.

  Darllen mwy ynglŷn â Cais Am Lais - Chwilio am leisiau newydd ar gyfer C2

 16. Gêmau Pêl-droed Medi a Hydref ar Radio Cymru

  Dydd Mercher 11 Medi 2013, 09:08

  Yn ystod yr wythnosau nesaf bydd gwrandawyr mewn gwahanol rannau o Gymru yn gallu clywed y gêmau pêl-droed canlynol.

  Darllen mwy ynglŷn â Gêmau Pêl-droed Medi a Hydref ar Radio Cymru

 17. Llais Pêl-droed ar Radio Cymru

  Dydd Iau 15 Awst 2013, 22:02

  Mae’r tymor pêl-droed newydd yn argoeli’n dda dros ben ar gyfer prif dimau Cymru.

  Darllen mwy ynglŷn â Llais Pêl-droed ar Radio Cymru

 18. Diwrnod Edward H

  Dydd Iau 1 Awst 2013, 08:25

  Mae Radio Cymru am nodi cyngerdd byw olaf Edward H Davis yn Eisteddfod Dinbych eleni gyda diwrnod Edward H Dafis.

  Darllen mwy ynglŷn â Diwrnod Edward H

 19. Radio Cymru yn dilyn pob un o gemau Cymru yn Siapan a thaith y Llewod

  Dydd Iau 30 Mai 2013, 08:28

  Gall cefnogwyr rygbi edrych ymlaen at glywed sylwebaeth fyw yn y Gymraeg o gemau prawf Cymru yn erbyn Siapan a holl gemau taith Llewod Prydain ac Iwerddon yr haf hwn ar BBC Radio Cymru, gan gynnwys tair gêm brawf y Llewod yn erbyn y Wallabies.

  Darllen mwy ynglŷn â Radio Cymru yn dilyn pob un o gemau Cymru yn Siapan a thaith y Llewod

 20. Betsan Powys wedi ei phenodi i arwain BBC Radio Cymru

  Dydd Mercher 22 Mai 2013, 15:50

  Mae BBC Radio Cymru wedi cyhoeddi mai Betsan Powys sydd wedi’i phenodi yn Olygydd Rhaglenni Radio Cymru.

  Darllen mwy ynglŷn â Betsan Powys wedi ei phenodi i arwain BBC Radio Cymru

Ynglŷn â’r blog

Mae Blog Radio Cymru yn cynnwys newyddion, gwybodaeth am raglenni, cyflwynwyr a lluniau.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Podlediadau

Podlediadau Radio Cymru Mae Radio Cymru nawr yn cynnig dewis ehangach o bodlediadau.

Podlediadau Radio Cymru

Dilyn Radio Cymru

Dilynwch BBC Radio Cymru (@bbcradiocymru) ar Twitter neu ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf am raglenni a dolenni diddorol.

Radio Cymru ar Twitter

Radio Cymru ar Facebook