iPlayer Radio What's New?
Gwrando
Yn Fyw : C2
Cyfrwng Cerdd - Pennod 3

Blog Awduron

Nia Roberts - Cyflwynydd Nia Roberts - Cyflwynydd Cyflwynwraig ar BBC Radio Cymru Cyfanswm o gofnodion Blog 7

 1. Tra Bo Dau: Nigel Owens a Tudur Owen

  Dydd Mawrth 30 Rhagfyr 2014, 11:05

  Dau fentrus, dau ddigrifwr a dau sy'n gyfarwydd â phobol yn eu heclio!

  Darllen mwy ynglŷn â Tra Bo Dau: Nigel Owens a Tudur Owen

 2. Tra Bo Dau: Christine James a Non Evans

  Dydd Gwener 19 Medi 2014, 09:59

  Athletwraig Rhyngwladol ac Archdderwydd  Gorsedd Beirdd Ynys Prydain - dyna’r cyfuniad! Doedd Non Evans a’r Athro Christine James erioed wedi cyfarfod o’r blaen, ond fuo petha ddim yn hir cyn tanio.

  Darllen mwy ynglŷn â Tra Bo Dau: Christine James a Non Evans

 3. Tra Bo Dau - Aloma a John Pierce Jones

  Dydd Gwener 12 Medi 2014, 08:42

  Aloma a John Pierce Jones oedd y cwmni a buan yr  anghofion ni’n tri ein bod ni’n recordio. Dyna beth oedd sgwrs braf. 

  Darllen mwy ynglŷn â Tra Bo Dau - Aloma a John Pierce Jones

 4. Tra Bo Dau: Blog Cefin a Rhian

  Dydd Gwener 5 Medi 2014, 10:29

  Sut mae'r berthynas yma yn gweithio? Beth ydi rôl pwy? Pwy ydi'r boss?! Lle mae'r bywyd personol yn gorffen a'r bywyd proffesiynol yn dechra?

  Darllen mwy ynglŷn â Tra Bo Dau: Blog Cefin a Rhian

 5. Tra Bo Dau: Adrian a Sara Lloyd Gregory

  Dydd Gwener 29 Awst 2014, 11:25

  Heb y mwg na'r cwrw yr eisteddais i efo Adrian a Sara i fwynhau sgwrs a dysgu am eu perthynas a'u byd.

  Darllen mwy ynglŷn â Tra Bo Dau: Adrian a Sara Lloyd Gregory

 6. Tra Bo Dau: Prynhawn i'w drysori!

  Dydd Iau 21 Awst 2014, 14:24

  Daw "Tra Bo Dau" yr wythnos yma o siop yng Nghwmgiedd.

  Darllen mwy ynglŷn â Tra Bo Dau: Prynhawn i'w drysori!

 7. Tra Bo Dau

  Dydd Gwener 15 Awst 2014, 09:50

  Ar ôl haf prysur yn dilyn y digwyddiadau ledled Cymru dyma fi’n dychwelyd at hen ffrind - y sioe siarad -ar ffurf sgwrs dau westai sy’n rhannu rhywbeth yn gyffredin wedi ei recordio mewn lleoliad sy’n berthnasol i’r ddau ohonynt, Tra Bo Dau.

  Darllen mwy ynglŷn â Tra Bo Dau

Ynglŷn â’r blog

Mae Blog Radio Cymru yn cynnwys newyddion, gwybodaeth am raglenni, cyflwynwyr a lluniau.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Podlediadau

Podlediadau Radio Cymru Mae Radio Cymru nawr yn cynnig dewis ehangach o bodlediadau.

Podlediadau Radio Cymru

Dilyn Radio Cymru

Dilynwch BBC Radio Cymru (@bbcradiocymru) ar Twitter neu ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf am raglenni a dolenni diddorol.

Radio Cymru ar Twitter

Radio Cymru ar Facebook