Gwrando
24/03/2018
BBC Radio Cymru

  Owain Gruffudd

  Gohebydd WOMEX

  Nifer y negeseuon 5

  Negeseuon

  1. Roedd hi’n anodd credu neithiwr fod WOMEX ar fin dod i ben. Ar ôl wythnos llawn o gerddoriaeth a rhwydweithio, roedd amser i un noson olaf o Showcases.

   Darllen mwy

  2. Wrth edrych yn ôl ar y Showcase neithiwr, mae un perfformiad yn sefyll allan yn benodol – sef Ghazalaw, oedd yn cau llwyfan Theatr Donald Gordon.

   Darllen mwy

  3. Y Motorpoint Arena yw’r lle i gynhadleddwyr WOMEX fod yn ystod y dydd wythnos yma. Dyma lle mae’r cyfle i bobl rwydweithio â phobl o amgylch y byd...

   Darllen mwy

  4. Ar ôl cyngerdd agoriadol llwyddiannus, roedd hi’n amser i’r Showcases gychwyn. Y Showcases yw’r cyfle i ddal y gwahanol fandiau o amgylch y byd...

   Darllen mwy

  5. Owain Gruffudd fu'n gwylio cyngerdd agoriadol WOMEX gyda Cerys Matthews, Georgia Ruth, Robin Huw Bowen a llawer mwy yn perfformio.

   Darllen mwy