Gwrando
23/03/2017
BBC Radio Cymru

  Nia Lloyd Jones

  Gohebydd Radio Cymru

  Nifer y negeseuon 6

  Negeseuon

  1. Pyjamas, cyfeilydd coll a dathliadau diwedd cyfnod a Nia Lloyd Jones yn cael cwmni'r cystadleuwyr dan 25 oed gefn llwyfan ar ddiwrnod ola'r cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd Sir Benfro 2013.

   Darllen mwy

  2. Dau Carwyn Jones ar y llwyfan a chyflwyniad llinynnol o un o ganeuon Michael Jackson yn rhoi 'eitem yr wythnos' i Nia Lloyd Jones ddydd Gwener yn Eisteddfod yr Urdd Sir Benfro 2013.

   Darllen mwy

  3. Diwrnod hir yn Eisteddfod yr Urdd Sir Benfro 2013 gyda Nia Lloyd Jones yn mwynhau cwmni rhai o'r disgyblion ysgolion uwchradd gefn llwyfan fu'n cystadlu ddydd, a nos, Iau.

   Darllen mwy

  4. Sanau oedd y thema i Nia Lloyd Jones yng nghefn llwyfan Eisteddfod yr Urdd ddydd Mercher wrth iddi gwrdd â chreadur arbennig o'r enw Tazgaliwn.

   Darllen mwy

  5. Nia Lloyd Jones yn cwrdd â pherfformwyr y dyfodol gefn llwyfan yn Eisteddfod yr Urdd 2013 ar ddiwrnod cystadlu disgyblion hynaf yr ysgolion cynradd.

   Darllen mwy

  6. Wel dyma ni unwaith eto! Mae blwyddyn arall wedi mynd heibio a finna'n edrych ymlaen i gwrdd â channoedd o gystadleuwyr gefn llwyfan, ac yn sicr ches i mo fy siomi heddiw. Dw i bob amser yn edrych ymlaen at ddydd Llun cyntaf Eisteddfod yr Urdd…

   Darllen mwy