« Blaenorol | Hafan | Nesaf »

Pigion Radio Cymru i ddysgwyr: 02 Tachwedd 2012

Categorïau:

Pigion Pigion | 14:09, Dydd Gwener, 2 Tachwedd 2012

Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith. Beth yw podlediad?

Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

 

Daf a Caryl - Dringo mynyddoedd

copa - summit
cysgod - shelter
cawr - giant
straeon ysbryd - ghost stories
llosgfynyddoedd - volcanoes
chwythu fatha neidr (idiom) - blowing a gale
yn gyhyrog - muscular
dioddef - to suffer
anwadal - changeable
haenau - layers

"... efo Sian Lloyd y tywydd, gan fod y gaeaf wedi ein cyrraedd ni ynde? Ond nid sôn am y tywydd oedd Sian ar raglen Daf a Caryl ddydd Mercher, ond sôn am ddringo mynyddoedd. Dach chi'n gweld, mae rhywun wedi cael y syniad gwych mod i a Caryl yn mynd i ddringo pum mynydd mewn pum diwrnod. Pwy gwell i roi cyngor i ni na Siân Lloyd sydd wedi dringo mynydd Kilimanjaro ddwy flynedd yn ôl i godi arian at achos da... "

Nia - Unigrwydd

dyfarnwr - referee
unig - lonely
cyflwynydd a newyddiadurwr - presenter and journalist
y dorf - the crowd
y frwydr - the battle
y wybodaeth - the information
rhwyd - net
llimanwr - linesman
llinyn mesur - yardstick
pendroni - to wonder

"Dw i dal dim yn siwr os ydy o'n syniad da, a hitha wedi troi'n oer iawn y dyddiau diwetha ma. Wel o leia fydda i ddim yn teimlo'n unig ar ben y mynyddoedd, gan y bydd Caryl efo fi wrth gwrs. Ac wrth gwrs dw i'n gwybod bydd gwrandawyr Radio Cymru efo ni yr holl ffordd. Ond wyddoch chi be sydd yn waith unig iawn? Bod yn ddyfarnwr pêl-droed yn ôl Owain Phillips, y cyflwynydd a newyddiadurwr. Mae Owain yn reffio yn ei amser sbâr, ac i roi 'chydig o flas o pa mor unig ydy'r gwaith mi wnaeth o ddisgrifio diwrnod ym mywyd dyfarnwr i ni ar raglen Nia ddydd Mawrth. Dyma i chi Owain yn ein rhoi ni yn sgidiau'r reff... "

Ifan Evans - Rownd a Rownd

pedair ar bymtheg - nineteen
fenga - ifanca
gweithdai - workshops
genod - merched
yn lliwgar - colourful
go iawn - in reality
tyfu lan - to grow up
y genedl - the nation

Difyr ynde? Mi ron i wastad yn meddwl sut oedd dyfarnwr yn teimlo ar ôl gêm, yn enwedig os oedd yna un neu ddau o benderfyniadau anodd wedi cael eu gwneud. Wel mi gaethon ni'r ateb yndo? Anghofio amdano fo a symud ymlaen. Rhywun sy wedi symud ymlaen efo'i gyrfa ydy yr actores Ffion Medi Jones sydd yn actio rhan ‘Dani’ yn Rownd a Rownd. Mi ddechreuodd hi yn y rhan pan oedd hi'n saith oed, ac mae'n rhyfedd meddwl ei bod hi wedi bod yn actio yn un o raglenni mwya poblogaidd S4C ers deuddeg mlynedd a dydy hi ddim yn ugain oed eto! Dyma hi'n dweud wrth Ifan Evans nos Fawrth sut cafodd hi'r rhan yn y lle cyntaf.

Geraint Lloyd –rhan 1 - Dilwyn Morgan

cystadlu - to compete
does gen i ddim - does dim gyda fi
llwydo - to become mouldy
tystysgrif - certificate

"Dydy'r comedïwr Dilwyn Morgan ddim wedi gorfod tyfu fyny o flaen y genedl, diolch i'r drefn! Fo oedd gwestai Geraint Lloyd nos Fawrth ac mi gawn ni glywed yn y clip cynta yma o'r rhaglen pam bod ei 'bickles' o'n broblem... "

Geraint Lloyd-rhan 2 - Dilwyn Morgan

tywyll - dark
cynhesu - twymo
tywydd garw - bad weather
rwtsh - rubbish
trafod - debating
r'on i'n rhyfeddu - I was amazed

…ac ar ôl clywed am ei 'bickles' yn llwydo dan ni'n cael manylion am ei byjamas. Nid yn unig hynny ond dan ni'n cael clywed ychydig am byjamas Geraint Lloyd hefyd. Dipyn bach gormod o fanylion yn fan'na fechgyn...

Iola Wyn - Silian

cwrdd â - cyfarfod efo
rheolwr - manager
byd-enwog - world renowned
brwdfrydig - enthusiastic
eithriadol - exceptional
cyfnod - period(of time)
cyfleoedd - opportunities
sbort - hwyl
mamgu a tadcu - nain a taid
difrifol - serious

Pyjamas gwahanol am bob tymor! Dach chi'n dysgu rhywbeth newydd bob dydd wrth wrando ar Radio Cymru! Dan ni'n mynd i orffen efo sgwrs llawer callach, o raglen Iola Wyn. 'Y Tannau Tawela', sef grŵp o Silian ger Llanbedr Pont Steffan oedd gwestai recordiau archif Iola dydd Mercher. Yn y chwedegau roedden nhw'n canu ac aelodau'r grŵp oedd y ddwy chwaer Ann a Susan a’u ffrind Kitty Lewis. Yn anffodus bu farw Kitty, ond roedd yna syrpreis bach i Ann a Susan yn ystod y sgwrs fel y cawn ni glywed rwan....

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.