« Blaenorol | Hafan | Nesaf »

Pigion Radio Cymru i ddysgwyr - 11 Medi 2012

Categorïau:

Pigion Pigion | 11:05, Dydd Mawrth, 11 Medi 2012

Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith. Beth yw podlediad?

Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

 

Blas - Bwyd plentyndod

swyddogaethau gwraig gweinidog - the duties of a minister's wife
gweinidogion gwâdd - guest ministers
cyfeillion - ffrindiau
cig eidion - beef
ddim o angenrheidrwydd - not necessarily
dw i'n sylweddoli bellach - I realise by now
ddim ar chwarae bach - its no mean feat
mae gen i gywilydd - I'm ashamed
hogan - merch
ymddwyn - to behave

"...blas gwahanol ar y rhaglen 'Blas'. Yn hytrach na chlywed Rhodri a'i griw yn disgrifio bwydydd o bob math, a'i glywed yn blasu'r bwyd, dan ni cael clywed dau o westeion y sioe yn sôn am fwyd eu plentyndod. A dau arbennig iawn oedd yn westai hefyd, sef y cyflwynwraig deledu Daloni Metcalf a’r Arglwydd Dafydd Ellis Thomas. Dyma i chi ran o'r sgwrs... "

Dal i Gredu - Heulwen Haf

harddwch - beauty
Is-reolwraig - undermanager
ar chwal - all over the place
prin y gallwn i - I could hardly
corff ac enaid - body and soul
crefu ar Dduw - pleading with God
y cyflwr - the condition
y mwyafrif - the majority
yn dorcalonnus - heartbreaking
uffern - hell

"Sgwn i os ydy'r Arglwydd Dafydd Elis Thomas yn siopa yn neuadd fwyd Harrods pan mae o'n ymweld â'r Tŷ? Mi fuodd Heulwen Haf yn gweithio yn y siop honno flynyddoedd yn ôl. Hi oedd is-reolwraig y salon harddwch yno. Ond doedd y cyfnod hwnnw ddim yn un hapus iawn iddi hi. Mi gaeth Maldwyn Thomas sgwrs efo hi ar Dal i Gredu ddydd Sul ac mi fuodd hi'n disgrifio cyfnod tywyll iawn yn ei bywyd... "

Y Pla Newydd - Altzheimers

Yn raddol iawn - very gradually
pob dirywiad - every deterioration
ymdopi - to cope
gwasanaethau cymdeithasol - social services
yn feddyliol - mentally
arbenigwr - specialist
bodolaeth - existence
canmoliaeth - praise
anghysondeb cwsg - inconsistent sleep
yn dod i ben (idiomatic) - to cope

"Cwbl ddweda i ydy bod Heulwen yn ffrind i sawl rhaglen ar Radio Cymru ac mae hi wastad yn dod â gwên i'r wyneb. Roedd Heulwen yn sôn yn fan'na am y gofal a'r cariad gaeth hi gan ei theulu, a stori am ofal a chariad sy gynnon ni nesa hefyd. Mi roedd dydd Mercher yn 'ddiwrnod gofalu' ar Radio Cymru, efo sawl rhaglen yn rhoi sylw i wahanol fathau o ofalu. Mae Beti George yn cyflwyno cyfres newydd sy’n edrych ar y “dementia” neu “altzheimers” ac yn y rhaglen gyntaf mae hi’n siarad efo gofalwyr - gofalwyr proffesiynol a phobol sy’n gofalu am aelodau o’r teulu. Yn y clip yma mae Menna o Landwrog yn sôn am ofalu am ei gŵr, Caredig Davies. "

Nia - Bugail y Stryd

arbed - to save
gwirfoddoli - to volunteer
bugail - shepherd
oriau mân y bore - early hours of the morning
mas - allan
llawn brwdfrydedd - full of enthusiasm
strwythur - structure
gwahaniaeth - difference
cydnabod - to acknowledge
trafod - to discuss

"Wyddoch chi bod gofalwyr yn arbed dros pedwar biliwn o bunnoedd i’r wlad. Diolch amdanyn nhw ynde, maen nhw'n haeddu pob cefnogaeth. Dw i'n siŵr bod Eurwen Richards o Benybont ar Ogwr yr arbed llawer o arian i'r wlad hefyd. Mae hi'n gwirfoddoli fel Bugail y Stryd ym Mhenybont ac fel rhan o wythnos gofalu Radio Cymru mi ofynodd Nia Roberts iddi hi be yn union mae Bugail y Stryd yn ei wneud? "

Eleri Sion - Treialon cŵn defaid

yn draddodiadol - traditionally
y brif gystadleuaeth - the main competition
ar y brig - at the top
pencampwr - champion
yn ddiweddarach - later on
chwibanu - to whistle
corlan - sheep pen
gorchymyn - command
denu - to attract
mis mêl - honeymoon

"Ac o un bugail i fugail arall rwan, ond bugail go iawn tro'ma. Wedi dweud hynny tydy Meirion Owen ddim yn rhywun basech chi'n ei alw'n fugail normal. Fo ydy cadeirydd y Treialon Cŵn Defaid Rhyngwladol sydd yn cael eu cynnal ym Mro Morgannwg y penwythnos yma. Yn ogystal a bod yn enwog ym myd y cŵn defaid, mae Meirion hefyd yn enwog am hyfforddi hwyaid ar gyfer y sioe boblogaidd “Quack Pack” – hwyaid sy’n gweithio fel cwn defaid! Mi gaeth Elri Sion sgwrs efo fo nos Fawrth... "

Dewi Llwyd - Alun Elidir

cyfeirio at - referring to
anghyffredin - unusual
pwyllgor - committee
cadw'r addewid - to keep the promise
cytundeb - contract
chwyldro - revolution
annog - to encourage
benthyg - to borrow
sefyllfa gyllidol - finacial situation
elw - profit

Bugail, cŵn defaid, hwyaid…Dw i'm yn cofio'r tro diwetha i ffermio gael gymaint o sylw yn y Podlediad. Be am gario mlaen efo'r thema felly a gwrando ar ran o sgwrs Dewi Llwyd efo'r actor sy wedi troi'n ffermwr - Alun Elidir. Fo oedd gwestai penblwydd Dewi ac fel y clywon ni - doedd bod yn ffermwr ddim yn rhan o'i gynlluniau gwreiddiol...

Daf a Sarra - Cân y Babis

Rhodd Enlli - Enlli's gift
dymuno'r gorau - wishing the best
Aur - gold
pencampwyr - champions

"Mi roedd na newid bach i raglen Daf a Caryl wythnos diwetha - Daf a Sarra oedd gynnon ni, efo Sarra Elgan yn cadw cwmni i mi tra bod Caryl ar ei gwyliau. Ond roedd hi'n ddechrau mis newydd ac mae na un peth sydd ddim yn newid yn y rhaglen - dyma amser cân y babis. Ac i gyfarch babis mis Awst mi ddoth Carwyn Ellis, o’r grwp “Colorama” i’r stiwdio i ganu’n fyw fore Llun. Mi roedd un o'r babis yn dod o o Brasil, ac mi roedd llu o enwau hyfryd ar y merched yn arbennig. Gwrandwch am Nanw, Beca, Cadi, Nel a Rhodd Enlli. Enwau gwych ynde? Felly dyma gân babis bach mis Awst - mwynhewch. "

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.