« Blaenorol | Hafan | Nesaf »

Pigion Radio Cymru i ddysgwyr - 30 Awst 2012

Categorïau:

Pigion Pigion | 11:43, Dydd Iau, 30 Awst 2012

Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith. Beth yw podlediad?

Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

 

Dewi Llwyd - Penblwydd

cyflwyno - to present
anwybyddu - to ignore
traddodiad - tradition
bygythiol - threatening
sgiliau cerddorol - musical skills
cur pen - pen tost
anghenfil - monster

"…efo cyfarchion penblwydd i'r canwr Geraint Lovgreen ac hefyd i'w ferch Mari Lovgreen sy'n cyflwyno rhaglenni ar S4C. Mi roedd y ddau'n dathlu eu penblwydd ar yr un diwrnod - dydd Sadwrn diwetha. Nhw oedd gwesteion penblwydd rhaglen Dewi Llwyd ddydd Sul, ond efo Dewi ar ei wyliau, Aled ap Dafydd oedd yn sgwrsio eo nhw. Fyddan nhw'n cael parti eleni felly? "

Geraint Lovgreen a’r Enw’r Gan - Gwyneth Glyn

hwylio - to sail
yn gyfarwydd efo - familiar with
alltudwyd - was exiled
gorfodi - to enforce
tyndra - tension
cynefin - familiar territory
ysgafnder - lightness
hiraethu - to feel nostalgic
naws - essence
yn y lleddf - in the minor key

"Dyna be ydy parti penblwydd ynde? Os oedd gan Geraint gur pen ar ôl y parti mi roedd o wedi gwella digon i gyflwyno'r rhaglen gynta cyfres newydd o 'Geraint Lovgreen a'r Enw'r Gân'. Dyma lle mae cantorion yn esbonio 'chydig am enwau'r caneuon maen nhw'n eu canu. Yn y rhaglen hon mi glywon ni Gwyneth Glyn yn sôn am y gân ‘Hwylio Heno’ sef hanes Elis Wiliams yn hwylio ar y Mimosa i Batagonia yn Mil Wyth Chwe Phump. "

Rhiniog - Myfyr Isaac

digonedd - plenty
hynny a fu - that's what happened
pres - arian
digartref - homeless
profiad - experience
olwyn - wheel
ystyried - to consider
dod gartref - dwad adre

"Ac mae teithio a chanu yn dod at ei gilydd yn y clip nesa hefyd. Y cerddor Myfyr Isaac oedd yn sgwrsio efo Huw Stephens ar Rhiniog yr wythnos yma. Dyma Myfyr yn dweud dipyn o hanes taith gaeth o i Amsterdam i berfformio efo'r band ‘Smoke Stack’ ers stalwm. Fel cawn ni glywed aeth pethau ddim cweit fel oedd o wedi gobeitho... "

Daf a Caryl - Iwan Lewis

clasurol - classical
saethu - to shoot
bywyd cyffrous - exciting life
dy farn di - your opinion
prif ran - main part
croesgraen - against the grain
ar daith - on tour

"Ew, dw i'n siwr bod Caryl Parry Jones yn gwrando'n astud ar y rhaglen yna! Mae hi'n briod efo Myfyr, neu Mr Myf fel mae hi'n ei alw fo ar raglen Daf a Caryl. Ac ar y rhaglen ddydd Mawrth mi gaethon ni gwmni cerddor arall - ond o'r byd clasurol y tro hwn. Mae Iwan Lewis yn actor yn ogystal a bod yn ganwr, ac wedi cymryd rhan yn y ffilm Les Miserable. Fel y clywch, mae Caryl yn gwybod popeth sy 'na i'w wybod am Les Mis... "

Blas - Cig ceffyl

Chwyldro Ffrengig - French Revolution
cig ceffyl - horse meat
oglau - smell
yn frau - tender
arferol - usual
cig eidion - beef
toddi - to melt
cig carw - venison

"Ia Courgette, da ynde? Stori am y Chwyldro Ffrengig oedd yn Les Miserable wrth gwrs, ac mae'n debyg y byddai'n cymryd chwyldro i wneud i ni yng Nghymru ddilyn esiampl y Ffrancwyr a bwyta cig ceffyl. Mi aeth Rhodri Ogwen Williams a Nia Mair at banel profi y rhaglen 'Blas' i weld be oedd eu barn nhw am stecen cig cig ceffyl "

Erwyd ar Grwydr - Eleri Davies

arallgyfeirio - to diversify
ar y fath ddiwrnod - on such a day
cryn dipyn - quite a loy
godro - to milk
rhwydd - easy
ieuenctid - youth
adeiladwyr a thrydanwyr - builders and electricians
mewn cysylltiad - in contact
poblog - populous
cyfleusterau - facilities

"Ella dylai ein ffermwyr ni yng Nghymru arallgyfeirio a dechrau gwerthu cig ceffyl. Roedd o i'w weld yn reit boblogaidd yn doedd? Un ffermwraig sydd yn arallgyfeirio ydy Eleri Davies sydd yn ffermio yn Llanfair Clydogau ger Llanbedr Pont Steffan, neu Llambed. Mae Erwyd Howells yn mynd ar daith o gwmpas cefn gwlad Cymru ac yn siarad efo'r bobol leol. Yr wythnos diwetha buodd o'n siarad efo Eleri Davies, a dyma ni'n cael cipolwg bach ar fywyd y rhan yma o gefn gwlad Cymru... "

Nia Roberts - Tudur Owen

argraff - impression
cyngerdd mawreddog - grand concert
aros yn y cof - to stay in the memory
llwyfan - stage
cynnwrf - excitement
cae ŷd yn y gwynt - a corn field in the wind
dawn naturiol - natural talent
uniaethu - to empathise
yn gyfarwydd - familiar
creu delweddau - to create images

"Un oedd yn nabod pobol cefn gwlad Cymru i'r dim oedd yr actor Charles Williams. Roedd gan Charles hiwmor arbennig iawn hefyd. Ei weld o yn gwneud i bobol Ynys Môn rowlio chwerthin oedd yn gyfrifol am benderfyniad Tudur Owen i fod yn gomediwr. Dyma fo'n dweud yr hanes wrth Nia Roberts... "

Daniel Glyn - Rufus Mufasa

Gŵyl Caeredin - Edinburgh Festival
yn orlawn - over-capacity
y gair wedi lledaenu - the word has spread
menywod - merched
llefain - crio
sefyllfa - situation
anhygoel - incredible
so fi'n - dw i ddim
stwr - a row
parch - respect
"Ac mae Tudur Owen wrth gwrs wedi perfformio y tu allan i Gymru yn ogystal. Mi gafodd o lwyddiant rai blynyddoedd yn ôl yng Ngwyl Caeredin efo'i sioe un dyn. Ar raglen Daniel Glyn nos Fercher mi glywon ni gan gomediwr arall o Gymru sy'n trio gwneud enw i'w hunan yng Nghaeredin. Ruth Evans ydy ei henw hi ond Mae hi'n perfformio efo'r enw Rufus Musafa. Mi gaeth ???? air efo hi yn union cyn iddi fynd ar y llwyfan... "

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.