Archifau Gorffennaf 2012

Manylu - Holi Defnyddwyr Ifanc

Categorïau:

Criw Manylu Criw Manylu | 09:48, Dydd Llun, 30 Gorffennaf 2012

Sylwadau (0)

Mae 12% o blant dan 15 oed yng Nghymru yn cymryd canabis.

Bydd Manylu ar Radio Cymru heno yn siarad â dau fachgen wnaeth gychwyn ei ysmygu pan oedden nhw yn 12 oed. Maen nhw dal i’w gymryd flynyddoedd wedyn.

Yn ôl ymchwil diweddar, mae traean sy’n ei gymryd yn credu nad ydy’n gwneud drwg o gwbl i’w iechyd. Ond yn ôl Sefydliad Ysgyfaint Prydain, y gwir ydy fod y risg o gael canser drwy ysmygu canabis 20 gwaith yn uwch o’i gymharu ag ysmygu tybaco yn unig.

Yn ôl y bechgyn sy’n siarad â’r rhaglen, mae’n bosib ei brynu mewn rhai ysgolion - gan ddisgyblion eraill. Mae 'na nifer yn ei gymryd yn ystod oriau addysg, hefyd, meddant nhw. Mae'r pryder am yr effaith tymor hir ar eu hiechyd – yn gorfforol ac yn feddyliol - yn cynyddu ymysg rhai sydd yn gweithio yn y maes.

Holi defnyddwyr ifanc – Manylu – gyda Anna-Marie Robinson, ar BBC Radio Cymru, nos Lun am 1803pm.

Dewi Llwyd yn holi Fflur Dafydd

Categorïau:

Dewi Llwyd Dewi Llwyd | 11:28, Dydd Sul, 29 Gorffennaf 2012

Sylwadau (0)

Yr awdur a'r gantores Fflur Dafydd oedd gwestai Dewi fore Sul Gorffennaf 29ain. Fel un sy'n dathlu ei phenblwydd ar Awst 1af mae hi'n aml iawn yn cael dathlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol. 

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you're reading via RSS, you'll need to visit the blog to access this content.

Pigion Radio Cymru i ddysgwyr - 25 Gorffennaf 2012

Categorïau:

Pigion Pigion | 12:00, Dydd Mercher, 25 Gorffennaf 2012

Sylwadau (0)

Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith. Beth yw podlediad?

Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

 

Darllen gweddill y cofnod

Pigion Radio Cymru i ddysgwyr - 20 Gorffennaf 2012

Categorïau:

Pigion Pigion | 11:10, Dydd Llun, 23 Gorffennaf 2012

Sylwadau (0)

Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith. Beth yw podlediad?

Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

 

 

Darllen gweddill y cofnod

Dewi Llwyd yn holi David Davies

Categorïau:

Dewi Llwyd Dewi Llwyd | 18:36, Dydd Sul, 22 Gorffennaf 2012

Sylwadau (0)

Aelod Seneddol Mynwy, David Davies sy'n dathlu ei benblwydd yr wythnos hon oedd gwestai Dewi fore Sul 22.07.12. Yn ogystal â bod yn dad i dri o blant ac yn brysur yn San Steffan, mae'n cael cyfle i fwynhau plismona, bocsio a dawnsio salsa yn ei amser hamdden! 

 

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you're reading via RSS, you'll need to visit the blog to access this content.

Dewi Llwyd yn holi Emlyn Gomer

Categorïau:

Dewi Llwyd Dewi Llwyd | 18:10, Dydd Sul, 15 Gorffennaf 2012

Sylwadau (0)

Cyn dathlu ei benblwydd yr wythnos hon yr actor, sgriptiwr, cerddor a'r cerddwr Emlyn Gomer oedd gwestai Dewi Llwyd fore Sul 15.07.12

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you're reading via RSS, you'll need to visit the blog to access this content.

Pigion Radio Cymru i ddysgwyr - 04 Gorffennaf 2012

Categorïau:

Pigion Pigion | 15:40, Dydd Llun, 9 Gorffennaf 2012

Sylwadau (0)

Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith. Beth yw podlediad?

Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

 

 

Darllen gweddill y cofnod

Manylu: Faniau tân: Bywydau mewn peryg?

Categorïau:

Criw Manylu Criw Manylu | 11:51, Dydd Llun, 9 Gorffennaf 2012

Sylwadau (0)

Mae penderfyniad Gwasanaeth Tân y Canolbarth a’r Gorllewin i brynu 16 o faniau newydd i gymryd lle rhai injanau tân traddodiadol yn rhoi bywydau mewn peryg, yn ôl undeb y ddiffoddwyr tân.

Ym marn yr FBU (Fire Brigades Union) ceisio arbed costau mae’r Gwasanaeth Tân, ond mae’r penaethiaid yn dweud mai moderneiddio yw eu bwriad.

Maen nhw’n mynnu y bydd y cerbydau newydd yn cynnig ffyrdd modern ac effeithiol o ddiffodd tanau ac y byddan nhw’n medru cyrraedd mannau gwledig, na fyddai peiriannau mwy yn medru gwneud.

Ond pa mor effeithiol yw’r faniau mewn gwirionedd, ac a ydy Gwasanaeth Tân y Canolbarth a’r Gorllewin mewn peryg o losgi eu bysedd?

Manylu gyda Ioan Wyn Evans am 6 o’r gloch heno ar BBC Radio Cymru.

 

Dewi Llwyd yn holi Hywel Gwynfryn

Categorïau:

Dewi Llwyd Dewi Llwyd | 15:48, Dydd Sul, 8 Gorffennaf 2012

Sylwadau (0)

Cyn dathlu ei benblwydd yn 70 oed yr wythnos hon, y darlledwr bytholwyrdd  Hywel Gwynfryn oedd gwestai penblwydd Dewi fore Sul 08.07.12.

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you're reading via RSS, you'll need to visit the blog to access this content.

Manylu: Tennis yng Nghymru

Categorïau:

Criw Manylu Criw Manylu | 16:16, Dydd Llun, 2 Gorffennaf 2012

Sylwadau (0)

Wythnos yma bydd pencampwriaeth Wimbledon yn cyrraedd uchafbwynt. Ond oes 'na ddigon yn cael ei wneud i ddatblygu'r gamp yng Nghymru?

 

Cymro, yr uwchgapten Walter Wingfield o Riwabon ger Wrecsam oedd sylfaenydd tennis lawnt.  Mi wnaeth roi patent ar y gêm yn 1874. Ond tydi Cymru heb weld seren fawr yn llwyddo ar y cwrt tennis.

 

Mae pum can mil yn cael ei wario yn flynyddol gan Tennis Cymru, y corff sy’n gyfrifol am ddatblygiad y gamp. Mi fydd Manylu yn clywed gan rai clybiau llawr gwlad sy’n cwestiynau a ydi’r arian yn mynd i’r mannau cywir.

 

Bydd y rhaglen hefyd yn holi chwaraewyr addawol y dyfodol, a’n datgelu canlyniad ymchwil i ddarpariaeth tennis yr awdurdodau lleol.

 

Manylu, gyda Glesni Jones, nos Lun 2il o Orffennaf am 6.03pm ar BBC Radio Cymru.

Cân Babis Mis Mehefin gan Al Lewis

Categorïau:

Criw Dafydd a Caryl Criw Dafydd a Caryl | 10:03, Dydd Llun, 2 Gorffennaf 2012

Sylwadau (0)

Dyma'r gân gan Al Lewis yn arbennig i fabanod Mis Mehefin.

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you're reading via RSS, you'll need to visit the blog to access this content.

Cofiwch gysylltu â Dafydd a Caryl os am sicrhau fod enw aelod diweddara'r teulu neu fabi i ffrind yng nghan "Babis mis Gorffennaf!"

Dewi Llwyd yn holi Elfed Roberts

Categorïau:

Dewi Llwyd Dewi Llwyd | 15:13, Dydd Sul, 1 Gorffennaf 2012

Sylwadau (0)

Prif weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol Elfed Roberts oedd gwestai penblwydd Dewi fore Sul 01.07.12. Mewn cyfnod prysur iawn iddo, mis cyn prifwyl Bro Morgannwg mae gan Elfed Roberts gynlluniau dadleuol ar gyfer yr hyn yr hoffai weld yn Eisteddfodau'r dyfodol.

 

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you're reading via RSS, you'll need to visit the blog to access this content.

 

 

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.