iPlayer Radio What's New?

Darllen y cofnodion diweddaraf

 1. Caerdydd v Ipswich

  Dydd Gwener 24 Hydref 2014, 13:32

  Glyn Griffiths Glyn Griffiths Blogiwr Ar y Marc

  Faint o newid nae rheolwr newydd yn ei wneud i berfformiadau tim?

  Roeddwn i yn Stadiwm Dinas Caerdydd nos Fawrth, a rhaid dweud fod yna awyrgylch bositif ac awch am y gêm yn ysbryd cefnogwyr Dinas Caerdydd.

  Yn dilyn siom Ole Gunnar Solskaer, penodwyd Russell Slade yn rheolwr, gyda nifer o bobol yn gofyn pwy, gan ddechrau dyfynnu caneuon gan y grŵp pop Slade,- am mai dyna'r unig beth oeddynt yn gwybod am gyfenw’r rheolwr newydd mae’n debyg.

  Ond, dwy gêm a dwy fuddugoliaeth. Y gyntaf adref i Nottingham Forest y Sadwrn diwethaf, ac yna ganol wythnos yn erbyn Ipswich.

  Roedd gobeithion Ipswich yn debygol o fod yn uchel cyn y gêm, yn enwedig o feddwl nad yw Caerdydd heb eu curo yng Nghymru ers 2007.

  Ond stori wahanol oedd hi ar y cae.

  Er i'r ymwelwyr fynd ar y blaen ar ôl rhyw hanner awr, daeth Caerdydd yn gyfartal o fewn llai na deng munud, cyn rheoli'r ail hanner yn gyfan gwbl a sgorio ddwy gol arall.

  Mae’r ddwy fuddugoliaeth yma wedi codi’r Adar Gleision, ( ‘We’ll always be blue’ - ie mi wnes i ddysgu'r caneuon) i'r degfed safle, ac fe all buddugoliaeth arall, oddi cartref y Sadwrn yma, yn Millwall, sydd ond wedi ennill tair gem hyd yn hyn, weld Caerdydd yn dod yn agos iawn...

  Darllen mwy ynglŷn â Caerdydd v Ipswich

 2. Digwyddiadau Radio Cymru 24 Hydref - 7 Tachwedd

  Dydd Gwener 24 Hydref 2014, 11:02

   Digwyddiadau Digwyddiadau

  Digwyddiadau yn Nolwyddelan, Tregaron a Felindre heddiw!

   

  Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

   

  http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

   

   

  Dydd Gwener 24 Hydref – Dydd Sul 26 Hydref

  Gwledd Gwrw Dolwyddelan

   

  Dydd Gwener 24 Hydref

  09.15

  Eisteddfod Ysgol Tregaron
  Neuadd y Campws Uwchradd Ysgol Tregaron
  Os yn gyn-ddisgbyl - beth am ddod yn lliw eich tŷ?  Aeron - gwyrdd/ Teifi - glas/Ystwyth – coch

   

  13.00 a 18.00

  Eisteddfod Gadeiriol Felindre, ger Abertawe

   

  19.00

  Pregeth Diolchgarwch gyda’r Parch Huw John Hughes

  Capel Llwyndyrus

  Gwneir casgliad at achoson da.

   

  19.30

  ‘Mae Newid yn Chenj’

  Neuadd y Pentref, Llanystumdwy

  £3 a £1 i blant

  Elw at Cwmni Drama

  Drama hwyliog gan William Owen.

   

  19.30

  Cyngerdd

  Neuadd Cymuned, Talsarnau

  Gyda Pharti...

  Darllen mwy ynglŷn â Digwyddiadau Radio Cymru 24 Hydref - 7 Tachwedd

 3. Dan Y Wenallt - Blog Ynyr Williams

  Dydd Mawrth 21 Hydref 2014, 14:41

   Newyddion Newyddion

  Ynyr Williams yw cynhyrchydd y gyfres Pobol y Cwm, sydd yn dathlu ei phen-blwydd yn 40 eleni. Yma mae’n trafod cynhyrchiad drama radio y mae ef a chast y rhaglen wedi bod yn ymwneud ag ef - un sydd hefyd yn nodi carreg filltir bwysig arall i Gymru, sef canmlwyddiant geni Dylan Thomas.

  Mi o’n i’n sgwrsio hefo Inga Burrows, artist preswyl Pobol y Cwm, un diwrnod ym mis Chwefror, a dyma hi’n digwydd sôn pa mor wych fyddai hi petai ein cast, yn ystod canmlwyddiant Dylan Thomas, yn perfformio’r lleisiau yn fersiwn Gymraeg Under Milk Wood. Wow, meddyliais i, roedd hynny’n gwneud cymaint o synnwyr, gan mai UMW mae’n debyg oedd yr opera sebon gyntaf a ’sgrifennwyd erioed! Mae hefyd yn flwyddyn dathlu pen-blwydd Pobol y Cwm yn 40 oed ac fe yrrodd y syniad fi ar daith emosiynol - yn bersonol ac yn broffesiynol.

  Ro’n i’n gwybod bod Radio Cymru wedi comisiynu drama am Dylan yn Fern Hill i'w darlledu yn yr Hydref, ond doeddwn i ddim yn siŵr beth arall oedd BBC Cymru am ei wneud yn Gymraeg. Ro’n i hefyd yn gwybod bod addasiad newydd Cymraeg T James Jones o UMW yn un ffantastig - ac yn un oedd angen ei roi ar gôf a chadw ar gyfer y dyfodol; ro’n i hefyd eisiau cyhoeddusrwydd...

  Darllen mwy ynglŷn â Dan Y Wenallt - Blog Ynyr Williams

 4. Geirfa Podlediad Pigion i Ddysgwyr - Hydref 21, 2014

  Dydd Mawrth 21 Hydref 2014, 11:12

   Pigion Pigion

  Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

  Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

   

  Dylan Jones - Ralio

  cyflwyno - to present
  tad-cu - taid
  fel yr andros (idiom) - very quickly
  rhyw wefr ryfeddol - an amazing thrill
  ddim yn swyddogol - not officially
  trwydded yrru - driving license
  sdim clem - no idea
  cynhyrchu - to produce
  rhaglen ddogfen - documentary
  y gyfres - the series

  ...efo ceir Rasio. Ond ddim Formula 1. Na, rhywbeth llawer mwy diddorol - ralio ceir. Os dach chi wedi bod yn gwylio'r rhaglen Ralio ar S4C mi fyddwch chi'n nabod...

  Darllen mwy ynglŷn â Geirfa Podlediad Pigion i Ddysgwyr - Hydref 21, 2014

 5. Cast Pobol y Cwm i berfformio 'Dan y Wenallt'

  Dydd Gwener 17 Hydref 2014, 10:26

   Newyddion Newyddion

  Bydd actorion y gyfres Pobol y Cwm i’w clywed mewn cynhyrchiad o Dan y Wenallt - sef addasiad newydd T James Jones o’r ddrama radio enwog Under Milk Wood - ar BBC Radio Cymru i nodi canmlwyddiant geni Dylan Thomas.

  Darlledir y cynhyrchiad arbennig am ddeg o’r gloch fore Llun, Hydref 27ain, union gan mlynedd ers geni Dylan, ac mae’r achlysur hefyd yn rhan o ddathliadau pen-blwydd Pobol y Cwm yn ddeugain oed eleni.

  Mae’r addasiad Dan y Wenallt yn ddrama am gymeriadau mewn tref ddychmygol, wedi’i chreu yn arbennig ar gyfer y lleisiau amrywiol sy'n ymddangos ynddi. Ynyr Williams, cynhyrchydd...

  Darllen mwy ynglŷn â Cast Pobol y Cwm i berfformio 'Dan y Wenallt'

 6. Ar Y Marc: Cymru a Rowndiau Rhagbrofol Ewro 2016

  Dydd Gwener 17 Hydref 2014, 09:17

  Glyn Griffiths Glyn Griffiths Blogiwr Ar y Marc

  Mae’n dipyn o amser ers i ni weld Cymru ar ben eu grŵp mewn cystadleuaeth ryngwladol. Ond, yn dilyn tair gem agoriadol yn rowndiau rhagbrofol Ewro 2016 dyna yn union be’ sy’ wedi digwydd.

  Dyma yn wir y dechrau gorau i Gymru ei gael ers pan oedd i Mark Hughes yn rheolwr yn ôl yn 2004, pan welwyd rhediad yn ennill y pedair gêm agoriadol. Ond roedd ail hanner yr ymgyrch o dan Hughes llawer mwy anodd gyda Chymru, yn y diwedd, yn colli cyfle yn y gemau ail gyfle i Rwsia.

  Ond mae Chris Coleman yn prysur ddatblygu fel rheolwr rhyngwladol ac mae chwaraewyr profiadol yn y garfan bresennol sy...

  Darllen mwy ynglŷn â Ar Y Marc: Cymru a Rowndiau Rhagbrofol Ewro 2016

 7. Byd Iolo: Ffair Adar Rutland Water

  Dydd Iau 16 Hydref 2014, 14:28

  Iolo Williams Iolo Williams

  Mae Rutland Water wedi ei leoli ychydig filltiroedd i'r de-ddwyrain o Gaerlŷr ac ers 1989, mae wedi denu degau o filoedd o naturiaethwyr pob mis Awst i'r ffair adar blynyddol. 
  Mae'r ffair fel cymysgedd o'r Eisteddfod Genedlaethol a'r Sioe Amaethyddol Frenhinol i unrhyw un sydd â diddordeb ym myd natur.  Fe'i sefydlwyd yn wreiddiol ar gyfer adarwyr ond erbyn heddiw, mae diddordebau naturiol o bob lliw a llun yn cael eu cynrychioli yno.
  Roedd hi'n syndod i mi i weld faint o Gymry Cymraeg sy'n mynychu'r ffair pob blwyddyn, rhai fel Kelvin Jones o'r BTO yn wynebau cyfarwydd iawn i wrandawyr Radio...

  Darllen mwy ynglŷn â Byd Iolo: Ffair Adar Rutland Water

 8. Digwyddiadur Radio Cymru 15-31 Hydref 2014

  Dydd Mercher 15 Hydref 2014, 13:04

   Digwyddiadau Digwyddiadau

  Digwyddiadau yn Creuddyn, Tregarth a Felinfach heddiw!

   

  Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

   

  http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

   

   

   

  Dydd Mercher 15 Hydref...

  Darllen mwy ynglŷn â Digwyddiadur Radio Cymru 15-31 Hydref 2014

 9. Geirfa Podlediad Pigion i Ddysgwyr: Hydref 15, 2014

  Dydd Mercher 15 Hydref 2014, 11:09

   Pigion Pigion

  Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

  Dan yr Wyneb - Rhoi aren 

  aren - kidney
  llawdriniaeth - surgery
  ddim yn ymwybodol - unaware
  meddygon - doctors
  anymarferoldeb - inpracticality
  chwaer ieuenga - younger sister
  unrhyw amheuon - any doubts
  dewr - brave
  fawr ddim o gyngor - hardly any advice
  yn galonogol - heartening 

  ...Menna Medi yn sôn wrth Dylan Iorwerth am yr adeg pan oedd ei chwaer hi, Olwen, angen aren newydd, ar ôl iddi fod ar beiriant dialysis am dair blynedd. Roedd rhaid i'r aren ddod gan aelod o'r teulu ac fel y cawn ni glywed roedd teulu mawr gan Olwen. Menna gafodd ei dewis i gael y...

  Darllen mwy ynglŷn â Geirfa Podlediad Pigion i Ddysgwyr: Hydref 15, 2014

 10. Byd Iolo: Rhiannon Bevan

  Dydd Mercher 15 Hydref 2014, 11:01

  Iolo Williams Iolo Williams

  Braf yw cael cyfweld a merch ifanc sy'n dechrau ar ei gyrfa ym myd cadwraeth. Mae Rhiannon yn byw yn Abertawe ac yn gweithio yn swyddfa Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru yn Nhondu ger Penybont-ar-Ogwr.

  Yn ddyddiol, mae'n ceisio sicrhau bod y cyhoedd yn gwerthfawrogi a diogelu ein dyfroedd o afonydd i neintydd, llynnoedd a phyllau. Dros yr haf, fodd bynnag, dechreuodd arwain teithiau tywys o amgylch gwarchodfa Parc Slip trwy gyfrwng y Gymraeg. Er nad oedd hi'n sicr y byddai unrhyw un yn dod, ar y noson gyntaf, daeth dros ugain o bobol ac ers hynny, mae'r niferoedd wedi parhau...

  Darllen mwy ynglŷn â Byd Iolo: Rhiannon Bevan

Ynglŷn â’r blog

Mae Blog Radio Cymru yn cynnwys newyddion, gwybodaeth am raglenni, cyflwynwyr a lluniau.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Podlediadau

Podlediadau Radio Cymru Mae Radio Cymru nawr yn cynnig dewis ehangach o bodlediadau.

Podlediadau Radio Cymru

Dilyn Radio Cymru

Dilynwch BBC Radio Cymru (@bbcradiocymru) ar Twitter neu ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf am raglenni a dolenni diddorol.

Radio Cymru ar Twitter

Radio Cymru ar Facebook