iPlayer Radio What's New?

Darllen y cofnodion diweddaraf

  Cofnod arbennig

 • Awst y 4ydd

  Ar Awst y 4ydd 2014 fe fydd hi'n 100 mlynedd ers dechra’r Rhyfel Mawr, ac i gofnodi hyn mae Radio Cymru yn edrych am bobol ifanc sydd rwng yr oedran o 18 i 25 mlwydd oed, sef oed byddai bechgyn wedi cofrestru gyda’r fyddin i frwydro yn y Rhyfel Byd 1af.

  Darllen mwy ynglŷn â Awst y 4ydd

 1. Geirfa Podlediad Pigion i Ddysgwyr - Gorffennaf 22, 2014

  Dydd Mawrth 22 Gorffenaf 2014, 15:01

   Pigion Pigion

  Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

  Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

   

  Post Cyntaf - Gerallt Lloyd Owen

  beirdd - poets
  Yr Arwisgiad - The Investiture
  talu teyrnged i - to pay tribute to
  cerdd dafod - poetry
  cerddi'r cywilydd - The poems of shame
  proffwyd - prophet
  llwgr - corrupt
  pigo cydwybod - to prick the concience
  egwyddorion - principles
  sylwadau - comments

  ... y newyddion trist am farwolaeth un o feirdd mwya Cymru, Gerallt Lloyd Owen. Daeth pobl Cymru i nabod Gerallt yn gynta pan enillodd o gadair Eisteddfod yr Urdd ym Mil Naw Chwe Naw efo cerdd wleidyddol m yr Arwisgiad. Roedd o wedi ennill cadair yr Urdd ddwywaith cyn hynny ac aeth ymlaen i ennill cadair yr Eisteddfod Genelaethol deirgwaith. Buodd Dafydd Islwyn a Tudur Dylan yn talu teyrnged i Gerallt ar Post Cyntaf ddydd Mercher...

   

  Dei Tomos - Rhyfel Byd Cyntaf

  gwrthwynebu’r rhyfel - opposing the war
  Y Blaid Lafur Annibynnol - The Independent Labour Party
  adnabyddus - reckognisable
  yn weddol eithafol - quite extreme
  unrhyw gyfaddawd - any compromise
  pwysigrwydd cenedlaethol - national importance
  camymddwyn - misbehaviour
  carcharu - to imprison
  gwrthwynebydd...

  Darllen mwy ynglŷn â Geirfa Podlediad Pigion i Ddysgwyr - Gorffennaf 22, 2014

 2. Digwyddiadur Radio Cymru 21 Gorffennaf - 31 Awst

  Dydd Llun 21 Gorffenaf 2014, 12:15

   Digwyddiadau Digwyddiadau

  Digwyddiadau yn Aberystwyth, Abergwaun a Llanystumdwy heddiw!

   

  Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

   

  http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

   

   

  Dydd Mercher 16 Gorffennaf – Dydd Gwener 1 Awst

   

  Arddangosfa arbennig Y Môr

  Canolfan y Morlan, Aberystwyth

   

  Dydd Sadwrn 19 Gorffennaf – Dydd Mercher 30 Gorffennaf

   

  Gwyl Gerdd Ryngwladol Abergwaun

  Amrwy leoliadau

  Tocynnau drwy ffonio 0844 8700 887

  Gyda rhaglen lawn o gyngherddau a pherfformiadau gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, Sinfonia Cymru,  Cerddorfa Ieuenctid Cymru a llawer mwy.

   

  Dydd Llun 21 Gorffennaf – Dydd Sadwrn 26 Gorffennaf

   

  Cwrs ‘Throwing Voices: Writing Beyond the Self’

  Ty Newydd, Llanystumdwy

   

  Dydd Llun 21 Gorffennaf

   

  09.00

  Cynllun Chwarae Haf...

  Darllen mwy ynglŷn â Digwyddiadur Radio Cymru 21 Gorffennaf - 31 Awst

 3. Digwyddiadur Radio Cymru 18 Gorffennaf - 1 Awst

  Dydd Gwener 18 Gorffenaf 2014, 11:27

   Digwyddiadau Digwyddiadau

  Digwyddiadau yng Nghaernarfon, Dolgellau a Abertawe heddiw a thros y penwythnos!

   

  Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

   

  http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

   

   

  Dydd Mercher 16 Gorffennaf – Dydd Gwener 1 Awst

   

  Arddangosfa arbennig Y Môr

  Canolfan y Morlan, Aberystwyth

   

  Dydd Iau 17 Gorffennaf – Dydd Sul 20 Gorffennaf

   

  Gwyl Arall

  Caernarfon

  Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01286 674631.

   

  Dydd Gwener 18 Gorffennaf – Dydd Sul 20 Gorffennaf

   

  Sesiwn Fawr Dolgellau yn dathlu 20!

   

  Dydd Gwener 18 Gorffennaf

   

  18.30

  Penwythnos Cymraeg a dwyieithog gan Menna Elfyn

  Canolfan Dylan, Abertawe

   

  19.00

  Ffilm – ‘Under Milk Wood’

  Canolfan Ostreme, Mumbles

  Tocynnau drwy ffonio 01792 361012

  Gyda perfformiad gan gwmni theatr Lighthouse...

  Darllen mwy ynglŷn â Digwyddiadur Radio Cymru 18 Gorffennaf - 1 Awst

 4. Awst y 4ydd

  Dydd Iau 17 Gorffenaf 2014, 13:12

   Newyddion Newyddion

  Ar Awst y 4ydd 2014 fe fydd hi'n 100 mlynedd ers dechra’r Rhyfel Mawr, ac i gofnodi hyn mae Radio Cymru yn edrych am bobol ifanc sydd rwng yr oedran o 18 i 25 mlwydd oed, sef oed byddai bechgyn wedi cofrestru gyda’r fyddin i frwydro yn y Rhyfel Byd 1af.

  Gofynnwn i chi recordio pytiau o'ch bywyd chi heddiw, a hynny ar y 4ydd o Awst ar eich ffonau symudol. Yr ydyn ni eisiau i chi recordio 4 darn, rhyw 2 funud o hyd, yn son lle ydych chi a beth yr ydych chi’n gwneud, i gael dipyn o flas o’ch bywydau chi heddiw wedi ei recordio dros gyfnod o 24 awr.

  Yr ydyn yn edrych am drawstoriad o bobol...

  Darllen mwy ynglŷn â Awst y 4ydd

 5. Digwyddiadur Radio Cymru 17-31 Gorffennaf

  Dydd Iau 17 Gorffenaf 2014, 10:21

   Digwyddiadau Digwyddiadau

  Digwyddiadau yn Rhoshirwaun, Treforys a Drefach heddiw!

   

  Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

   

  http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

   

   

  Dydd Llun 14 Gorffennaf...

  Darllen mwy ynglŷn â Digwyddiadur Radio Cymru 17-31 Gorffennaf

 6. Geirfa Podlediad Pigion i Ddysgwyr - Gorffennaf 16, 2014

  Dydd Mercher 16 Gorffenaf 2014, 13:43

   Pigion Pigion

  Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

  Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf


  Dylan Jones - Freddy Welsh

  pencampwr - champion
  enw bedydd - full name (lit:baptised name)
  y gwybodusion - those in the know
  cyn-ddyfarnwr - ex-referee
  cefndir difreintiedig - deprived background
  gwregys - belt
  wedi ei noddi - sponsored
  edmygu - to admire
  cydnabod yn fyd-eang - acknowledged worldwideworldwide
  hawlio - to claim

  ...sgwrs am hanes y bocsiwr o Gymru, Freddy Welsh. Mae yna sawl bocsiwr enwog wedi dod o Gymru wrth gwrs, Jonny Owen, Howard Winstone...

  Darllen mwy ynglŷn â Geirfa Podlediad Pigion i Ddysgwyr - Gorffennaf 16, 2014

 7. Digwyddiadur Radio Cymru 16 Gorffennaf - 2 Awst

  Dydd Mercher 16 Gorffenaf 2014, 10:54

   Digwyddiadau Digwyddiadau

  Digwyddiadau yn Llanystumdwy, Aberystwyth a Llangefni heddiw!

   

  Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

   

  http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

   

   

  Dydd Llun 14 Gorffennaf – Dydd...

  Darllen mwy ynglŷn â Digwyddiadur Radio Cymru 16 Gorffennaf - 2 Awst

 8. Golwg nol ar Gwpan Y Byd

  Dydd Llun 14 Gorffenaf 2014, 10:41

  Glyn Griffiths Glyn Griffiths

  Fe alwodd un fy nghymdogion i heibio bore ma’. “Tydi’r Almaenwyr ma’n ennill pob peth deudwch?’ medda fo yn hollol swta! Ie, mae’n debyg mai felly mae pethe’n edrych, yn enwedig, os fel fo, eich bod yn meddwl na wnaeth y wlad yma fawr o ddim ohoni draw ym Mrasil! Cafodd ateb digon swta wrth imi ei gadarnhau nad oedd y wlad yma , yn anffodus, ddim hyd yn oed wedi cystadlu yno.

  Ond , dyna ni, mae yna rywbeth yn ymwneud a threfn pêl droed yr Almaen sydd yn sicrhau eu bod yn gwybod sut i lwyddo. Tybed a ydi'r ateb yn y ffordd mae eu hymroddiad tuag at eu cenedlaetholdeb ynghlwm a’u...

  Darllen mwy ynglŷn â Golwg nol ar Gwpan Y Byd

 9. Digwyddiadur Radio Cymru 11- 25 Gorffennaf

  Dydd Gwener 11 Gorffenaf 2014, 10:41

   Digwyddiadau Digwyddiadau

  Digwyddiadau ym Mhontardawe, Caerdydd a Llanystumdwy dros y penwythnos!

   

  Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

   

  http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

   

   

  Dydd Iau...

  Darllen mwy ynglŷn â Digwyddiadur Radio Cymru 11- 25 Gorffennaf

 10. Blog Ar y Marc: Alfredo di Stefano

  Dydd Gwener 11 Gorffenaf 2014, 08:06

  Glyn Griffiths Glyn Griffiths

  A Tra bydd ffeinal Cwpan y Byd yn cael ei chynnal nos Sul, bydd llawer o’r chwaraewyr yn cyrraedd pinacl eu gyrfa hyd yn hyn.

  Ond yr wythnos yma daeth cysgod dros y gêm ar lefel rhyngwladol wrth inni glywed am farwolaeth un o’r chwaraewyr mwyaf dylanwadol a fu erioed.

  Ni chwaraeodd Alfredo di Stefano erioed yn ffeinals Cwpan y Byd, er iddo gynrychioli’r Ariannin ( ei wlad enedigol) , Colombia ( yn answyddogol yng ngolwg FIFA) a Sbaen (yn dilyn ei gais am ddinasyddiaeth Sbaeneg) ! A thra mae'r dadlau yn parhau ynglŷn â phwy ydi’r chwaraewr gorau a fu erioed, (cewch enwi George Best...

  Darllen mwy ynglŷn â Blog Ar y Marc: Alfredo di Stefano

Ynglŷn â’r blog

Mae Blog Radio Cymru yn cynnwys newyddion, gwybodaeth am raglenni, cyflwynwyr a lluniau.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Podlediadau

Podlediadau Radio Cymru Mae Radio Cymru nawr yn cynnig dewis ehangach o bodlediadau.

Podlediadau Radio Cymru

Dilyn Radio Cymru

Dilynwch BBC Radio Cymru (@bbcradiocymru) ar Twitter neu ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf am raglenni a dolenni diddorol.

Radio Cymru ar Twitter

Radio Cymru ar Facebook