iPlayer Radio What's New?

Darllen y cofnodion diweddaraf

 1. Digwyddiadur Radio Cymru 17 Ebrill - 30 Ebrill

  Dydd Iau 17 Ebrill 2014, 14:19

   Digwyddiadau Digwyddiadau

  Digwyddiadau yn Llangefni, Dihewyd a Llanelli heddiw!

   

  Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

   

   

  http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

   

   

  Dydd Iau 17 Ebrill

   

  19.00

  Cylch Llên Maldwyn

  Gregynog y Drenewydd

  Noson yng nghwmni Manon Steffan Ros.

   

  19.30

  Theatr Bara Caws yn cyflwyno ‘Dros y Top’

  Theatr Fach, Llangefni

  Gyda Gwion Aled, Rhian Blythe, Mirain Haf, Carwyn Jones, Rhodri Sion.

  Tocynnau drwy ffonio 01248 725700.

   

  19.30

  Noson 50au

  Neuadd Dihewyd

  Band, dawnsio, gemau ‘slawer dydd a pharlwr pincio ar thema’r 50au. Dewch a phicnic a diod eich hunain. Noson i’r teulu i gyd.

   

  19.30

  Noswaith Llais i Gymru

  Theatr y Ffwrnes, Llanelli SA15 3YE

  £8

  Tocynnau drwy ffonio 0845 2263510 neu carmarthenshiretheatres.co.uk

  Elw at Eisteddfod Genedlaethol Sir Gar

  Ymunwch a’r pedwar ddaeth...

  Darllen mwy ynglŷn â Digwyddiadur Radio Cymru 17 Ebrill - 30 Ebrill

 2. Digwyddiadur Radio Cymru 16 - 30 Ebrill

  Dydd Mercher 16 Ebrill 2014, 12:08

   Digwyddiadau Digwyddiadau

  Digwyddiadau yn Llanelli, Bangor a Caerffili heddiw!

   

  Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

   

   

  http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

   

  Dydd Sadwrn 12 Ebrill – Dydd Gwener 25 Ebrill

   

  Arddangosfa Wanwyn

  Canolfan Coleshill, Llanelli

  Am ddim

  Elw at Canolfan Colehill i bobl ifanc gydag anableddau corfforol ac addysgol

  Dewch i gefnogi achos lleol a mwynhau’r arddangosfa. Am ragor o wybodaeth ffoniwch 01554 770673.

   

  Dydd Mercher 16 Ebrill – Dydd Gwener 18 Ebrill

   

  Clybiau Ieuenctid Cymraeg, Powys

  Ymweliad i Wersyll yr Urdd Llangrannog

  £50

   

  Dydd Mercher 16 Ebrill

   

  11.00-13.00

  Sbardun Sgwennu

  Siop Pontio, Stryd Fawr, Bangor

   

  19.00

  Cyngerdd y Pasg

  Eglwys Gatholig St Helen, Caerffili

  £5

  Tocynnau ar gael trwy gysylltu gyda...

  Darllen mwy ynglŷn â Digwyddiadur Radio Cymru 16 - 30 Ebrill

 3. Geirfa Pigion i Ddysgwyr: Ebrill 16, 2014

  Dydd Mercher 16 Ebrill 2014, 10:51

   Pigion Pigion

  Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

  Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

  Beti a'i Phobol - Streic y glöwyr

  glöwyr - miners
  cefnogaeth - support
  cwrdda - to meet
  carchar - prison
  yn barhaol - all the time
  casglu - to collect
  losin - sweets
  twlu nhw mas - to throw them out

  ...Mike Reynolds yn cofio amser streic y glöwyr a’r adeg pan aeth nifer o löwyr, gan gynnwys Mike, i Lundain i godi arian. Roedd Mike yn siarad efo Beti George ar Beti a'i Phobol ddydd Sul, gan ei bod yn drideg mlynedd ers y streic fawr. Ond pam oedd rhaid iddo fo fynd i byncar niwclear yn y ddinas bell? Dyma Mike yn esbonio...

  Geraint Lloyd - Morocco

  Affrica, hyd yn oed - Africa, even
  gwirfoddoli - volunteering
  cyffrous - exciting
  hyfforddi - training
  copa - summit
  goro (gorfod) - to have to
  arddangosfa celf a chrefft - arts and craft exhibition
  lluniaeth ysgafn - light refreshments
  call iawn - very wise
  uchder - height

  Mike Reynolds yn fan'na yn sôn wrth Beti George am rai o'r ffyrdd y buodd o'n codi arian i helpu'r glöwyr yn ystod y streic. Rwan, dw i'n gwybod bod Ynys Môn yn lle fflat iawn, ond oes rhaid mynd yr holl ffordd i Foroco i ddringo mynydd...

  Darllen mwy ynglŷn â Geirfa Pigion i Ddysgwyr: Ebrill 16, 2014

 4. Digwyddiadur Radio Cymru 14 - 28 Ebrill

  Dydd Llun 14 Ebrill 2014, 11:43

   Digwyddiadau Digwyddiadau

  Digwyddiadau yn Tywyn, Dolgellau a Felin Fach heddiw!

   

  Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

   

   

  http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

   

   

  Dydd Llun 14 Ebrill

  ...

  Darllen mwy ynglŷn â Digwyddiadur Radio Cymru 14 - 28 Ebrill

 5. Penblwydd Hapus Gwyn Pierce Owen !

  Dydd Llun 14 Ebrill 2014, 06:30

  Glyn Griffiths Glyn Griffiths

  Dydd Gwener yma, mi fydd yn dipyn o achlysur yn Stadiwm y Book People ym Mangor. Na, nid am fod Bangor yn chwarae yn erbyn pencampwyr newydd Uwch gynghrair Cymru, sef y Seintiau Newydd, ond am fod un o hoelion wyth mwyaf pêl droed Cymru yn dathlu ei ben-blwydd.

  Bydd llywydd Bangor, eu cyn cadeirydd a chyn dyfarnwr rhyngwladol, Gwyn Pierce Owen yn wyth deg oed. Llongyfarchiadau calonogol iddo, a dwi'n siŵr nad dyma’r unig gydnabyddiaeth fydd Gwyn yn ei gael.

  Bu eisoes yn westai ar raglen BBC Radio Cymru, Dewi Llwyd, fore Sul diwethaf a diddorol oedd gwrando ar Gwyn yn llawn awch a brwdfrydedd...

  Darllen mwy ynglŷn â Penblwydd Hapus Gwyn Pierce Owen !

 6. Digwyddiadur Radio Cymru 9-23 Ebrill

  Dydd Mercher 9 Ebrill 2014, 11:20

   Digwyddiadau Digwyddiadau

  Digwyddiadau yn Felinfach, Blaenau Ffestiniog a Llabedrog heddiw!

   

  Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

   

   

  http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

   

   

  Dydd Mawrth...

  Darllen mwy ynglŷn â Digwyddiadur Radio Cymru 9-23 Ebrill

 7. Geirfa Podlediad Pigion i Ddysgwyr - 8fed o Ebrill 2014

  Dydd Mawrth 8 Ebrill 2014, 12:53

   Pigion Pigion

  Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

  Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

  Galwad Cynnar - Cadw ieir

  adar mudo - migratory birds
  arwydd gwanwyn - a sign of spring
  menter busnes - a business venture
  yn gyhoeddus - publicly
  braslun - outline
  cynhyrchu - to produce
  elw - profit
  cyflwyniad - presentation
  gwirioni - to dote
  yn awchu am - yearning for 

  " ...sgwrs rhwng Gerallt Pennant ac Ian Keith, pennaeth Ysgol San Sior, Llandudno. Am be fuon nhw'n sgwrsio tybed? Sut mae'r plant yn gwneud yn yr ysgol, faint o Gymraeg sy'n cael ei siarad...

  Darllen mwy ynglŷn â Geirfa Podlediad Pigion i Ddysgwyr - 8fed o Ebrill 2014

 8. Seiniwch Yr Utgyrn Ar Gyfer Diwrnod Bandiau Pres BBC Radio Cymru!

  Dydd Mawrth 8 Ebrill 2014, 11:10

   Newyddion Newyddion

  Mae yna draddodiad hir a llewyrchus i fandiau pres yng Nghymru - ac mae bandiau o Gymru ymysg y gorau yn y byd ar hyn o bryd. Bydd BBC Radio Cymru yn cynnal diwrnod arbennig i ddathlu ein bandiau pres ddydd Gwener, Ebrill 11eg.

  Bydd y diwrnod yn cychwyn - gyda ffanffer, wrth gwrs - wrth i hogia'r corn gwlad, Dewi Griffiths a Paul Hughes, ymuno gyda Dylan Jones ar ei raglen foreuol. Bydd Dylan hefyd yn gwahodd gwrandawyr ifanc i chwarae offeryn yn fyw ar yr awyr.

  Bydd un o'r ffanfferwyr, Dewi Griffiths, hefyd yn ymuno hefo Band Pres Dinas Caerdydd Melingriffith - band hynaf Cymru yn ôl y sôn - i...

  Darllen mwy ynglŷn â Seiniwch Yr Utgyrn Ar Gyfer Diwrnod Bandiau Pres BBC Radio Cymru!

 9. Digwyddiadur Radio Cymru 8-22 Ebrill

  Dydd Mawrth 8 Ebrill 2014, 10:54

   Digwyddiadau Digwyddiadau

  Digwyddiadau yn Ystradgynlais, Abertawe a Llanwnda heddiw!

   

  Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

   

   

  http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

   

   

  Dydd Mawrth 8...

  Darllen mwy ynglŷn â Digwyddiadur Radio Cymru 8-22 Ebrill

 10. Dewis Hoff Fardd Cymru

  Dydd Llun 7 Ebrill 2014, 15:50

   Newyddion Newyddion

  Mae Radio Cymru, mewn partneriaeth â Chyngor Llyfrau Cymru, wedi cyhoeddi enwau’r deg bardd sydd wedi cyrraedd rhestr fer ymgyrch Hoff Fardd Cymru.

  Yn dilyn llwyddiant Hoff Awdur Cymru a Hoff Ddyfyniadau’r Genedl, mae Radio Cymru am ddarganfod Hoff Fardd y Cymry.

  Yn dilyn trafodaeth ddwys, mae panel o arbenigwyr llenyddol wedi llunio rhestr fer o ddeg bardd.

  Y deg bardd sydd wedi eu gosod ar restr fer Hoff Fardd Cymru yw:

  Dros yr wythnos nesaf bydd deg o unigolion...

  Darllen mwy ynglŷn â Dewis Hoff Fardd Cymru

Ynglŷn â’r blog

Mae Blog Radio Cymru yn cynnwys newyddion, gwybodaeth am raglenni, cyflwynwyr a lluniau.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Podlediadau

Podlediadau Radio Cymru Mae Radio Cymru nawr yn cynnig dewis ehangach o bodlediadau.

Podlediadau Radio Cymru

Dilyn Radio Cymru

Dilynwch BBC Radio Cymru (@bbcradiocymru) ar Twitter neu ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf am raglenni a dolenni diddorol.

Radio Cymru ar Twitter

Radio Cymru ar Facebook