iPlayer Radio What's New?

Darllen y cofnodion diweddaraf

 1. Radio Cymru'n chwilio am hoff ganeuon yn yr Eisteddfod

  Dydd Mercher 30 Gorffenaf 2014, 12:56

   Newyddion Newyddion

  Beth yw eich hoff ganeuon Cymraeg chi erioed? Dyna'r cwestiwn sydd yn wynebu gwrandawyr BBC Radio Cymru fydd yn ymweld ag Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr 2014, wrth i'r orsaf baratoi ar gyfer rhaglen arbennig, #40MAWR - Siart Fawr yr Haf, gyda Richard Rees a Lisa Gwilym yn cyflwyno, fydd yn cael ei darlledu brynhawn Gŵyl y Banc, dydd Llun 25 Awst.

   

  "Fe fyddwn ni’n lansio'r ymgyrch ddydd Sadwrn, Awst 2 am ddau o'r gloch ym mhabell Radio Cymru ar y maes," meddai Richard Rees. "Felly rwy'n annog pawb i ddod draw er mwyn cael eu hysbrydoli ac, efallai hefyd, i gael eu hatgoffa o rai o'r caneuon gorau sydd gan Gymru '’w gynnig. Beth sy'n gyffrous, wrth gwrs, yw bod gennym ni fel cenedl gasgliad anhygoel o ganeuon gwych - cannoedd ar gannoedd o ganeuon dros y blynyddoedd, mewn gwirionedd, felly fe fydd yn ddiddorol iawn gweld pa rai sy’n dod i feddwl gwrandawyr."

   

  Bydd cyfle i bobl ddewis hyd at dair o'u hoff ganeuon a llenwi ffurflen arbennig tra'n ymweld â phabell BBC Radio Cymru ar faes yr Eisteddfod drwy gydol yr wythnos. A bydd cyfle hefyd i bobl recordio negeseuon sain yn sôn am eu hoff ganeuon mewn stiwdio fach yn y babell - a bydd detholiad o'r negeseuon hynny yn cael eu...

  Darllen mwy ynglŷn â Radio Cymru'n chwilio am hoff ganeuon yn yr Eisteddfod

 2. Digwyddiadau 28 Gorffennaf - 10 Awst

  Dydd Llun 28 Gorffenaf 2014, 12:32

   Digwyddiadau Digwyddiadau

  Digwyddiadau ym Mhontypwl a Llanystumdwy heddiw!

   

  Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

   

  http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

   

   

  Dydd Llun 28 Gorffennaf – Dydd Gwener 1 Awst

   

  09.00-17.00

  Ysgol Haf 2 Dysgwyr Gwent

  Campws Coleg Gwent Pont-y-pŵl

  Mae gwersi ar gael ar bob lefel gan gynnwys uwch a hyfedredd rhwng 9am a 5pm bob dydd ar gampws ac mae modd ymuno am ddiwrnod yn unig os yw pobl eisiau gwneud hynny. Manylion llawn ar gael drwy ffonio 01495 333710

  Mae gwersi’r wythnos am ddim i ddechreuwyr a £60 i bawb arall!

   

  Dydd Llun 28 Gorffennaf – Dydd Sadwrn 2 Awst

   

  Cwrs ‘Poetry Aloud!’

  Ty Newydd, Llanystumdwy

   

  Dydd Mercher 30 Gorffennaf

   

  18.00

  Dathlu cyhoeddi – Cymry’r Rhyfel Byd Cyntaf gan Gwyn Jenkins

  Y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

  Am ddim...

  Darllen mwy ynglŷn â Digwyddiadau 28 Gorffennaf - 10 Awst

 3. Digwyddiadur Radio Cymru 24 Gorffennaf - 14 Awst

  Dydd Iau 24 Gorffenaf 2014, 13:33

   Digwyddiadau Digwyddiadau

  Digwyddiadau yng Nghonwy, Rhyl a Biwmares heddiw!

   

  Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

   

  http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

   

   

  Dydd Llun 21 Gorffennaf – Dydd Sadwrn 26 Gorffennaf

   

  Cwrs ‘Throwing Voices: Writing Beyond the Self’

  Ty Newydd, Llanystumdwy

   


  Dydd Gwener 25 Gorffennaf

   

  13.00

  Cyngerdd

  Eglwys Santes Fair, Conwy

  Gyda John Eifion a Sian Wyn Gibson ac Annette Bryn Parri.

   

  18.00

  Noson Agored – Arddangosfa o baentiadau haniaethol

  Llyfrgell y Rhyl

  Am ragor wybodaeth ffoniwch 01745 882523

   

  19.00

  Cyngerdd Band Pres Ieuenctid Cymru

  Canolfan Biwmares

  Tocynnau drwy ffonio 03700 101 051

   

  19.00

  Cyngerdd

  Eglwys San Silyn, Wrecsam

  Tocynnau drwy ffonio 03700 101 051

  Gyda Chôr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru.

  ...

  Darllen mwy ynglŷn â Digwyddiadur Radio Cymru 24 Gorffennaf - 14 Awst

 4. Digwyddiadur Radio Cymru 23 Gorffennaf - 8 Awst

  Dydd Mercher 23 Gorffenaf 2014, 11:22

   Digwyddiadau Digwyddiadau

  Digwyddiadau ym Mhorthaethwy a Chaerdydd heddiw!

   

  Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

   

  http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

   

   

  Dydd Llun 21 Gorffennaf – Dydd...

  Darllen mwy ynglŷn â Digwyddiadur Radio Cymru 23 Gorffennaf - 8 Awst

 5. Geirfa Podlediad Pigion i Ddysgwyr - Gorffennaf 22, 2014

  Dydd Mawrth 22 Gorffenaf 2014, 15:01

   Pigion Pigion

  Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

  Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

   

  Post Cyntaf - Gerallt Lloyd Owen

  beirdd - poets
  Yr Arwisgiad - The Investiture
  talu teyrnged i - to pay tribute to
  cerdd dafod - poetry
  cerddi'r cywilydd - The poems of shame
  proffwyd - prophet
  llwgr - corrupt
  pigo cydwybod - to prick the concience
  egwyddorion - principles
  sylwadau - comments

  ... y newyddion trist am farwolaeth un o feirdd mwya Cymru, Gerallt Lloyd Owen. Daeth pobl Cymru i nabod Gerallt yn gynta pan enillodd o gadair Eisteddfod yr Urdd...

  Darllen mwy ynglŷn â Geirfa Podlediad Pigion i Ddysgwyr - Gorffennaf 22, 2014

 6. Digwyddiadur Radio Cymru 21 Gorffennaf - 31 Awst

  Dydd Llun 21 Gorffenaf 2014, 12:15

   Digwyddiadau Digwyddiadau

  Digwyddiadau yn Aberystwyth, Abergwaun a Llanystumdwy heddiw!

   

  Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

   

  http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

   

   

  Dydd Mercher 16 Gorffennaf...

  Darllen mwy ynglŷn â Digwyddiadur Radio Cymru 21 Gorffennaf - 31 Awst

 7. Digwyddiadur Radio Cymru 18 Gorffennaf - 1 Awst

  Dydd Gwener 18 Gorffenaf 2014, 11:27

   Digwyddiadau Digwyddiadau

  Digwyddiadau yng Nghaernarfon, Dolgellau a Abertawe heddiw a thros y penwythnos!

   

  Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

   

  http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

   

   

  ...

  Darllen mwy ynglŷn â Digwyddiadur Radio Cymru 18 Gorffennaf - 1 Awst

 8. Awst y 4ydd

  Dydd Iau 17 Gorffenaf 2014, 13:12

   Newyddion Newyddion

  Ar Awst y 4ydd 2014 fe fydd hi'n 100 mlynedd ers dechra’r Rhyfel Mawr, ac i gofnodi hyn mae Radio Cymru yn edrych am bobol ifanc sydd rwng yr oedran o 18 i 25 mlwydd oed, sef oed byddai bechgyn wedi cofrestru gyda’r fyddin i frwydro yn y Rhyfel Byd 1af.

  Gofynnwn i chi recordio pytiau o'ch bywyd chi heddiw, a hynny ar y 4ydd o Awst ar eich ffonau symudol. Yr ydyn ni eisiau i chi recordio 4 darn, rhyw 2 funud o hyd, yn son lle ydych chi a beth yr ydych chi’n gwneud, i gael dipyn o flas o’ch bywydau chi heddiw wedi ei recordio dros gyfnod o 24 awr.

  Yr ydyn yn edrych am drawstoriad o bobol...

  Darllen mwy ynglŷn â Awst y 4ydd

 9. Digwyddiadur Radio Cymru 17-31 Gorffennaf

  Dydd Iau 17 Gorffenaf 2014, 10:21

   Digwyddiadau Digwyddiadau

  Digwyddiadau yn Rhoshirwaun, Treforys a Drefach heddiw!

   

  Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

   

  http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

   

   

  Dydd Llun 14 Gorffennaf...

  Darllen mwy ynglŷn â Digwyddiadur Radio Cymru 17-31 Gorffennaf

 10. Geirfa Podlediad Pigion i Ddysgwyr - Gorffennaf 16, 2014

  Dydd Mercher 16 Gorffenaf 2014, 13:43

   Pigion Pigion

  Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

  Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf


  Dylan Jones - Freddy Welsh

  pencampwr - champion
  enw bedydd - full name (lit:baptised name)
  y gwybodusion - those in the know
  cyn-ddyfarnwr - ex-referee
  cefndir difreintiedig - deprived background
  gwregys - belt
  wedi ei noddi - sponsored
  edmygu - to admire
  cydnabod yn fyd-eang - acknowledged worldwideworldwide
  hawlio - to claim

  ...sgwrs am hanes y bocsiwr o Gymru, Freddy Welsh. Mae yna sawl bocsiwr enwog wedi dod o Gymru wrth gwrs, Jonny Owen, Howard Winstone...

  Darllen mwy ynglŷn â Geirfa Podlediad Pigion i Ddysgwyr - Gorffennaf 16, 2014

Ynglŷn â’r blog

Mae Blog Radio Cymru yn cynnwys newyddion, gwybodaeth am raglenni, cyflwynwyr a lluniau.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Podlediadau

Podlediadau Radio Cymru Mae Radio Cymru nawr yn cynnig dewis ehangach o bodlediadau.

Podlediadau Radio Cymru

Dilyn Radio Cymru

Dilynwch BBC Radio Cymru (@bbcradiocymru) ar Twitter neu ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf am raglenni a dolenni diddorol.

Radio Cymru ar Twitter

Radio Cymru ar Facebook