Gwrando
Yn Fyw : C2
Lisa Gwilym - 17/12/2014

Darllen y cofnodion diweddaraf

 1. Digwyddiadur Radio Cymru 17-31 Rhagfyr 2014

  Dydd Mercher 17 Rhagfyr 2014, 12:34

   Digwyddiadau Digwyddiadau

  Digwyddiadau yng Nghaerfyrddin, Llanberis a Llanelli heddiw!

   

  Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

   

  http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

   

  Dydd Mercher 17 Rhagfyr – Dydd Sul 21 Rhagfyr

   

  Gŵyl y Gaeaf

  Gwesty Ael-y-Bryn, Dyffryn Ardudwy

  Elw at Ty Gobaith ac Ambiwlans Awyr Gogledd Cymru

   

  Stori y Nadolig

  Capel y Bedyddwyr, Caerfyrddin

  Perfformiadau Cymraeg a Saesneg. Cyfle i weld mûl bach.

   

  Dydd Mercher 17 Rhagfyr

   

  10.00

  Ffair Dolig a Rhagflas o’r Ganolfan Cerdded a Darganfod newydd

  Siop newydd Menter Fachwen, Ty Caxton, Stryd Fawr, Llanberis

  Bydd bwydydd cartref, crefftau, mapiau a llyfrau hanes ar werth yn ogystal ag arddangosfeydd, ffilmiau hanes lleol a llawer mwy.  Cysylltwch â Menter Fachwen ar 01286 872014 am rhagor o fanylion.

   

  12.00-14...

  Darllen mwy ynglŷn â Digwyddiadur Radio Cymru 17-31 Rhagfyr 2014

 2. Geirfa Podlediad Pigion i Ddysgwyr - Rhagfyr 16, 2014

  Dydd Mawrth 16 Rhagfyr 2014, 14:20

   Pigion Pigion

  Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

  Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

   

  Bore Cothi - Drama'r Geni

  drama'r Geni - nativity play
  cynhyrchu - producing
  wrth y llyw - at the helm
  llety - inn
  mynwent - cemetary
  bugeiliaid - shepheards
  cyfrinach - secret
  delwedd - image
  dychymyg - imagine
  datgelu - to reveal

  ...stori Nadoligaidd iawn - hanes Drama'r Geni fydd yn cael ei chynnal yn Llanddarog Sir Gaerfyrddin eleni. Be sy mor arbennig am hynny d'wedwch? Mae na ddrama'r Geni i'w gweld mewn sawl pentre ac mewn nifer fawr o ysgolion ar hyd a lled Cymru. Ond bydd rhywbeth anghyffredin iawn yn digwydd yn Llanddarog fel y clywodd Shan Cothi wrth sgwrsio efo Vilna Thomas sy’n cynhyrchu'r ddrama...

   

  Y Silff Lyfrau - Rhys Meirion

  hunangofiant - autobiography
  rhaid cyfaddef - I must admit
  hyfforddiant - training
  cantores - singer (female)
  galar - grief
  direidi - mischievousness
  awdur o argyhoeddiad - an author of conviction
  anghysondeb - inconsistencies
  ieithydd - linguist
  arddull - style

  Gobeithio gawn ni wybod rhywbryd be digwyddodd efo'r angel ynde? Mae'n swnio'n gyffrous iawn. Mi fydd yn werth gwrando ar Bore Cothi drwy'r wythnos nesa...

  Darllen mwy ynglŷn â Geirfa Podlediad Pigion i Ddysgwyr - Rhagfyr 16, 2014

 3. Digwyddiadur Radio Cymru 15 - 29 Rhagfyr

  Dydd Llun 15 Rhagfyr 2014, 14:46

   Digwyddiadau Digwyddiadau

  Digwyddiadau yng Nghaernarfon, Golan ac Ysbyty Ifan heddiw!

   

  Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

   

  http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

   

   

  Dydd Llun 15 Rhagfyr - Dydd Mercher 17 Rhagfyr

   

  Sioe SBRI2

  Galeri, Caernarfon

  01286 685222

   

  Dydd Llun 15 Rhagfyr

   

  ***WEDI EI OHIRIO***

  18.30

  Cyngerdd Nadolig

  Ysgol Dinas Mawddwy

  ***Bydd y cyngerdd yn cael ei gynnal 17 Rhagfyr.

   

  19.00

  Arddangosfa Plas Brynkir, Dolbenmaen

  Canolfan Gymdeithasol Golan

  Sgyrsiau, grwpiau trafod ac arddangosfa o luniau dyfrlliw o’r Plas ac amrywiaeth o gardiau cyfarch. Trefnir raffl a darperir lluniaeth.

   

  19.30

  Gyrfa Chwist

  Neuadd Ysbyty Ifan

  Gwobrau bendigedig!

   

  Dydd Mawrth 16 Rhagfyr

   

  17.00-19.30

  Sesiwn Galw Heibio ac Ehangu Gwybodaeth – Codi Tyrbein Gwynt ger Cribyn, Ceredigion

  Ysgol Cribyn

   

  Sioe Nadolig Ysgol...

  Darllen mwy ynglŷn â Digwyddiadur Radio Cymru 15 - 29 Rhagfyr

 4. Cystadleuaeth Stori Nadolig Fer Geth a Ger

  Dydd Gwener 12 Rhagfyr 2014, 11:38

   Newyddion Newyddion

  Roeddwn i arfer bod yn athro ysgol gynradd fy hun, yn dysgu yn ardal Conwy ar un pwynt, ac er bod y plant i gyd yn medru siarad Cymraeg, prin dim ohonynt oedd yn siarad Cymraeg gartref, ac roedd hynny’n golygu nad oeddent byth bron yn gwrando ar bethau fel Radio Cymru na chwaith yn gwylio S4C.

  Ar ôl trafod efo Geth (Gethin Evans sydd yn cyd gyflwyno Geth a Ger efo fi am 6.45pm nos Wener) a Dyl Mei, ein cynhyrchydd, fe benderfynwyd cynnal cystadleuaeth stori fer i ysgolion cynradd Cymru a chael actorion proffesiynol i adrodd y rhai buddugol ar y radio! Roedd Betsan Powys yn hoffi’r syniad o...

  Darllen mwy ynglŷn â Cystadleuaeth Stori Nadolig Fer Geth a Ger

 5. Digwyddiadur Radio Cymru 10-31 Rhagfyr 2014

  Dydd Mercher 10 Rhagfyr 2014, 12:11

   Digwyddiadau Digwyddiadau

  Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

   

  http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

  Dydd Mawrth 9 Rhagfyr

  10.30-12.30

  Arddangosfa Plas Brynkir, Dolbenmaen

  Canolfan Gymdeithasol...

  Darllen mwy ynglŷn â Digwyddiadur Radio Cymru 10-31 Rhagfyr 2014

 6. Geirfa Podlediad Pigion i Ddysgwyr - Rhagfyr 9, 2014

  Dydd Mawrth 9 Rhagfyr 2014, 10:57

   Pigion Pigion

  Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

  Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

   

  Rhaglen Dylan Jones - Nesti

  dipyn o lwyddiant - quite a success
  geneth - merch
  safle - position
  dros y Sul - dros y penwythnos
  gwobrau - awards
  golygu - to mean
  rôn i'n beichio crio - I was crying my eyes out
  annibynnol - independent
  cystadlu - competing
  coelio - credu

  ...be ydy'r cysylltiad dwedwch rhwng canu pop Cymraeg a chanu pop o India? Wel, Nesti Jones ydy'r ateb - merch ifanc o Gricieth sydd wedi gwneud enw iddi hi ei hunan yn y sîn canu Indiaidd...

  Darllen mwy ynglŷn â Geirfa Podlediad Pigion i Ddysgwyr - Rhagfyr 9, 2014

 7. Ar Y Marc: Trydydd Rownd Cwpan FA Lloegr

  Dydd Mawrth 9 Rhagfyr 2014, 09:38

  Glyn Griffiths Glyn Griffiths Blogiwr Ar y Marc

  Roedd Wrecsam yn rhyw obeithio am gêm ddeniadol yn nhrydedd rownd Cwpan Lloegr.

  Ac felly y bu.

  Byd y Dreigiau yn teithio oddi cartref i wynebu Stoke City, gem sydd â nifer o gysylltiadau Cymreig.

  Rheolwr Stoke ydi un o feibion pêl droed enwocaf Wrecsam, sef Mark Hughes, gyda Mark Bowen, Eddie Niedzwiecki , Mark Cartrwight a Damien Roden yno fel hyfforddwyr. Ar y cae fe fydd yr amddiffynnwr o Fwcle, Ryan Shawcross yn barod i daflu eu hun yn llawn angerdd i bob tacl i ddileu ymosodiadau Wrecsam tra bydd cefnogwyr Wrecsam yn falch o weld eu cyn blaenwr, Jon Walters unwaith eto.

  Mae golwr ifanc Wrecsam...

  Darllen mwy ynglŷn â Ar Y Marc: Trydydd Rownd Cwpan FA Lloegr

 8. Digwyddiadur Radio Cymru 5-11 Rhagfyr 2014

  Dydd Gwener 5 Rhagfyr 2014, 12:26

   Digwyddiadau Digwyddiadau

  Digwyddiadau yn Aberystwyth, Chwilog a Myddfai heddiw!

   

  Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

   

  http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

   

  Dydd Llun 1 Rhagfyr – Dydd Sadwrn...

  Darllen mwy ynglŷn â Digwyddiadur Radio Cymru 5-11 Rhagfyr 2014

 9. Be ydi gwerth traddodiad yn y byd pêl-droed?

  Dydd Iau 4 Rhagfyr 2014, 12:02

  Glyn Griffiths Glyn Griffiths Blogiwr Ar y Marc

  Be ydi gwerth traddodiad yn y byd pêl-droed?

  Fawr o ddim erbyn heddiw mae’n ymddangos!

  Ymddengys fod clwb pêl-droed Barcelona wedi penderfynu newid canrif o draddodiad wrth gyhoeddi y bydd yna newid yn nelwedd eu crys wrth benderfynu mai cylchoedd coch a glas, yn hytrach na stribedi fydd i'w gweld yn y dyfodol.

  A hyn ar ôl 115 o flynyddoedd yn gwisgo crysau (heb hysbyseb) gyda’r stribedi enwog coch a glas sy mor adnabyddus i bawb?

  Pam felly?

  Marchnata.

  Am €150 miliwn mae ‘r clwb, wedi penderfynu newid cwrs hanes a chario enw noddwr ar flaen y crys.

  Qatar Foundation bydd yr enw i'w weld, am...

  Darllen mwy ynglŷn â Be ydi gwerth traddodiad yn y byd pêl-droed?

 10. Geirfa Podlediad Pigion i Ddysgwyr - Rhagfyr 2, 2014

  Dydd Mawrth 2 Rhagfyr 2014, 14:41

   Pigion Pigion

  Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

  Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

  Bore Cothi - Mary Bott 

  darlledu'n fyw - to broadcast live
  y gyfrinach - the secret
  ambell i wisgi - the odd whisgy
  chi'mbo - dach chi'n gwybod
  iach fel cneuen(idiom) - yn iach iawn
  y fraint - the privilege
  herio - to challenge
  cyfweliad - interview
  rhestr - list
  anrheg - a gift

  ...Mary Bott yn siarad efo Shan Cothi mewn rhaglen gafodd ei darlledu'n fyw o Siop Awen Teifi, Aberteifi. Falle eich bod yn cofio Mary Bott, mi glywon ni hi ar y podlediad ym mis...

  Darllen mwy ynglŷn â Geirfa Podlediad Pigion i Ddysgwyr - Rhagfyr 2, 2014

Ynglŷn â’r blog

Mae Blog Radio Cymru yn cynnwys newyddion, gwybodaeth am raglenni, cyflwynwyr a lluniau.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Podlediadau

Podlediadau Radio Cymru Mae Radio Cymru nawr yn cynnig dewis ehangach o bodlediadau.

Podlediadau Radio Cymru

Dilyn Radio Cymru

Dilynwch BBC Radio Cymru (@bbcradiocymru) ar Twitter neu ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf am raglenni a dolenni diddorol.

Radio Cymru ar Twitter

Radio Cymru ar Facebook