iPlayer Radio What's New?

Darllen y cofnodion diweddaraf

 1. Digwyddiadur Radio Cymru 19-31 Rhagfyr 2014

  Dydd Gwener 19 Rhagfyr 2014, 11:36

   Digwyddiadau Digwyddiadau

  Digwyddiadau yng Nghaergybi, Talybont a Brycheiniog heddiw!

   

  Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

   

  http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

   

  Dydd Gwener 19 Rhagfyr - Dydd Mercher 24 Rhagfyr

  10.30-15.30

  Gwyl Coed Nadolig

  Eglwys Sant Cybi, Caergybi

   

  Dydd Gwener 19 Rhagfyr

   

  10.30-12.00

  Siop Siarad Talybont yn cyflwyno sesiwn canu carolau

  Yr Hydd Gwyn Talybont

  Croeso cynnes i bawb.

   

  10.30

  Bore Coffi Nadolig

  Cafe Remos, Aberafan, Port Talbot

   

  18.00

  Sioe Nadolig Dai y Bannau

  Theatr Brycheiniog

  Tocynnau drwy ffonio 01874 611622

  Cwmni Theatr Plant Ieuenctid Cymraeg yn Aberhonddu.

   

  18.30

  Goleuo’r Goeden a Charolau

  Pafiliwn, Pencader

  Ymweliad gan Sion Corn.

   

  19.00

  Dathliad Nadolig Cymunedol

  Neuadd, Trap

   

  19.30

  Plygain

  Capel Heol China, Llanidloes

  Lluniaeth...

  Darllen mwy ynglŷn â Digwyddiadur Radio Cymru 19-31 Rhagfyr 2014

 2. Ar Y Marc: Gemau Dros y Nadolig

  Dydd Iau 18 Rhagfyr 2014, 10:07

  Glyn Griffiths Glyn Griffiths Blogiwr Ar y Marc

  Mae yna ryw awyrgylch unigryw i gemau pêl droed dros gyfnod y Nadolig a'r Flwyddyn newydd.

  Yn draddodiadol, dyma adeg y gemau darbi, ac fel un a gafodd ei fagu yn nyddiau'r hen Gynghrair Gogledd Cymru, gemau rhwng Porthmadog a Blaenau Ffestiniog oedd fy neiet i o bêl droed ar ddydd Sant Steffan.

  Roedd y gemau yma, fel gemau proffesiynol, yn cael eu chwarae yn wreiddiol ar ddydd y Nadolig, ac yna'r gêm ddilynol ar Ddydd Ŵyl Sant Steffan.

  Daethpwyd a'r gemau Nadolig i ben ar ddechrau'r chwedegau pan benderfynodd undebau llafur fod rhaid i yrwyr bysus, fel pawb arall, gael gŵyl oddi wrth eu gwaith, a symudwyd gemau 'Dolig i Ddydd Calan.

  Yn aml iawn, cyn y gêm fawr ar ddydd Sant Steffan, roedd gemau yn y cynghreiriau is, a rheini hefyd yn gemau darbi gan ddechrau yn hwyr yn y bore er mwyn inni gyd fynd i weld y gêm fawr!

  Felly oedd hi imi ar fore oer a rhewllyd, mewn gem yng nghynghrair Dyffryn Conwy, wrth chwarae yn y gôl i Flaenau Ffestiniog Colts, draw yn Nolwyddelan , pan aeth popeth o'i le.

  Dathlu'r Nadolig a gormod o bwdin a gafodd y bai, wrth i bopeth a oedd yn symud cael ei gicio, a minnau fel golwr yn cael fy hyrddio i ganol tomen o faw gwartheg yng ngheg y gôl fwy nac unwaith...

  Darllen mwy ynglŷn â Ar Y Marc: Gemau Dros y Nadolig

 3. Digwyddiadur Radio Cymru 17-31 Rhagfyr 2014

  Dydd Mercher 17 Rhagfyr 2014, 12:34

   Digwyddiadau Digwyddiadau

  Digwyddiadau yng Nghaerfyrddin, Llanberis a Llanelli heddiw!

   

  Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

   

  http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

   

  Dydd Mercher 17 Rhagfyr – Dydd Sul 21 Rhagfyr

   

  Gŵyl y Gaeaf

  Gwesty Ael-y-Bryn, Dyffryn Ardudwy

  Elw at Ty Gobaith ac Ambiwlans Awyr Gogledd Cymru

   

  Stori y Nadolig

  Capel y Bedyddwyr, Caerfyrddin

  Perfformiadau Cymraeg a Saesneg. Cyfle i weld mûl bach.

   

  Dydd Mercher 17 Rhagfyr

   

  10.00

  Ffair Dolig a Rhagflas o’r Ganolfan Cerdded a Darganfod newydd

  Siop newydd Menter Fachwen, Ty Caxton, Stryd Fawr, Llanberis

  Bydd bwydydd cartref, crefftau, mapiau a llyfrau hanes ar werth yn ogystal ag arddangosfeydd, ffilmiau hanes lleol a llawer mwy.  Cysylltwch â Menter Fachwen ar 01286 872014 am rhagor o fanylion.

   

  12.00-14...

  Darllen mwy ynglŷn â Digwyddiadur Radio Cymru 17-31 Rhagfyr 2014

 4. Geirfa Podlediad Pigion i Ddysgwyr - Rhagfyr 16, 2014

  Dydd Mawrth 16 Rhagfyr 2014, 14:20

   Pigion Pigion

  Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

  Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

   

  Bore Cothi - Drama'r Geni

  drama'r Geni - nativity play
  cynhyrchu - producing
  wrth y llyw - at the helm
  llety - inn
  mynwent - cemetary
  bugeiliaid - shepheards
  cyfrinach - secret
  delwedd - image
  dychymyg - imagine
  datgelu - to reveal

  ...stori Nadoligaidd iawn - hanes Drama'r Geni fydd yn cael ei chynnal yn Llanddarog Sir Gaerfyrddin eleni. Be sy mor arbennig am hynny d'wedwch? Mae na ddrama'r Geni i'w gweld mewn sawl pentre ac mewn nifer fawr o ysgolion ar...

  Darllen mwy ynglŷn â Geirfa Podlediad Pigion i Ddysgwyr - Rhagfyr 16, 2014

 5. Digwyddiadur Radio Cymru 15 - 29 Rhagfyr

  Dydd Llun 15 Rhagfyr 2014, 14:46

   Digwyddiadau Digwyddiadau

  Digwyddiadau yng Nghaernarfon, Golan ac Ysbyty Ifan heddiw!

   

  Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

   

  http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

   

   

  Dydd Llun 15 Rhagfyr - Dydd Mercher...

  Darllen mwy ynglŷn â Digwyddiadur Radio Cymru 15 - 29 Rhagfyr

 6. Cystadleuaeth Stori Nadolig Fer Geth a Ger

  Dydd Gwener 12 Rhagfyr 2014, 11:38

   Newyddion Newyddion

  Roeddwn i arfer bod yn athro ysgol gynradd fy hun, yn dysgu yn ardal Conwy ar un pwynt, ac er bod y plant i gyd yn medru siarad Cymraeg, prin dim ohonynt oedd yn siarad Cymraeg gartref, ac roedd hynny’n golygu nad oeddent byth bron yn gwrando ar bethau fel Radio Cymru na chwaith yn gwylio S4C.

  Ar ôl trafod efo Geth (Gethin Evans sydd yn cyd gyflwyno Geth a Ger efo fi am 6.45pm nos Wener) a Dyl Mei, ein cynhyrchydd, fe benderfynwyd cynnal cystadleuaeth stori fer i ysgolion cynradd Cymru a chael actorion proffesiynol i adrodd y rhai buddugol ar y radio! Roedd Betsan Powys yn hoffi’r syniad o...

  Darllen mwy ynglŷn â Cystadleuaeth Stori Nadolig Fer Geth a Ger

 7. Digwyddiadur Radio Cymru 10-31 Rhagfyr 2014

  Dydd Mercher 10 Rhagfyr 2014, 12:11

   Digwyddiadau Digwyddiadau

  Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

   

  http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

  Dydd Mawrth 9 Rhagfyr

  10.30-12.30

  Arddangosfa Plas Brynkir, Dolbenmaen

  Canolfan Gymdeithasol...

  Darllen mwy ynglŷn â Digwyddiadur Radio Cymru 10-31 Rhagfyr 2014

 8. Geirfa Podlediad Pigion i Ddysgwyr - Rhagfyr 9, 2014

  Dydd Mawrth 9 Rhagfyr 2014, 10:57

   Pigion Pigion

  Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

  Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

   

  Rhaglen Dylan Jones - Nesti

  dipyn o lwyddiant - quite a success
  geneth - merch
  safle - position
  dros y Sul - dros y penwythnos
  gwobrau - awards
  golygu - to mean
  rôn i'n beichio crio - I was crying my eyes out
  annibynnol - independent
  cystadlu - competing
  coelio - credu

  ...be ydy'r cysylltiad dwedwch rhwng canu pop Cymraeg a chanu pop o India? Wel, Nesti Jones ydy'r ateb - merch ifanc o Gricieth sydd wedi gwneud enw iddi hi ei hunan yn y sîn canu Indiaidd...

  Darllen mwy ynglŷn â Geirfa Podlediad Pigion i Ddysgwyr - Rhagfyr 9, 2014

 9. Ar Y Marc: Trydydd Rownd Cwpan FA Lloegr

  Dydd Mawrth 9 Rhagfyr 2014, 09:38

  Glyn Griffiths Glyn Griffiths Blogiwr Ar y Marc

  Roedd Wrecsam yn rhyw obeithio am gêm ddeniadol yn nhrydedd rownd Cwpan Lloegr.

  Ac felly y bu.

  Byd y Dreigiau yn teithio oddi cartref i wynebu Stoke City, gem sydd â nifer o gysylltiadau Cymreig.

  Rheolwr Stoke ydi un o feibion pêl droed enwocaf Wrecsam, sef Mark Hughes, gyda Mark Bowen, Eddie Niedzwiecki , Mark Cartrwight a Damien Roden yno fel hyfforddwyr. Ar y cae fe fydd yr amddiffynnwr o Fwcle, Ryan Shawcross yn barod i daflu eu hun yn llawn angerdd i bob tacl i ddileu ymosodiadau Wrecsam tra bydd cefnogwyr Wrecsam yn falch o weld eu cyn blaenwr, Jon Walters unwaith eto.

  Mae golwr ifanc Wrecsam...

  Darllen mwy ynglŷn â Ar Y Marc: Trydydd Rownd Cwpan FA Lloegr

 10. Digwyddiadur Radio Cymru 5-11 Rhagfyr 2014

  Dydd Gwener 5 Rhagfyr 2014, 12:26

   Digwyddiadau Digwyddiadau

  Digwyddiadau yn Aberystwyth, Chwilog a Myddfai heddiw!

   

  Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

   

  http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

   

  Dydd Llun 1 Rhagfyr – Dydd Sadwrn...

  Darllen mwy ynglŷn â Digwyddiadur Radio Cymru 5-11 Rhagfyr 2014

Ynglŷn â’r blog

Mae Blog Radio Cymru yn cynnwys newyddion, gwybodaeth am raglenni, cyflwynwyr a lluniau.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Podlediadau

Podlediadau Radio Cymru Mae Radio Cymru nawr yn cynnig dewis ehangach o bodlediadau.

Podlediadau Radio Cymru

Dilyn Radio Cymru

Dilynwch BBC Radio Cymru (@bbcradiocymru) ar Twitter neu ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf am raglenni a dolenni diddorol.

Radio Cymru ar Twitter

Radio Cymru ar Facebook