iPlayer Radio What's New?

Darllen y cofnodion diweddaraf

 1. Digwyddiadau Radio Cymru 22 Awst - 5 Medi

  Dydd Gwener 22 Awst 2014, 17:56

   Digwyddiadau Digwyddiadau

  Digwyddiadau yng Nghwmllynfell, Botwnnog a Chaernarfon dros y penwythnos!

   

  Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

   

  http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

   

   

   

  Dydd Gwener 22 Awst - Dydd Sadwrn 23 Awst

   

  Gwyl Crug Mawr 2014

  Am fwy o wybodaeth gweler www.crugmawr.com

  Tocynnau ar gael trwy ffonio 01239 621200.

   

  Dydd Gwener 22 Awst

   

  10.00-14.00

  Diwrnod i’r Teulu

  Neuadd Cwmllynfell

  £1.50

  Cystadleuaethau gwisg ffansi, castell neidio, paentio wynebau, modelu balwnau, gemau, crefftau, twba lwcus a stondinau.

   

  13.00

  Bwrlwm Botwnnog

  Canolfan Felin Fach, Gerddi Erw Aur, Botwnnog

  Gyda Russell Jones, Bethan Gwanas a Meinir Gwilym. Pnawn o hwyl gyda sêl cist car, castell neidio, twb lwcus a peintio wyneb.

   

  Dydd Sadwrn 23 Awst

   

  10.00-16.00

  Gweithdy Waliau a graffiti

  Segontium, Caernarfon

  Am...

  Darllen mwy ynglŷn â Digwyddiadau Radio Cymru 22 Awst - 5 Medi

 2. Blog Alex Jones: O ganu, i actio i gerdded ar ei dwylo!

  Dydd Gwener 22 Awst 2014, 13:19

  Alex Jones Alex Jones Presenter

  Helo na!

  Shwt fath o wythnos y’ch chi di gael? Dwi di bod yn lwcus iawn wythnos yma ac wedi cael cyfle i ragwylio dwy ffilm newydd sbon. 'What if', sef ffilm newydd Daniel Radcliffe a 'Million Dollar Arm', ffilm John Hamm.

  Daniel Radcliffe (Harry Potter) oedd ein gwestai ni nos Lun ar y One Show, na chi fychan ffein! Fuon ni’n siarad am bob math o bethe, ei gariad, ymddwyn yn fonheddig a hefyd ein hoff raglenni pan oeddem yn blant. Beth oedd eich hoff raglen chi? Rentaghost a Jeifin Jenkins odd rhai fi, jiw jiw!

  Alex Jones a Lowri Ann Richards Alex Jones a Lowri Ann Richards

  Ma’ raglenni’r One Show fel Cymru ar adegau, pawb yn perthyn neu a chysylltiad gyda’i gilydd mewn rhyw ffordd, a nos Fercher ein gwestai oedd John Hamm sy’n enwog wrth gwrs am chwarae rôl Donald Draper yn 'Mad Men'. Nawr te, roedd John Hamm a Daniel Radcliffe yn actio gyda'i gilydd mewn cyfres o’r enw 'Young Doctor’s Notebook', ble roedd Daniel yn chwarae fersiwn ifanc o John - pethau’n perthyn trwy’r trwch yma!

  Ta beth, roedd John Hamm yn westai i ni nos Fercher ac mi oedd y merched yn y stiwdio wedi eu swyno! Siarad am ei ffilm newydd 'Million Dollar Arm' oedd e, ffilm wedi ei selio ar stori wir am asiant pêl fâs yn...

  Darllen mwy ynglŷn â Blog Alex Jones: O ganu, i actio i gerdded ar ei dwylo!

 3. Tra Bo Dau: Prynhawn i'w drysori!

  Dydd Iau 21 Awst 2014, 14:24

  Nia Roberts - Cyflwynydd Nia Roberts - Cyflwynydd

  Daw "Tra Bo Dau" yr wythnos yma o siop yng Nghwmgiedd.

  Dyma'r tro cyntaf imi fod yn y pentre bach ym mhen uchaf Cwm Tawe. Dwi wedi sgwrsio am y lle sawl tro ar Radio Cymru dros y blynyddoedd, yng nghyd destun ffilm Humphrey Jennings o'r 40au "Silent Village". Ond dyma gyrraedd y lle a gweld lladd-dy ar y dde a siop y cigydd ar y chwith.

  Dyma leoliad y sgwrs! Hen siop y diweddar gigydd Edward Thomas, Eddie Shinc. Mi roedd o'n dipyn o gymeriad "one off" y cyswllt rhwng y ddau oedd yn disgwyl amdana i.

  Felly dyma eistedd rhwng y cownter segur a'r bloc torri cig a dechra sgwrsio efo dau oedd a lle cynnes iawn yn eu calonnau tuag at Eddie a'r siop.

  Ed Thomas, Clive Rowlands a Nia Roberts Ed Thomas, Clive Rowlands a Nia Roberts

  Dau o feibion enwoca'r ardal, dau sydd wedi gwneud eu marc ar lwyfannau'r byd mewn dau faes gwahanol I'w gilydd - Y Dramodydd a'r Cynhyrchydd / Gyfarwyddwr llwyddiannus a charismataidd Ed Thomas, mab Eddie ac un o arwyr byd y bel hirgron, cyn gapten a hyfforddwr Cymru, Rheolwr y Llewod a chyfaill penna' Eddie, Clive "Top Cat" Rowlands.

  Daw'n amlwg fod llwyddiant y ddau a gallu'r ddau i gael y gorau allan o'r bobl sydd o'u cwmpas, wedi'i wreiddio yn yr hyn sydd yn eu clymu, sef cariad at ardal. Ei chymeriad...

  Darllen mwy ynglŷn â Tra Bo Dau: Prynhawn i'w drysori!

 4. Digwyddiadur Radio Cymru 20-31 Awst

  Dydd Mercher 20 Awst 2014, 09:47

   Digwyddiadau Digwyddiadau

  Digwyddiadau yn Rhoshirwaun, Glan Llyn  a Chwmllynfell wythnos yma!

   

  Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

   

  http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

   

   

  Dydd Mercher...

  Darllen mwy ynglŷn â Digwyddiadur Radio Cymru 20-31 Awst

 5. Geirfa Pigion i Ddysgwyr: Awst 19, 2014

  Dydd Mawrth 19 Awst 2014, 11:05

   Pigion Pigion

  Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

  Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

   

  Dei Tomos - Y Mynydd Du

  cynffonnau defaid - sheep tails
  porfa - pasture
  cneifio - shearing
  wyn swci - pet lambs
  cynefin - sheep-walk
  llwybrau - paths
  bugail - shepherd
  nod - earmark
  argraff - impression
  sboner - cariad

  Rhaglen arbennig efo Dei Tomos yn crwydro ardal y Mynydd Du yn Sir Gaerfyrddin, ac yn cael sgwrs fach efo'r bobol sy’n byw ac yn gweithio ar y mynydd hwnnw. Os ydych chi'n ychydig o 'townie' bydd y clip nesa 'ma yn rhoi llawer iawn o wybodaeth...

  Darllen mwy ynglŷn â Geirfa Pigion i Ddysgwyr: Awst 19, 2014

 6. Ar Y Marc: Tymor Newydd Uwch Gynghrair Cymru

  Dydd Llun 18 Awst 2014, 10:43

  Glyn Griffiths Glyn Griffiths Blogiwr Ar y Marc

  Lansiwyd tymor newydd Uwch gynghrair Cymru yn swyddogol ddydd Iau diwethaf ym Mhrestatyn. Cynhaliwyd yr achlysur o fewn cyrraedd i fan cychwyn / gorffen llwybr Clawdd Offa yn y gogledd. Yno galwodd cyn gapten Cymru, Kevin Ratcliffe, ar bobl i gefnogi a rhoi cyfle i Uwch gynghrair Cymru, a’i gydnabod fel prif gynghrair ein gwlad.

  Yn ogystal â Kevin Ratcliffe, roedd Steve Evans o glwb y Seintiau Newydd, a enillodd saith cap i Gymru ac sydd yn aelod o Oriel Anfarwolion Uwch gynghrair Cymru yno yn cydnabod dylanwad fframwaith y clybiau ar ddatblygu chwaraewyr ifanc.

  Rhoddwyd cydnabyddiaeth i'r datblygiad...

  Darllen mwy ynglŷn â Ar Y Marc: Tymor Newydd Uwch Gynghrair Cymru

 7. Digwyddiadur Radio Cymru 15 - 29 Awst

  Dydd Gwener 15 Awst 2014, 15:42

   Digwyddiadau Digwyddiadau

  Digwyddiadau yn yr Wyddgrug, Bangor a Phorthaethwy heddiw!

   

  Croeso i Ddigwyddiadur BBC Radio Cymru, sef rhestr o ddigwyddiadau bach a mawr drwy Gymru gyfan.Os hoffech i'ch digwyddiad chi gael ei gynnwys, gyrrwch y manylion i ni drwy ein ffurflen ddigwyddiadau neu ffoniwch Llinell Gyswllt Radio Cymru ar 03703 500 600 rhwng 9.30am a 7.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc). Cysylltwch o leiaf wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei gynnwys, os gwelwch yn dda.

   

  http://www.bbc.co.uk/radiocymru/digwyddiadau/cysylltu.shtml

   

   

  Dydd Gwener 15 Awst

   

  14.00-14.30

  Amser...

  Darllen mwy ynglŷn â Digwyddiadur Radio Cymru 15 - 29 Awst

 8. Alex Yn Galw - Wel am wythnos brysur!

  Dydd Gwener 15 Awst 2014, 09:51

  Alex Jones Alex Jones Presenter

  Shwt i chi gyd de? 

  Wel am wythnos brysur! Tumble wedi dechrau, nôl ar y One Show ac wrth gwrs cyfres Alex yn Galw ar Radio Cymru!

  Jackie Chan odd gwestai cynta’ ni nos Lun a mi od e’n lot o hwyl. Ware teg ma’ fe’n berson hyfryd, ac yn gwenu o hyd! Nia Parry Hong Kong!

  Dydd Mercher roedd y One Show yn fyw o Gaeredin ar gyfer yr Wyl Fringe. Yn perfformio ar y rhaglen oedd aelodau o’r sioe ‘Haka’. Dwi di hen arfer a’r gweld y ddawns yma’n cael ei berfformio gan fod fy nghariad i, Charlie, yn dod o Seland Newydd ond, roedd y fersiwn mwy addfwyn yma yn wirioneddol wych!

  Yn hwyrach...

  Darllen mwy ynglŷn â Alex Yn Galw - Wel am wythnos brysur!

 9. Tra Bo Dau

  Dydd Gwener 15 Awst 2014, 09:50

  Nia Roberts - Cyflwynydd Nia Roberts - Cyflwynydd

  Ar ôl haf prysur yn dilyn y digwyddiadau ledled Cymru dyma fi’n dychwelyd at hen ffrind - y sioe siarad -ar ffurf sgwrs dau westai sy’n rhannu rhywbeth yn gyffredin wedi ei recordio mewn lleoliad sy’n berthnasol i’r ddau ohonynt - Tra Bo Dau.

  Dyma fformat newydd fydd yn cynnwys cyfraniadau gan ffrindiau / teulu sydd wedi bod yn rhan o stori’r ddau dan sylw, fydd yn gwthio’r sgyrsiau i ambell gyfeiriad annisgwyl o bryd i’w gilydd! 

  Daw’r rhaglen gyntaf mewn cyfres o 6 o swyddfa’r Hen Adran Blant yng Nghrombil Canolfan Ddarlledu Y Gorfforaeth Ddarlledu Brydeinig yn Llandaf, Caerdydd...

  Darllen mwy ynglŷn â Tra Bo Dau

 10. Ar Y Marc: Tymor newydd Wrecsam a Chasnewydd

  Dydd Gwener 15 Awst 2014, 08:12

  Glyn Griffiths Glyn Griffiths Blogiwr Ar y Marc

  Cychwyn cymysg i Wrecsam gyda rheolwr, chwaraewyr a threfn newydd o fewn y clwb.

  Roedd y cychwyn a gafwyd oddi cartref yn Dartford gerllaw Llundain yn arwydd addawol o'r hyn sydd i ddod gyda’r asgellwr Wes York yn rhwydo dwywaith ac yn dangos digon o ddoniau i gynhyrfu unrhyw amddiffynnwr o fewn y gyngres.

  Cadwyd yr un tîm ar gyfer y gêm ar Gae Ras Prifysgol Glyndŵr nos Fawrth diwethaf ond gyda Gateshead yn cynnig llawer mwy o rwystrau na Dartford, fe welwyd fod yna lawer o ffordd i fynd i’r Dreigiau wrth iddynt golli o dair gôl i ddim.

  Gwelwyd chwech o newydd ddyfodiad yn nhîm y rheolwr...

  Darllen mwy ynglŷn â Ar Y Marc: Tymor newydd Wrecsam a Chasnewydd

Ynglŷn â’r blog

Mae Blog Radio Cymru yn cynnwys newyddion, gwybodaeth am raglenni, cyflwynwyr a lluniau.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Podlediadau

Podlediadau Radio Cymru Mae Radio Cymru nawr yn cynnig dewis ehangach o bodlediadau.

Podlediadau Radio Cymru

Dilyn Radio Cymru

Dilynwch BBC Radio Cymru (@bbcradiocymru) ar Twitter neu ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf am raglenni a dolenni diddorol.

Radio Cymru ar Twitter

Radio Cymru ar Facebook