وبلاگ روز هفتم

برنامه شروع شد

محمود عنايت 20/03/2007, 11:01 PM

برنامه شروع شده راههای مختلفی برای گوش کردن وجود داره
pic5.jpg


جان کاپیتان برنامه امشبه (مسوول استودیو)
pic5.jpg


شیرین پل ارتباطی بین دنیا داخل و خارج استودیو


داخل استودیو هم معلوم نیست که چه خبره

pic7.jpg

مجریان برنامه: شادی، مریم و بهزاد

pic9.jpg


اینهم سوخت مسوول استودیو

pic9.jpg

technorati google icerocket Balatarin | بی بی سی مسئول محتوای وبسايت های ديگر نيست

اظهارنظرها  ارسال اظهار نظر

ارسال اظهار نظر

نام و نشانی ايميل ضروری است

اظهارنظرها پس از تاييد شدن توسط نويسنده وبلاگ در صفحه درج خواهد شد. اظهار نظرها ممکن است ويرايش شود.

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
  نشانی ايميل شما تنها در اختيار بی بی سی است. ممکن است در مورد مطالبی که در اين ايميل مطرح شده، با شما تماس بگيريم. برای کسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه، سياست بی بی سی درباره اطلاعات شخصی افراد را بخوانيد
    

بی بی سی مسئول محتوای وبسايت های ديگر نيست